World Vision Shqipëri
country

Shqipëri

Konsideruar gjerësisht si vendi më në nevojë në Europë, Shqipëria ka një nivel të lartë të varfërisë, ku njerëzit ende kanë pak qasje në shërbimet sociale bazë. Mijëra fëmijë, në të gjithë vendin, përballen me padrejtësi në formë abuzimi, dhune, shfrytëzimi dhe martesash të detyruar, qysh në moshë të hershme.

Në Shqipëri ende mungon një sistem plotësisht funksional, i cili duhet të ndalojë, mbrojë, dhe rikthejë fëmijët nga çdo formë e abuzimi apo diskriminimi. World Vision punon në Shqipëri për të ngritur zërin dhe për të përmirësuar jetën e fëmijëve nëpërmjet programit të Mbrojtjes së Fëmijëve, Arsimit Gjithëpërfshirës, Programit të të Rinjve, Lehtësimit të Bizneseve dhe projekteve të tjera me bazë mirëqenien e tyre.

Twitter Feed

Facebook Feed