safeguarding

Politika o zaštiti djece i odraslih

Zaštita djece, ranjivih zajednica i našeg osoblja apsolutni je prioritet World Vision-a.  

Naša organizacija ima nulti stepen tolerancije prema nasilju ili zloupotrebi djece i ljudi u zajednicama u kojima radimo, a koji su počinjeni od strane naših uposlenika ili saradnika. Mi imamo detaljne Politike i Protkole koji definišu postupanja sa ciljem zaštite djece i odraslih osoba iz zajednica od seksualnog iskorištavanja i zloupotreba, kao i ostalih oblika nasilja i kršenja njihovih prava.

Pozivamo vas da se upoznate sa Politikom o zaštiti djece i odraslih koja nas vodi u našem radu i kreiranju poslovnih odnosa. Politiku preuzimate putem poveznice DOWNLOAD PUBLICATION.