პანდემიით გამოწვეული სოციალურ-ეკონომიკური შეფასება

Download
პანდემიით გამოწვეული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასება
პარასკევი, ოქტომბერი 2, 2020

წინამდებარე კვლევა World Vision საქართველოს ინიციატივით ჩატარდა და იგი მიზნად ისახავდა:

  • WV საქართველოს „კოვიდ-19-ის პანდემიაზე რეაგირების გეგმის“ ფარგლებში განხორციელებული ინტერვენციების შეფასებას;
  • WV-ის სამხარეო განვითარების ცენტრების დაფარვის არეალში მცხოვრები მოსახლეობის ზოგადი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებას;
  • დისტანციურ სწავლებასა და ბავშვთა დაცვის საკითხებთან დაკავშირებული გამოწვევების იდენტიფიცირებას.