Stories

Kombajn za krompir ujedinjuje susjede u području zahvaćenom minama
Opština Čajniče je još uvijek je pod minama i eksplozivnim sredstvima zaostalim iz rata koji se ovdje vodio od 1992. do 1995. godine. Prema podacima Centra za uklanjanje mina u BiH, oko 80 000 takvih naprava i dalje predstavlja prijetnju, direktno utičući na sigurnost oko 15 posto građana BiH. Prema riječima Gorana Karadžića, načelnika opština, mine također narušavaju ekonomske izglede lokalnog stanovništva.
Show Filters Hide Filters
Country
Sector
Topics
Sort by