Likovna kolonija, Vahid Tiric

Preživjeli od mina i umjetnici sa invaliditeom zagovaraju za „BiH bez mina, barijera i žrtava do 2025. godine!”

Piše: Amir Mujanović

“Umjetnost nije ogledalo stvarnosti, već čekić kojim se oblikuje” - Bertolt Brecht

U 2014. godini Maputo Akcioni plan (MAP) je postavio put ka „svijetu bez mina do 2025. godine” i pozvao države potpisnice Sporazuma o zabrani  mina da demonstriraju svoju opredijeljenost za potpuno, ravnopravno i učinkovito učešće žrtava mina u društvu. Evropska unija je podžavala ovu inicijativu u projektu "Integrisana socio-ekonomske podrške žrtvama mina u BiH". World Vision i Organizacija amputiraca UDAS, implementatori projekta, na različite načine promoviraju učešće preživjelih tokom trajanja projekta. Organizacija amputiraca UDAS, kao udruženje žrtava mina i partner na projektu, je preuzela vodeću ulogu u dizajniranju aktivnosti za svrsishodno učešće preživjelih.

Participacija preživjelih od mina na jednakim osnovama sa drugima u društvu se tiče ne samo njihovih prava, već i obaveza. Očekuje se da će preživjeli koji su se uspješno oporavili i integrirali, svoja pozitivna iskustva i resurse podijeliti i podržati druge preživjele u njihovoj rehabilitaciji, te tako dati doprinos razvoju zajednice. Ovaj projekt je tokom dvije godine stvorio mogućnosti da se pokaže kako preživjeli nisu puki posmatrači ili pasivna publika, već mogu da budu kreativci i lideri koji predvode druge preživjele u zagovaračkim inicijativama za njihova prava.

Djecija kolonija

Djeca iz minama ugroženih opština na Likovnoj koloniji “Govorimo o sposobnostima!”, Banja Luka,  august 2018. godine

Izložbe umjetničkih radova preživjelih od mina promoviraju njihove vještine, talente i kreativne potencijale i idealna su platforma da se komuniciraju zagovaračke poruke prema nadležnim institucijama za stvaranjem "BiH bez mina, barijera i žrtava do 2025. godine".

Preživjeli od mina i umjetnici sa invaliditetom, kao učesnici Likovne kolonije „Govorimo o sposobnostima!” u Banja Luci u avgustu 2018. godine,  pokazali su interesovanje da daju doprinos tome i raspravljaju na koji način podići svijest javnosti o pitanjima uticaja mina, invalidnosti i izazova s kojim se suočavaju preživjeli i osobe sa invaliditetom u svakodnevnom životu.

Umjetnici slikaju u centralnom parku u Banja Luci, gradskoj pješačkoj zoni veoma posjećenoj tokom dana. Mnogi prolaznici se privučeni načinom na koji slika Vahid Tirić. Vahid je umjetnik iz Viteza koji je izuzetno vješt u slikanju nogom. Odmah do njega je grupa djece iz minama ugroženih opština Banovići, Lukavac i Petrovo. Oni su dobili „uticaj mina“ kao temu za likovne radove i ohrabreni su da budu kreativni i pozitivni. Uradili su 15 slika koje uglavnom prikazuju djecu u blizini minskih polja, šaljući time jasnu poruku nadležnim institucijama da deminiraju lokalne zajednice za sigurno djetinjstvo u opštinama ugroženim minama.

 Exibition

Izložba umjetničkih radova preživjelih i umjetnika sa invaliditetom u hodniku Doma zdravlja/opštine Stanari, maj 2019. godine

Ceremonija otvaranja likovne kolonije bila je odlična prilika za lobiranje, jer je okupila javne ličnosti iz državnih i entitetskih ministarstava i World Vision i UDAS su iskoristili ovu priliku da pozovu prisutne da doprinesu krajnjem cilju „BiH bez mina, barijera i žrtava do 2025. godine! ”.

Izložba umjetničkih djela nastalih na likovnoj koloniji putuje u 11 projektnih opština i posjećuje je preko 2.100 građana u periodu od februara do jula 2019. godine. Domaćini ceremonija otvaranja izložbi su uglavnom bili opštinski načelnici. S njima, preživjelim i drugim građanima razgovaramo o potrebi da pored okruženja bez mina, imamo potrebu i za uklanjanjem barijera i stvaranjem inkluzivnog socijalnog i ekonomskog okruženja u kojem su žrtve mina osnažene da realiziraju svoja prava prava kao i svi drugi u zajednici.

Neke opštine ne posjeduju pogodne prostore za umjetničke izložbe, ali pronalazimo alternativna rješenja. Tako, izložba u opštini Stanari je postavljena u  zajedničkom hodniku koji dijele Dom zdravlja i opštinska uprava. 400 osoba, koji su tokom postavke izložbe u trajanju od 7 dana, dolazili na zdravstveni pregled  bili su u mogućnosti da posjete izložbu.

Exibition

Izložba umjetničkih radova preživjelih i umjetnika sa invaliditetom u hodniku općine Velika Kladuša, februar 2019. godine

U Velikoj Kladuši, hodnik u zgradi opštinske uprave je poslužio kao izložbena galerija u kojoj smo dočekali lokalne akademske umjetnike i druge građane koji su sa zanimanjem razgledali i komentarisali izložene slike umjetnika sa invaliditetom.

Kroz putujuću izložbu umjetničkih radova preživjelih i umjetnika sa invaliditetom u minama ugroženim općinama, projekat je istaknuo nezamjenjivu vrijednost umjetnosti u razbijanju društvenih barijera i premošćivanju društveno konstruiranih razlika.

Koristeći umjetnost projekat je doprinijeo promociji ambicioznog cilja „BiH bez mina, barijera i žrtava do 2025. godine“ kao i povećanju participacije i integracije preživjelih od mina u zajednici i društvu.