Edisa Ahmetspahic, WV BiH Community Facilitator during distribution

World Vision BiH osoblje nastavlja služiti djeci i porodicama u potrebi za vrijeme pandemije COVID-19

Jutro je i ulice u okolini Sarajeva, glavnog grada BiH, su puste. Jedno od rijetkih auta na ulicama je auto sa oznakom World Vision BiH – Adnan Salihagić, fasilitator u zajednici i uposlenik WV BiH proteklih petnaest godina, putuje od Breze prema Varešu. Sam je u automobilu, na licu nosi masku, na rukama rukavice „više ne izlazim bez zaštitne opreme, postalo je normalno nositi masku, rukavice i dodatnu zaštitnu opremu“, kaže on.

Adnan je suprug i otac dvoje djece, kojima je ponekad teško objasniti odlaske na teren u vrijeme ograničenog kretanja u vrijeme krize izazvane proglašenjem globalne pandemije COVID-19. Objašnjava im da postupa oprezno i da ima podršku kolega koji brinu o njegovoj sigurnosti.

Adnan Salihagic, World Vision BiH community facilitator explaining the need to leave his home for work to his children
Adnan Salihagić, službenik za razvoj zajednice pri WV BiH sa djecom

 

Istovremeno, na drugom kraju BiH, u okolini Tuzle, Nina Zupan vozi ka mjestu distribucije. Sama je u autu, nosi masku, rukavice i rezervnu zaštitnu opremu. Pod velikim je pritiskom da obavi sve što je potrebno, ali rado pomaže onima kojima je pomoć potrebna.

„U ovakvim situacijama, nije lako ostati priseban i raditi, mijenjaju se uslovi rada i svako od nas drugačije doživljava krizne situacije. Trudim se da obavljam posao najbolje što mogu, ali najviše poteškoća imam zbog nedostatka socijalizacije. Nedostaje mi da u datom trenutku podijelim informacije sa kolegama, a potrebni su mi i savjeti i razmjena mišljenja“, kaže Nina Zupan.

U Bosni i Hercegovini je usljed globalne pandemije COVID-19 proglašeno vanredno stanje, granice su zatvorene za osobe koje nisu državljani BiH, a za državljane je po ulasku mandatoran četrnaestodnevni karantin. Obrazovne institucije su zatvorene i nastava se, gdje postoje uslovi odvija online. U zemlji je uveden policijski čas, preporučeno držanje fizičke distance i izlaženje u javni prostor samo u nuždi.

World Vision BiH, međutim, ne stoji po strani i ljudi kroz svoje prozore posmatraju kako još jedan automobil sa oznakom World Vision BiH prolazi seoskim putem u blizini Goražda. Neumorno radeći, Edisa Ahmetspahić, fasilitatorica razvoja zajednice obilazi porodice u potrebi – maska i rukavice su neizbježni dijelovi opreme tokom krize izazvane koronavirusom.

Zbog prelaska na online školovanje, zakazala je ličnu distribuciju tablet-računara djeci u 20 porodica koja inače ne bi mogli nastaviti školovanje. Određeni broj roditelja ranjive djece nisu u mogućnosti obezbijediti neophodnu informatičku opremu koja bi djeci omugićila nastavak obrazovanja od kuće.

Edisa Ahmetspahic helps a boy, first time tablet-computer user configure the device
Edisa Ahmetspahić, službenica za razvoj zajednice pri WV BiH objašnjava dječaku kako se koristi tablet.

 

"Odrasla sam bez oca i život me suočio sa različitim poteškoćama i nepravdom, što me je nadahnulo da budem osoba koja će biti na strani nejakih. Osjećam stalnu potrebu da u domenu svoje profesije socijalne radnice stičem nova znanja i sve svoje kapacitete stavim na raspolaganje organizaciji WV u BiH koja brine za porodice sa djecom koje se suočavaju sa poteškoćama.“, kaže Edisa.

Prije polaska na put, Adnan i Nina i Edisa telefoniraju službeniku za sigurnost osoblja, razgovaraju o situaciji na terenu i dogovaraju detaljnu liniju puta i najsigurniji način na koji se vrši distribucija osnovnih životnih namirnica porodicama u potrebi , paketa sa zaštitnim i dezinfekcijskim sredstvima institucijama na lokalnom nivou, ili druge intervencije. „Situacija se mijenja iz dana u dan, ali mi se trudimo biti korak ispred i predviđati promjene koje se dešavaju na terenu, kako bi u datom momentu imali spreman odgovor i rješenje. Svaki put kada kolege krenu na teren podsjećam na sigurnosni protokol koji smo razvili u prvim danima krize“, kaže Darko arsenovski, službenik za sigurnost osoblja u WV BiH.

Sigurnosni protokol propisuje načine samozaštite osoblja tokom krize izazvane pandemijom COVID-19 i uposlenicima nalaže korištenje zaštitne opreme, držanje fizičke distance i detaljno planiranje ruta kretanja u saradnji sa službenikom za sigurnost.

Darko Arsenovski, World Vision BiH Security Officer in the centre, team selfie while packing H&H items
Darko Arsenovski, službenik za sigurnost osoblja pri WV BiH (u sredini), timski selfie prilikom pakovanja zaštitne opreme i dezinficijenata

 

„Osjećamo da smo na prvom mjestu prioriteta za organizaciju i da je naša sigurnost najvažnija. Ja sam aktivistkinja, i ja ponekad imam instikt da prvo pomognem drugima, ali imamo kolege koje nas upozoravaju, opremaju i pripremaju protokole vezane za sigurnost,“ kaže Nina Zupan, uposlenica WV BiH koja na području Tuzle koordinira distribuciju neophodnih životnih namirnica i zaštitne opreme.

U BiH je obrazac prenosa virusa još uvijek na nivou klastera, međutim strah od opterećenja zdravstvenog sistema je evidentan u javnoj komunikaciji čelnika institucija države. Angažman i odlazak na teren tokom krize je u potpunosti volonterski.

„Mi smo vezani za zajednice, neminovno je da se vežeš i osjećas zajednice u kojima radiš svojim. Kada postoji mogućnost podrške, apsolutno prihvatam da uz sve mjere opreza i sigurnosti pružim podršku na terenu, posebno djeci u našem programu“, objašnjava Adnan svoju motivaciju. „Imala sam priliku da posjetim porodice koje su u stanju potrebe, višečlane porodice gdje ponekad niko ne radi, porodice sa djecom sa poteškoćama u razvoju, ili kompletne porodice sa određenim poteškoćama. Dobro je što su instucije uvezane i što se trudimo da ne dupliramo, već da svi pomognu po jednoj porodicu sa razlicitih strana, ova situacija pokazuje kako funkcioniše međusektorska saradnja u koju smo ranije ulagali“, kaže Nina.

World Vision BiH je u saradnji sa lokalnim instucijama, centrima za socijalni rad i školama, procijenio situaciju u porodicama čija su djeca uključena u WV program sponzorisanja, te je za je za 900 porodica omogućio nabavku i distribuirao pakete sa osnovnim životnim namirnicama i higijensko-zaštitnim sredstvima. Pomoć je primilo ukupno 600 porodica u određenim zajednicama na  području 17 opština -- Banovići, Breza, Doboj, Doboj Istok, Goražde, Hadžići, Ilijaš, Istočno Novo Sarajevo, Istočna Ilidža, Kalesija, Lukavac, Pale, Petrovo, Prača, Sapna, Vareš i Zvornik. U skladu sa ograničenim sredstvima, u proteklom periodu smo osnovne prehrambene namirnice, zaštitna sredstva i sredstva za higijenu obezbijedili za 300 romskih porodica širom BiH.

basic food, protective and hygiene products to 300 Roma minority families across BiH.

Nina Zupan, World Vision BiH Community Facilitator next to a loaded car before going to the field
Nina Zupan, službenica za razvoj zajednice pri WV BiH (desno) pored automobila sa opremom za distribuciju

 

„U cijeloj situaciji kojoj smo sada, nadahnjuje me što je organizacija u kojoj radim usmjerila sve svoje kapacitete za zaštitu i pomoć djeci, porodicama i zajednicama u kojim djelujemo. Moj posao iz tog razloga nije ograničen na 8 radnih sati, već ga živim 24 sata dnevno“, kaže Edisa Ahmetspahić.

World Vision BiH je u ranijem periodu odgovorio na krizu nakon poplava 2014. godine, izbjegličku krizu u Srbiji 2015. godine, i trenutno odgovara na migrantsku krizu u BiH. Trenutni sveobuhvatni odgovor na krizu izazvanu koronavirusom je kompleksniji zbog ograničenja kretanja koja donose nadležne institucije, ali i sigurnosni protokol WV BiH. Trenutno, mnoge nepoznanice vezane za načine prijenosa virusa indiciraju da stopostotna zaštita u ovom momentu nije moguća.

„Straha nema, ne bojim se, ali sam oprezan i postujem sve prpeoruke zdravstvenih organizacija. Na obuci za pilota sam naucio da je strah neprijatelj i da te sputava i ne mozes zdravorazumski razmisljati, ali oprez da“, Adnan Salihagić

Pored potrebe koju ranjive porodice imaju za osnovnim životnim potrepštinama i sredstvima za higijenu i zaštitu, određeni broj roditelja ranjive djece nisu u mogućnosti obezbijediti neophodnu informatičku opremu koja bi djeci omugićila nastavak obrazovanja od kuće.

S ciljem nesmetanog praćenja online nastave, World Vision je djeci koja su uključena u program sponzorisanja podijelio 99 tableta.