Child Protection Index publication title

Indeks zaštite djece

Indeks zaštite djece 2.0 rezultat je zajednickog, jednogodišnjeg rada 14 eksperata na polju zastite djece i pravnih strucnjaka posvecenih djeci, njihovim pravima i dobrobiti i donosi nam najsvjeziji pregled stanja vladinih nastojanja u pravcu postizanja obaveza preuzetih potpisivanjem Konvencije o pravima djeteta i obecanjem datim najugrozenijim djevojcicama i djevojcicama u Bosni i Hercegovini.

Kroz mjerni okvir sacinjen od impresivnih 987 indikatora, Indeks sagledava napredak u pet dimenzija vladinog djelovanja na svim nivoima - zakoni i politike, servisi, kapaciteti/ resursi, koordinacija i odgovornost, te stavlja fokus na cetiri kljucne oblasti -  ranjivost djece, ambijent upravljanja, sprecavanje svih oblika nasilja i kapacitete socijalnog rada  

U odnosu na prvi Indeks djecije zastite u BiH, proveden 2016, godine, Indeks 2.0 donosi uvid u nove, paznje vrijedne, oblasti - registracija po rodjenju, zastita djece izbjeglica i trazioca azila, te zastita djece u sukobu sa zakonom.