World Vision Bosnia and Herzegovina
publication • Thursday, September 1st 2016

Izvještaj o odgovoru na izbjegličku krizu na Zapadnom Balkanu

Ovaj izvještaj pruža kratki osvrt na rad organizacije World Vision u Srbiji tokom izbjegličke krize na Zapadnom Balkanu od septembra 2015. godine do jula 2016. Izvještaj je na engleskom jeziku.