Stories

COVID19 food and hygiene items distribution
Ծանր իրավիճակում հայտնված 1000 ընտանիք ստանում է աջակցություն COVID-19-ի հետևանքները մեղմելու նպատակով
Հայաստանում Եվրոպական միության տրամադրած դրամաշնորհի շրջանակներում Վորլդ Վիժն Հայաստանը մարդասիրական աջակցություն (սնունդ և հիգիենայի պարագաներ) է տրամադրում Տավուշի մարզում ապրող և այս օրերին դժվարին իրավիճակում հայտնված 1000 ընտանիքի։ Տավուշի մարզպետարանի հետ միասին Վորլդ Վիժն Հայաստանն ընտրել է այն ընտանիքներին, որտեղ կարիքը հատկապես սուր է՝ այդ թվում նաև անապահով կամ բազմազավակ ընտանիքներ, միայնակ ծերեր, հաշմանդամություն ունեցող անձինք։
Show Filters Hide Filters
Country
Sector
Topics
Sort by