World Vision Việt Nam
Press Release • Sunday, December 11th 2016

Tài chính vi mô Tầm nhìn Thế giới được vinh danh

Share Tweet

Hà Nội, 7/12/2016 – Ban Tài chính vi mô - Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam được công nhận là một trong 3 “Tổ chức Tài chính vi mô tiêu biểu Citi - Việt Nam 2016”.

Tại lễ Công nhận Cá nhân và Tổ chức Tài chính vi mô tiêu biểu Citi - Việt Nam 2016 (CMA 2016) tổ chức tại Hà Nội hôm nay, Ban Tài chính vi mô Tầm nhìn Thế giới Việt Nam cùng 2 tổ chức tài chính vi mô khác được vinh danh vì thành tích xuất sắc trong việc hỗ trợ người nghèo thông qua các khoản vay nhỏ và trợ giúp kỹ thuật.

Giải thưởng này là một hoạt động thường niên toàn cầu do Quỹ Citi/ Ngân hàng Citi – Việt Nam tài trợ nhằm công nhận các khách hàng và tổ chức tài chính vi mô đã có những đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của ngành tài chính vi mô Việt Nam, góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo.

Ban Tài chính vi mô Tầm nhìn Thế giới Việt Nam cũng có hai khách hàng được vinh danh cá nhân tại lễ công nhận.

Chị Phùng Thị Thủy, trú tại huyện Lang Chánh, Thanh Hóa, được công nhận là “Khách hàng Tài chính vi mô xuất sắc Citi - Việt Nam 2016”. Đây là giải thưởng cao nhất dành cho cá nhân.

Một khách hàng khác, chị Trương Thị Hồng ở huyện Triệu Phong, Quảng Trị, là một trong 30 “Khách hàng Tài chính vi mô tiêu biểu Citi - Việt Nam 2016”.

Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực vươn lên thoát nghèo của cá nhân và gia đình hai chị Phùng Thị Thủy và Trương Thị Hồng. Từ những khoản vay khiêm tốn và sức lao động từ chính bàn tay mình, họ không những cải thiện điều kiện kinh tế của bản thân mà còn góp phần tạo ra sinh kế cho cộng đồng.

Đây là cũng sự ghi nhận đối với những nỗ lực của Ban Tài chính vi mô – Tầm nhìn thế giới Việt Nam trong việc đem đến một mô hình hỗ trợ kinh tế phù hợp với khả năng của những hộ nghèo, giúp các cộng đồng vươn lên từ chính điều kiện và hoàn cảnh của mình, qua đó góp phần đảm bảo an sinh cho trẻ em, đối tượng quan tâm lớn nhất của tổ chức.

Sau 10 năm hoạt động, Ban Tài chính vi mô Tầm nhìn Thế giới Việt Nam đã giải ngân hơn 670 tỷ đồng cho 29.000 hộ vay trên các địa bàn hoạt động, tạo nguồn lực cho các hộ nghèo, hộ thu nhập thấp mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, tăng tài sản từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống của hộ gia đình, cải thiện an sinh trẻ, góp phần cho công cuộc xóa đói giảm nghèo tại địa phương.