Djeciji glas u vremenu COVID-19

Dječiji glas u vremenu globalne pandemije COVID-19

Istraživanje, Dječiji glas u vremenu COVID-19 je provedeno u martu i aprilu mjesecu 2020., kako bi se istražila razmišljanja i percepcije djece i mladih o globalnoj pandemiji COVID-19. Djeca i mladi već su se počeli mobilizirati pomoću internet platformi gdje razmjenjuju iskustva i razmjenom informacija jedni drugima pružaju podršku. Ovo istraživanje o donosi dječija razmišljanja i analizira motive za kontinuirani dječiji aktivizam u vremenu kada su suočeni s ličnim izazovima. Cilj istraživanja je bolje razumijevanje djece i mladih u ovom kriznom vremenu, kako bi znali pružiti im podršku i ohrabrenje. Nadamo se da će se rezultati istraživanja pokazati korisnim, kako drugim organizacijama usmjerenim na zaštitu i promociju dječijih prava, tako i predstavnicima vladinih institucija, sektorskim profesionalcima, roditeljima i medijima.

Putem poveznice download publication pristupate sažetku istraživanja na bosanskom jeziku.

Sveukupan izvještaj istraživanja “Dječiji glas u vremenu COVID-19: Nastavak dječijeg aktivizma u svjetlu suočavanja sa vlastitim izazovima dostupan je na linku: https://www.wvi.org/publications/report/child-participation/childrens-voices-times-covid-19-continued-child-activism.