Stories

Armine_Graduation_Armenia
Ամեն ինչ կորցնելուց հետո Արմինեի ընտանիքը փորձում է նոր կյանք սկսել
Արմինեի ընտանիքը 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին` վերջին զինված հակամարտության ժամանակ, տեղահանվել է Լեռնային Ղարաբաղի Շահումյանի շրջանից: Երեք անչափահաս երեխաների հետ տեղափոխվել են՝ իրենց հետ վերցնելով միայն փաստաթղթեր, թողել են տունը,
Show Filters Hide Filters
Country
Sector
Topics
Sort by