World Vision Việt Nam

Chương trình Phát triển

World Vision Việt Nam hiện đang thực hiện chương trình tài 14 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Mô hình Chương trình Phát triển vùng (CTPTV) bắt đầu được triển khai từ năm 1997 nhằm tăng cường tính bền vững của các can thiệp và thúc đẩy sự tham gia, làm chủ của cộng đồng, qua đó giải quyết các nguyên nhân vi mô và vĩ mô gây ra đói nghèo cũng như tình trạng an sinh trẻ em chưa được đảm bảo. Một CTPTV được thực hiện trong khoảng thời gian từ 10 đến 15 năm với các dự án phát triển cộng đồng mang tính lồng ghép cao, bao phủ những địa bàn khó khăn nhất trong phạm vi hành chính của một huyện. 

Các ưu tiên chính của một CTPTV là giáo dục, y tế, dinh dưỡng, bảo vệ trẻ em, sinh kế, khả năng chống chịu của cộng đồng và sự tham gia của cộng đồng trong tiến tình phát triển xã hội.