World Vision Bosna i Hercegovina

Ne postoji ništa slađe od uspjeha mladih ljudi koji su učestvovali u World Visionovim programima poduzetništva.