World Vision Shqipëri

Rreth nesh

PAMJE E PËRGJITHSHME E WORLD VISION ALBANIA

World Vision është një organizatë ndërkombëtare e krishterë, zhvillimi dhe advokimi. Synimet e saj përqendrohen te mirëqenia e fëmijëve përmes zhvillimit komunitar dhe programeve humanitare afatgjata. World Vision e filloi veprimtarinë e vet më 1950 dhe, aktualisht, vepron në pothuajse 100 vende. Ajo administrohet nga një bord ndërkombëtar, me anëtarë të caktuar nga bordet e saj kombëtare. World Vision ka një staf me mbi 45,000 vetë dhe ka një buxhet vjetor global prej 2.7 miliard dollarësh amerikanë, me kontribute financimesh nga individë, nga sektori privat dhe nga agjencitë donatore.

World Vision e ofron asistencën e vet në bazë të nevojave, pavarësisht përkatësisë fetare. World Vision filloi të punonte në Shqipëri më 1999, si përgjigje ndaj krizës së refugjatëve kosovarë. Qysh atëherë, fokusin e vet e ka zhvendosur te zhvillimi dhe mbështetja afatgjatë për fëmijët dhe të rinjtë më në nevojë.

World Vision Albania në shifra:

 

 

Tematika të tjera të rëndësishme:

PARTNERITETI me organizatat e shoqërisë civile është qasje kyçe për programet tona. Në pjesën dërrmuese, organizatat e shoqërisë civile në Shqipëri e kanë bazën në kryeqytet, pra, në Tiranë, me focus advokimin, dhe ka vetëm pak organizata komunitare të orientuara drejt shërbimeve në zonat rurale. Me theksin e vet te angazhimi vendor, si dhe me rrjetin e vet prej mbi 100 partnerë vendorë, World Vision është i pozicionuar mirë për të siguruar mbështetje të ndërmjetme dhe për të mundësuar rritjen e nismave në bazë.

Ne me autoritetet e qeverisjes vendore si dhe me grupe të tjera interesi (si organizatat lokale me bazë komunitetin, shoqatat e prindërve dhe kooperativat ekonomike), me mbi 70 kisha locale katolike, protestante dhe ortodokse, si dhe me komunitetet myslimane. Përveç fokusit te partneriteti lokal, tematika të rëndësishme dhe të gjithanshme në programet tona janë zhvillimi ekonomik, gjinia, ulja e rrezikut të fatkeqësisë, asistenca në emergjenca si dhe shëndeti në shkollë.

shih komunitetet tona