World Vision Việt Nam

LIÊN HỆ

Tầm nhìn Thế giới Quốc tế tại Việt Nam

Địa chỉ:

Tầng 9, Tòa nhà Mercury, 444 Hoàng Hoa Thám

Quận Tây Hồ

Hà Nội

 

Tel: +84 24 3943 9920

Fax: +84 24 3943 9921

 

Phạm Thu Trang, Cán bộ Truyền thông & Quan hệ công chúng cấp cao

Email: Pham_Thu_Trang@wvi.org