Stories

#Secret Santa charity campaign
3802 ծայրահեղ աղքատ երեխա ամանորյա նվեր է ստացել իր Գաղտնի Ձմեռ պապից
Վորլդ Վիժն Հայաստանն ամփոփում է #ԳաղտնիՁմեռՊապ նվիրատվական արշավը 3802 ծայրահեղ աղքատ երեխա նախորդող ամանորյա տոներին ստացել է նվեր Վորլդ Վիժն Հայաստանի՝ արդեն ավանդույթ դարձած #ԳաղտնիՁմեռՊապ նվիրատվական արշավի շրջանակներում։
Show Filters Hide Filters
Country
Middle East & Eastern Europe
Europe
Africa
Asia Pacific
Americas & Caribbean
Sector
Topics
Sort by