World Vision Albania

Call for Tender

World Vision Albania po kërkon të kontraktojë një Kompani Ndertimi  per te kryer punime te ndryshme ndertimi.

Ju lutem, gjeni këtu listën e punimeve që duhen përfunduar deri në fund të muajit shtator 2015.

Të gjithë aplikantët e interesuar janë të lutur të plotësojnë dokumentat e listuara mëposhtë:
- CV  e kompanisë (historik i shkurtër) NIPT, Licensa, CV tëstafit.
- Evidenca për punë/përvoja të ngjashme, Kontrata, letër reference, fatura bashkangjitur etj.
- Letër interesi ku ju tregoni pse jeni të interesuar të aplikoni.
- Lista e punonjësve në tre muajt e fundit (Listpagesa – E-SEG 025).
- Profilin e Kompanisë në lidhje me asetet dhe makineritë.
 në adresën e emailit  rozana_mancellari@wvi.org,  ose në zarf të mbyllur në njërën nga adresat më poshtë me:
Adresa :
Tiranë: World Vision Albania
       Rr. "Asim Vokshi", Kompleksi "Usluga"
       P. 13 Katesh, Kati II
Elbasan: World Vision Albania
        Lgj. Aqif Pasha
                Rg e Re.

Ju lutem, plotësoni të gjithë dokumentat e kërkuara brenda datës 27 Korrik 2015.

Vetëm kompanitë e p[rzgjedhura do të kontaktohen në fazën e dytë për Kërkesë Ofertën Financiare.

shih komunitetet tona