Stories

Fikret, a landmine survivor, helps his peers
Podrška kolegama preživjelim od mina
Porodica Jusić je oduševljena poljoprivrednim alatima koje su dobili u okviru projekta „Integrisana socio-ekonomska podrška žrtvama mina u BiH“. Veliki dio njihovih prihoda je ranije bio utrošen na usluge obrade zemljišta. Sada će to moći raditi sami, a ušteđena sredstva usmjeriti na zadovoljavanje svakodnevnih potreba i, zašto ne, štednju. Otac porodice Fikret, nesebično pomaže svoje kolege - žrtve mina, pa tako i porodicu Čizmo podučava pravilnoj upotrebi mehaničkih poljoprivrednih alata i opreme.
Show Filters Hide Filters
Country
Sector
Topics
Sort by