World Vision Bosnia and Herzegovina

Kontaktirajte nas

World Vision Bosne i Hercegovine
Nacionalni ured, Zvornicka 9, Sarajevo
Telefon:033 660 426, faks: 033 652 403

Za upite iz medija
Zvornicka 9, Sarajevo
Telefon:033 660 426, faks: 033 652 403
Nejra Baltes, Koordinatorica za komunikacije
 
Za sva pitanja koja se tiču zaštite djece:
Maja Tursunovic (maja_tursunovic@wvi.org)
 
Za sva pitanja koja se tiču obrazovanja:
Natalija Sevo (natalija_sevo@wvi.org)
 
Za sva pitanja koja se tiču razvoja zajednica:
Almir Zulic (almir_zulic@wvi.org)
 

Ured u Tuzli 
Nesiba Malkića 7, Tuzla
Telefon: 035 204 627; faks: 035 254 628

Ured u Zenici
Skolska 10, City Centar Metalurg, Zenica
Telefon: 032 243 414, faks: 032 246 278

Ured u Banja Luci
Save Kovačevića 19, Banja Luka
Telefon: 051 302 551; faks: 051 302 560