Obrazac za prijavu incidenta

Pozivamo svakoga ko ima bilo kakvu zabrinutost ili saznanje, bilo vezano za ponašanje World Vision uposlenika, ili za nasilje prema djeci ili ranjivim grupama iz naših programskih područja, da podnese prijavu koristeći raspoložive mehanizme, a mi se obavezujemo da ćemo preduzeti odgovarajuće korake i pružiti vam povratnu informaciju o svojoj intervenciji.

Osoba zadužena za Zaštitu u našoj organizaciji je odgovorna da osigura adekvatnu realizaciju Politike o zaštiti na svim nivoima, kao i nesmetano funkcionisanje svih relevantnih mehanizama.

Svoje prijave možete podnijeti preuzimanjem i popunjavanjem obrasca za prijavljivanje slučaja i slanjem istog na e-mail adresu mirela_borkovic@wvi.org. Obrazac preuzimate preko poveznice DOWNLOAD PUBLICATION.