tender, world vision

Մրցութային հայտարարություններ

Մեդիա (մուլտի մեդիա) նյութերի մշակում եւ պատրաստում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու Մեդիա (մուլտի մեդիա) նյութերի մշակում եւ պատրաստում մրցույթին և նախաորակավորման գործընթացին:

Նախաորակավորված կազմակերպություններից 2 տարի ժամկետով կընտրվեն մի քանիսը, ում հետ RFP ձևաչափով սահմանված ծառայությունների գծով կկնքվեն երկարաժամկետ պայմանագրեր։

Գրանցված մատակարարները պետք է ներկայացնեն նախաորակավորման փաստաթղթերը վերը նշված մրցույթին մասնակցելու համար։ Հետաքրքրված կազմակերպությունները/անհատները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը․

 • Հակիրճ տեղեկատվություն Կազմակերպության/անհատի վերաբերյալ (WV Vendor registration ձևաձափ)
 • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով։ Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ։
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ Պատվիրատուներից
 • Կից փաստաթղթերը (Մատակարարների վարվելակերպի կանոնակարգ, Հայտարարություն  երեխաների և չափահասների պաշտպանության կանոնակարգի պահպանման մասին )՝ ստորագրված և կնքված
 • Մասնագիտական անձնակազմի ինքնակենսագրականները
 • Պորտֆոլիոն
 • Տեղեկատվություն բարեգործական կազմակերպությունների հետ համագործակցության նախկին (ներկա) փորձի վերաբերյալ
 • RFP ձևաթուղթը (թե՛ հարցաշարի, թե՛ գնառաջարկի հատվածները)

Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ

Վորլդ Վիժն Հայաստան

Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,

հեռ։ 095 005049

էլ․ հասցե։ wvarmprocurement@wvi.org

 

Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր` ժ 09։00-17։30-ը:  

Մեծ ծավալի տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ներկայացված փաստաթղթերի թվային/սքան տարբերակները անհրաժեշտ  է ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով` կոշտ սկավառակների վրա,  վերը նշված փակ ծրարների մեջ։

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է  2021թ հոկտեմբերի 1-ը` ժ 17։30-ը:

Արհրաժեշտ է  էլ․ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել «Մեդիա (մուլտի մեդիա) նյութերի մշակում և պատրաստում»։  Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։

------------------------------------------------------------------

Դպրոցական և գրասենյակային պիտույքների մատակարարման մրցույթ

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու Դպրոցական և գրասենյակային պիտույքների մատակարարման մրցույթին և նախաորակավորման գործընթացին:

Նախաորակավորված կազմակերպություններից 2 տարի ժամկետով կընտրվեն մի քանիսը, ում հետ RFP ձևաչափով սահմանված ծառայությունների գծով կկնքվեն երկարաժամկետ պայմանագրեր։

Գրանցված մատակարարները պետք է ներկայացնեն նախաորակավորման փաստաթղթերը վերը նշված մրցույթին մասնակցելու համար։ Հետաքրքրված կազմակերպությունները/անհատները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը․

 • Հակիրճ տեղեկատվություն Կազմակերպության/անհատի վերաբերյալ (WV Vendor registration ձևաչափ)
 • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով։ Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ։
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ Պատվիրատուներից
 • Կից փաստաթղթերը՝ ստորագրված և կնքված
 • RFP ձևաթուղթը (թե՛ հարցաշարի, թե՛ գնառաջարկի հատվածները)

Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ

Վորլդ Վիժն Հայաստան

Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,

հեռ։ 095 005049

էլ․ հասցե։ wvarmprocurement@wvi.org

 

Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժ 09։00-17։30  

Մեծ ծավալի տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ներկայացված փաստաթղթերի թվային/սքան տարբերակները անհրաժեշտ  է ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով` կոշտ սկավառակների վրա,  վերը նշված փակ ծրարների մեջ։

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է  2021թ սեպտեմբերի 27-ը` ժ 17։30-ը: 

Արհրաժեշտ է  էլ․ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել «Դպրոցական և Գրասենյակային պիտույքների մատակարարում»։  Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։

------------------------------------------------------------------

Ձմեռային բաճկոնների մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու Ձմեռային բաճկոնների մատակարարում/Supply of winter jackets 2021/09/4720 բաց մրցույթին։

Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ

Վորլդ Վիժն Հայաստան

Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,

հեռ` 095 005049

էլ․ հասցե` wvarmprocurement@wvi.org

 

Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժ 09։00-17։30  

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է  2021թ․ սեպտեմբերի 28-ը` ժ 17։00-ը:

Արհրաժեշտ է  էլ․ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել «Ձմեռային բաճկոնների մատակարարում/Supply of winter jackets 2021/09/4720»: 

Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։

 ------------------------------------------------------------------

Ինտերնետային կապի ծառայությունների մրցույթ

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու Ինտերնետային կապի ծառայությունների մրցույթին և նախաորակավորման գործընթացին:

Նախաորակավորված կազմակերպություններից 2 տարի ժամկետով կընտրվեն մի քանիսը, ում հետ RFP ձևաչափով սահմանված ծառայությունների գծով կկնքվեն երկարաժամկետ պայմանագրեր։

Գրանցված մատակարարները պետք է ներկայացնեն նախաորակավորման փաստաթղթերը վերը նշված մրցույթին մասնակցելու համար։ Հետաքրքրված կազմակերպությունները/անհատները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը․

 • Հակիրճ տեղեկատվություն Կազմակերպության/անհատի վերաբերյալ (WV Vendor registration ձևաչափ)
 • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով։ Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ։
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ Պատվիրատուներից
 • Կից փաստաթղթերը (Մատակարարների վարվելակերպի կանոնակարգ, Հայտարարություն  երեխաների և չափահասների պաշտպանության կանոնակարգի պահպանման մասին )՝ ստորագրված և կնքված
 • RFP ձևաթուղթը (թե՛ հարցաշարի, թե՛ գնառաջարկի հատվածները)

 

Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ

Վորլդ Վիժն Հայաստան

Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,

հեռ։ 095 005049

էլ․ հասցե։ wvarmprocurement@wvi.org

 

Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժ 09։00-17։30  

Մեծ ծավալի տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ներկայացված փաստաթղթերի թվային/սքան տարբերակները անհրաժեշտ  է ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով` կոշտ սկավառակների վրա,  վերը նշված փակ ծրարների մեջ։

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է  2021թ սեպտեմբերի 30-ը` ժ 17։30-ը:

Անհրաժեշտ է  էլ․ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել «Ինտերնետային կապի ծառայություններ»։  Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։

 ------------------------------------------------------------------

Ծրագրի արտաքին գնահատում

Վորլդ Վիժն Հայաստան-ը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ Վորլդ Վիժն Հայաստանի կողմից իրականացվող SSIDCAP ծրագրի արտաքին գնահատում/ External Evaluation for "Sustainable Solutions for Integration of Displaced and Conflict-Affected Persons" (SSIDCAP) Project funded by BPRM” ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/08/4648-R մրցույթի համար։  


Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021թ. սեպտեմբերի 17- ը` ժամը 17։00-ը։ 

Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով. գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք ներկայացնել Տեխ Առաջադրանքով նախատեսված անրաժեշտ փաստաթղթերը։

Առաջարկը ուղարկելուց հետո խնդրում ենք զանգ կատարել RFQ  ձևաչափում նշված հեռախոսահամարով ՝ Ձեր հայտի ստացումը հաստատելու համար։

Ձեր առաջարկում խնդրում ենք նշել, եթե ապրանքները կամ ծառայությունները մատակարարվելու են կամ մատուցվելու են դուստր ձեռնարկության, մասնաճյուղի կամ հոլդինգի անդամ կազմակերպության կողմից։

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նամակի Subject բաժնում նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/08/4648-R), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Կորպորատիվ բջջային կապի ծառայությունների մրցույթ

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու Կորպորատիվ բջջային կապի ծառայությունների մրցույթին և նախաորակավորման գործընթացին:

Նախաորակավորված կազմակերպություններից 2 տարի ժամկետով կընտրվեն մի քանիսը, ում հետ RFP ձևաչափով սահմանված ծառայությունների գծով կկնքվեն երկարաժամկետ պայմանագրեր։

Գրանցված մատակարարները պետք է ներկայացնեն նախաորակավորման փաստաթղթերը վերը նշված մրցույթին մասնակցելու համար։ Հետաքրքրված կազմակերպությունները/անհատները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը․

 • Հակիրճ տեղեկատվություն Կազմակերպության/անհատի վերաբերյալ (WV Vendor registration ձևաչափ)
 • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով։ Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ։
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ Պատվիրատուներից
 • Կից փաստաթղթերը (Մատակարարների վարվելակերպի կանոնակարգ, Հայտարարություն  երեխաների և չափահասների պաշտպանության կանոնակարգի պահպանման մասին )՝ ստորագրված և կնքված
 • RFP ձևաթուղթը (թե՛ հարցաշարի, թե՛ գնառաջարկի հատվածները)

Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ

Վորլդ Վիժն Հայաստան

Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,

հեռ` 095 005049

էլ․ հասցե։ wvarmprocurement@wvi.org

 

Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժ 09։00-17։30  

Մեծ ծավալի տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ներկայացված փաստաթղթերի թվային/սքան տարբերակները անհրաժեշտ  է ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով` կոշտ սկավառակների վրա,  վերը նշված փակ ծրարների մեջ։

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է  2021թ հոկտեմբերի 1-ը` ժ 17։30-ը:

 Արհրաժեշտ է  էլ․ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել «Կորպորատիվ բջջային կապի ծառայություններ»։  Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։

------------------------------------------------------------------

Իրավաբանական ծառայությունների մատուցման մրցույթ

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու Իրավաբանական ծառայությունների մատուցման մրցույթին և նախաորակավորման գործընթացին:

Նախաորակավորված կազմակերպություններից 2 տարի ժամկետով կընտրվեն մի քանիսը, ում հետ RFP ձևաչափով սահմանված ծառայությունների գծով կկնքվեն երկարաժամկետ պայմանագրեր։

Գրանցված մատակարարները պետք է ներկայացնեն նախաորակավորման փաստաթղթերը վերը նշված մրցույթին մասնակցելու համար։ Հետաքրքրված կազմակերպությունները/անհատները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը․

 • Հակիրճ տեղեկատվություն Կազմակերպության/անհատի վերաբերյալ (WV Vendor registration ձևաձափ)
 • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով։ Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ։
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ Պատվիրատուներից
 • Կից փաստաթղթերը՝ ստորագրված և կնքված
 • RFP ձևաթուղթը (թե՛ հարցաշարի, թե՛ գնառաջարկի հատվածները)

Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ

Վորլդ Վիժն Հայաստան

Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,

հեռ։ 095 005049

էլ․ հասցե։ wvarmprocurement@wvi.org

 

Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժ 09։00-17։30:  

Մեծ ծավալի տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ներկայացված փաստաթղթերի թվային/սքան տարբերակները անհրաժեշտ  է ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով` կոշտ սկավառակների վրա,  վերը նշված փակ ծրարների մեջ։

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է  2021թ սեպտեմբերի 23-ը` ժ 17։30-ը:

 Արհրաժեշտ է  էլ․ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել «Իրավաբանական ծառայություններ»։  Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։

------------------------------------------------------------------

Վորլդ Վիժն Հայաստան-ը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ,

«Անվադողերի մատակարարում Երևանում»/ “Supply of tires in Yerevan ” 2021/09/4721 մրցույթին մասնակցելու համար։


Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է  2021 թ. սեպտեմբեր  13-ը` ժամը 17։00-ը։ 

Ծրագիրը ԱԱՀ ազատված է։

Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով; Գնային առաջարկին կից, խնդրում ենք ներկայացնել Կենսագրական թերթիկներ (CV) և Տեխ Առաջադրանքով պահանջվող փաստաթղթեր

Առաջարկը ուղարկելուց հետո խնդրում ենք զանգ կատարել RFQ  ձևաչափում նշված հեռախոսահամարով ՝ Ձեր հայտի ստացումը հաստատելու համար։

Ձեր առաջարկում խնդրում ենք նշել, եթե ապրանքները կամ ծառայությունները մատակարարվելու են կամ մատուցվելու են դուստր ձեռնարկության, մասնաճյուղի կամ հոլդինիգի անդամ կազմակերպության կողմից։

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/09/4721), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Վեց երիտասարդական հկ-ների կարողությունների զարգացում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ Վորլդ Վիժն Հայաստանի կողմից իրականացվող «ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության․ բանիմաց և ակտիվ երիտասարդներ հանուն ժողովրդավար Հայաստանի՝ այսօր և վաղը» ծրագրի շրջանակներում վեց երիտասարդական ՀԿ-ների կարողությունների զարգացում /Implementation of Institutional Capacity Building of six partner Youth NGOs component within the World Vision implemented “EU4Youth – Empowered and Active Youth for a more Democratic Armenia Today and Tomorrow”  ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/07/4698 մրցույթին մասնակցելու համար։  

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը երկարացվում է մինչև 2021թ. սեպտեմբերի 03-ը` ժամը 17:00-ը:

Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով: Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք ներկայացնել տեխ. առաջադրանքով նախատեսված անրաժեշտ փաստաթղթերը։

Առաջարկը ուղարկելուց հետո խնդրում ենք զանգ կատարել RFQ  ձևաչափում նշված հեռախոսահամարով ՝ Ձեր հայտի ստացումը հաստատելու համար։

Ձեր առաջարկում խնդրում ենք նշել, եթե ապրանքները կամ ծառայությունները մատակարարվելու են կամ մատուցվելու են դուստր ձեռնարկության, մասնաճյուղի կամ հոլդինգի անդամ կազմակերպության կողմից։

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նամակի Subject բաժնում նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/07/4698), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Ինժեներական Լաբորատորիայի հիմնում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ  Ինժեներական Լաբորատորիայի հիմնում /Establishing Engineering Laboratory  2021/06/4534-R  մրցույթին մասնակցելու համար։ 

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝ 2021 թ. սեպտեմբեր 7-ը ժամը 15։00-ն։ 

Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով:

Առաջարկը ուղարկելուց հետո խնդրում ենք զանգ կատարել RFQ  ձևաչափում նշված հեռախոսահամարով ՝ Ձեր հայտի ստացումը հաստատելու համար։

Ձեր առաջարկում խնդրում ենք նշել, եթե ապրանքները կամ ծառայությունները մատակարարվելու են կամ մատուցվելու են դուստր ձեռնարկության, մասնաճյուղի կամ հոլդինգի անդամ կազմակերպության կողմից։

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք Subject դաշտում նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/06/4534-R), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Հյուրանոցային ծառայության մատակարարում Ջերմուկում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ, «Հյուրանոցային ծառայության մատակարարում Ջերմուկում»/ “ Hotel Service supply in Djermuk”  2021/07/4716 մրցույթին մասնակցելու համար։ 


Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝ 2021 թ. սեպտեմբեր 6-ը` ժամը 17։00-ը:

Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով:

Առաջարկը ուղարկելուց հետո խնդրում ենք զանգ կատարել RFQ ձևաչափում նշված հեռախոսահամարով ՝ Ձեր հայտի ստացումը հաստատելու համար։

Ձեր առաջարկում խնդրում ենք նշել, եթե ապրանքները կամ ծառայությունները մատակարարվելու են կամ մատուցվելու են դուստր ձեռնարկության, մասնաճյուղի կամ հոլդինիգի անդամ կազմակերպության կողմից։

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/09/4716), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Գյուղատնտեսական սարքավորումների մրցույթի դիմորդների ներկայացված տեխնիկական հայտերի գնահատման ծառայությունների տրամադրում

Վորլդ Վիժն Հայաստան-ը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ « Գյուղատնտեսական սարքավորումների մրցույթի դիմորդների ներկայացված տեխնիկական հայտերի գնահատման ծառայությունների տրամադրում»/“Assessment service of the technical applications /bids submitted by applicants for the agricultural equipment tender” 2021/09/4714 մրցույթին մասնակցելու համար։ 

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը երկարացվում է մինչև 2021թ. սեպտեմբեր 22-ը` ժամը 17։00-ը։ 

Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով:

Առաջարկը ուղարկելուց հետո խնդրում ենք զանգ կատարել RFQ  ձևաչափում նշված հեռախոսահամարով ՝ Ձեր հայտի ստացումը հաստատելու համար։

Ձեր առաջարկում խնդրում ենք նշել, եթե ապրանքները կամ ծառայությունները մատակարարվելու են կամ մատուցվելու են դուստր ձեռնարկության, մասնաճյուղի կամ հոլդինգի անդամ կազմակերպության կողմից։

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/09/4714), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Ինժեներական լաբորատորիայի հիմնում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու «Ինժեներական լաբորատորիայի հիմնում/Establishing Engineering Laboratory/ 2021/06/4534-R» բաց մրցույթին

Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ`

Վորլդ Վիժն Հայաստան

Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,

հեռ` 095 005049

էլ․ հասցե` wvarmprocurement@wvi.org

 

Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր` ժ. 09։00-17։30:  

Մեծ ծավալի տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ներկայացված փաստաթղթերի թվային/սքան տարբերակները անհրաժեշտ  է ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով` կոշտ սկավառակների վրա, վերը նշված փակ ծրարների մեջ։

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է  2021թ․ օգոստոսի 12 -ը` ժ. 17։00:

Արհրաժեշտ է  էլ․ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել «Ինժեներական Լաբորատորիայի հիմնում/Establishing Engineering Laboratory/ 2021/06/4534»: 

Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։

------------------------------------------------------------------

Սառնարանների մատակարարում Իջևանում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ`«Սառնարանների մատակարարում Իջևանում»/“Supply of Refrigerators in Ijevan ”  2021/08/4711 մրցույթին մասնակցելու համար։ 

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021 թ. օգոստոս 30-ը` ժամը 17։00-ը։ 

Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով:

Առաջարկը ուղարկելուց հետո խնդրում ենք զանգ կատարել RFQ  ձևաչափում նշված հեռախոսահամարով ՝ Ձեր հայտի ստացումը հաստատելու համար։

Ձեր առաջարկում խնդրում ենք նշել, եթե ապրանքները կամ ծառայությունները մատակարարվելու են կամ մատուցվելու են դուստր ձեռնարկության, մասնաճյուղի կամ հոլդինգի անդամ կազմակերպության կողմից։

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/08/4711), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Գյուղտնտնտեսական պարագաների մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Գյուղտնտնտեսական պարագաների մատակարարում»/ “Supply of agricultural equipment” - "2021/08/4709" մրցույթին մասնակցելու համար։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը երկարացվում է մինչև 2021թ. սեպտեմբերի 14-ը` ժամը 17։00-ը: 

Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով:

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս Subject բաժնում խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/08/4709), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի

*ԽՆԴՐՈՒՄ ԵՆՔ ՀԱՇՎԻ ԱՌՆԵԼ, ՈՐ ԾՐԱԳԻՐԸ ԱԶԱՏՎԱԾ Է ԱԱՀ-ԻՑ։

------------------------------------------------------------------

Սպորտային պարագաների մատակարարում Իջևանում

Վորլդ Վիժն Հայաստան-ը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Սպորտային պարագաների մատակարարում Իջևանում »/“Supply of Sport Equipment in Ijevan ”  2021/07/4640 R մրցույթին մասնակցելու համար։ 

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021 թoգոստոս 24-ը` ժամը 17։00-ը։ Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով:

Առաջարկը ուղարկելուց հետո խնդրում ենք զանգ կատարել RFQ  ձևաչափում նշված հեռախոսահամարով ՝ Ձեր հայտի ստացումը հաստատելու համար։

Ձեր առաջարկում խնդրում ենք նշել, եթե ապրանքները կամ ծառայությունները մատակարարվելու են կամ մատուցվելու են դուստր ձեռնարկության, մասնաճյուղի կամ հոլդինգի անդամ կազմակերպության կողմից։

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/07/4640 R), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

էլ․ սարքավորումների մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «էլ․ սարքավորումների մատակարարում» 2021/07/4599, 2021/07/4609, 2021/06/4569 մրցույթին մասնակցելու համար։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021թ. օգոստոսի 27-ը` ժամը 17։00-ը: 

Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով:

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս Subject բաժնում խնդրում ենք  նշել մրցույթի կոդը կամ կոդերը (RFQ: 2021/07/4599, 2021/07/4609, 2021/06/4569), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Ապարանի ցերեկային կենտրոնի համար խոհանոցային սպասքի ձեռքբերում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Ապարանի ցերեկային կենտրոնի համար խոհանոցային սպասքի ձեռքբերում»/ “Tableware Package Supply for Aparan DCC” "2021/08/4674" մրցույթին մասնակցելու համար։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021թ. օգոստոսի 25-ը` ժամը 17։00-ը: Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով: 

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս Subject բաժնում խնդրում ենք  նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/08/4674), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Բիովառելիքի արտադրության սարքավորումների մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու Բիովառելիքի արտադրության սարքավորումների մատակարարում 2021/08/4655-4557 բաց մրցույթին։

Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ

Վորլդ Վիժն Հայաստան,

Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,

հեռ` 095 005049

էլ․ հասցե` wvarmprocurement@wvi.org

 

Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժ 09։00-17։30:  

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է  2021թ․ օգոստոսի 25-ը` ժ 17։00:

Արհրաժեշտ է  էլ․ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում Բիովառելիքի արտադրության սարքավորումների մատակարարում 2021/08/4655-4557  Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։

 ------------------------------------------------------------------

Հյուրանոցային ծառայությունների մատուցման մրցույթ

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու Ծաղկաձորում, Դիլիջանում և Սիսիանում հյուրանոցային ծառայությունների մատուցման մրցույթին և նախաորակավորման գործընթացին:

Նախաորակավորված կազմակերպություններից 2 տարի ժամկետով կընտրվեն մի քանիսը, ում հետ RFP ձևաչափով սահմանված ծառայությունների գծով կկնքվեն երկարաժամկետ պայմանագրեր։

Գրանցված մատակարարները պետք է ներկայացնեն նախաորակավորման փաստաթղթերը վերը նշված մրցույթին մասնակցելու համար։ Հետաքրքրված կազմակերպությունները/անհատները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը

 • Հակիրճ տեղեկատվություն կազմակերպության/անհատի վերաբերյալ (WV Vendor registration ձևաչափ)
 • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով։ Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ։
 • Տեղեկանք հարկային տեսչությունից` հարկային պարտավորությունների մասին (զրոյական տեղեկանք)
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ Պատվիրատուներից
 • Կից փաստաթղթերը՝ ստորագրված և կնքված
 • RFP ձևաթուղթը (թե՛ հարցաշարի, թե՛ գնառաջարկի հատվածները)

 

Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ.

Վորլդ Վիժն Հայաստան

Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,

հեռ` 095 005049

էլ․ հասցե` wvarmprocurement@wvi.org

 

Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժ 09։00-17։30  

Մեծ ծավալի տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ներկայացված փաստաթղթերի թվային/սքան տարբերակները անհրաժեշտ  է ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով` կոշտ սկավառակների վրա,  վերը նշված փակ ծրարների մեջ։

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետը երկարացվում է մինչև 2021թ․ սեպտեմբերի 3-ը` ժ 17։30-ը:

Արհրաժեշտ է  էլ․ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել «Հյուրանոցային ծառայությունների մատուցում մարզերում»։  Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։

------------------------------------------------------------------

Ապարանի ցերեկային կենտրոնի համար ֆոտովոլտային համակարգի ձեռքբերում

Կից ներկայացվում է «Ապարանի ցերեկային կենտրոնի համար ֆոտովոլտային համակարգի ձեռքբերում»/ “Supply of photovoltaic system” 2021/08/4675 մրցույթին մասնակցելու  հրավերը։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021 թ. օգոստոսի 16-ը` ժամը 18։00-ը։

Ստացված հայտերը կդիտարկվեն տեխնիկական համապատասխանության տեսանկյունից (համապատասխանում է, չի համապատասխանում)։ Վերոհիշյալ պայմանը բավարարող հայտերը կանցնեն նախընտրական փուլ։ Նախընտրական փուլի մասնակից հայտատուների հետ կանցկացվեն բանակցություններ։

------------------------------------------------------------------

Լաբորատոր սարքավորումների մատակարարում

Կից ներկայացվում է Լաբորատոր սարքավորումնեի մատակարարում / Supply of laboratory equipment
ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/08/46114612 մրցույթին մասնակցելու հրավերը։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021 թ. օգոստոսի 18-ը` ժամը` 17։00-ը։
 

------------------------------------------------------------------

SSIDCAP ծրագրի արտաքին գնահատում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ Վորլդ Վիժն Հայաստանի կողմից իրականացվող SSIDCAP ծրագրի արտաքին գնահատում/ External Evaluation for "Sustainable Solutions for Integration of Displaced and Conflict-Affected Persons" (SSIDCAP) Project funded by BPRM

ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/08/4648 մրցույթին համար։  

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021 թօգոստոսի 16-ը` ժամը 17։00-ը։ 

Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով. Գնառաջարկի հետ մեկ տեղ խնդրում ենք ներկայացնել տեխ. առաջադրանքով նախատեսված անրաժեշտ փաստաթղթերը։

Առաջարկը ուղարկելուց հետո խնդրում ենք զանգ կատարել RFQ  ձևաչափում նշված հեռախոսահամարով ՝ Ձեր հայտի ստացումը հաստատելու համար։

Ձեր առաջարկում խնդրում ենք նշել, եթե ապրանքները կամ ծառայությունները մատակարարվելու են կամ մատուցվելու են դուստր ձեռնարկության, մասնաճյուղի կամ հոլդինգի անդամ կազմակերպության կողմից։

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նամակի Subject բաժնում նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/08/4648), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Լվացարանի մատակարարում Վարդենիս համայնքի դպրոցներում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Լվացարանի մատակարարում Վարդենիս համայնքի դպրոցներում »/“Supply of washbasins in Vardenis region shcools ”  2021/08/4661 մրցույթին մասնակցելու համար։ 

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021 թ. օգոստոսի  12-ը` ժամը 17։00-ը։ 

Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով:

Առաջարկը ուղարկելուց հետո խնդրում ենք զանգ կատարել RFQ  ձևաչափում նշված հեռախոսահամարով ՝ Ձեր հայտի ստացումը հաստատելու համար։

Ձեր առաջարկում խնդրում ենք նշել, եթե ապրանքները կամ ծառայությունները մատակարարվելու են կամ մատուցվելու են դուստր ձեռնարկության, մասնաճյուղի կամ հոլդինգի անդամ կազմակերպության կողմից։

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/08/4661), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Կահույքի մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Կահույքի մատակարարում»/ “Furniture Supply for Gyumri and Yerevan”  "2021/08/4674" մրցույթին մասնակցելու համար։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021թ. օգոստոսի 12-ը` ժամը 17։00-ը: Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով:

  

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս Subject բաժնում խնդրում ենք  նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/08/4662, 4654), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Ապարանի ցերեկային կենտրոնի համար խոհանոցային սպասքի ձեռքբերում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Ապարանի ցերեկային կենտրոնի համար խոհանոցային սպասքի ձեռքբերում»/ “Tableware Package Supply for Aparan DCC” "2021/08/4674" մրցույթին մասնակցելու համար։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021թ. օգոստոսի 12-ը` ժամը 17։00-ը: 

Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով:

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս Subject բաժնում խնդրում ենք  նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/08/4674), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Շինանյութի մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստան-ը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Շինանյութի մատակարարում»/ “Supply of Construction materials” "2021/08/4651, 4665, 4672, 4676" մրցույթին մասնակցելու համար։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021թ. օգոստոսի 12-ը` ժամը 17։00-ը: Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով:

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս Subject բաժնում խնդրում ենք  նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/08/4651, 4665, 4672, 4676), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Էլեկտրական գործիքների մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ, «Էլեկտրական գործիքների մատակարարում»/ “Supply of electrical tools”  2021/08/4691 մրցույթին մասնակցելու համար։ 

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021թ. օգոստոսի 11-ը` ժամը 17։00-ը: Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով:

Խնդրում եմ ծանոթանալ կից ֆայլի պահանջներին։

Առաջարկը ուղարկելուց հետո խնդրում ենք զանգ կատարել RFQ  ձևաչափում նշված հեռախոսահամարով ՝ Ձեր հայտի ստացումը հաստատելու համար։

Ձեր առաջարկում խնդրում ենք նշել, եթե ապրանքները կամ ծառայությունները մատակարարվելու են կամ մատուցվելու են դուստր ձեռնարկության, մասնաճյուղի կամ հոլդինիգի անդամ կազմակերպության կողմից։

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/08/4691), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Արգելափակոցի մատակարարում` տեղադրումով

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ` «Արգելափակոցի մատակարարում ` տեղադրումով»/ “Supply of obstruction with delivery service”  2021/08/4678 մրցույթին մասնակցելու համար։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը երկարացվում է մինչև 2021թ.  օգոստոսի 18-ը` ժամը 17։00-ը:

Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով:

Խնդրում եմ ծանոթանալ կից ֆայլի պահանջներին։

 Առաջարկը ուղարկելուց հետո խնդրում ենք զանգ կատարել RFQ  ձևաչափում նշված հեռախոսահամարով ՝ Ձեր հայտի ստացումը հաստատելու համար։

Ձեր առաջարկում խնդրում ենք նշել, եթե ապրանքները կամ ծառայությունները մատակարարվելու են կամ մատուցվելու են դուստր ձեռնարկության, մասնաճյուղի կամ հոլդինգի անդամ կազմակերպության կողմից։

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/08/4678), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Դպրոցի լաբորատորիայի նյութերի մատակարարում Երևանում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ` «Դպրոցի լաբորատորիայի նյութերի մատակարարում Երևանում»/“Supply of school laboratory equipment in Yerevan” 2021/08/4686 մրցույթին մասնակցելու համար։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը երկարացվում է մինչև 2021թ. oգոստոս 16-ը` ժամը 17։00-ը։

Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով:

Առաջարկը ուղարկելուց հետո խնդրում ենք զանգ կատարել RFQ ձևաչափում նշված հեռախոսահամարով ՝ Ձեր հայտի ստացումը հաստատելու համար։

Ձեր առաջարկում խնդրում ենք նշել, եթե ապրանքները կամ ծառայությունները մատակարարվելու են կամ մատուցվելու են դուստր ձեռնարկության, մասնաճյուղի կամ հոլդինգի անդամ կազմակերպության կողմից։

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/08/4686), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Նստարանների մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ` «Նստարանների մատակարարում»/“Supply of benches” 2021/08/4688 մրցույթին մասնակցելու համար։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021 թ. օգոստոս 9-ը` ժամը 17։00-ը։ Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով:

Առաջարկը ուղարկելուց հետո խնդրում ենք զանգ կատարել RFQ ձևաչափում նշված հեռախոսահամարով ՝ Ձեր հայտի ստացումը հաստատելու համար։

Ձեր առաջարկում խնդրում ենք նշել, եթե ապրանքները կամ ծառայությունները մատակարարվելու են կամ մատուցվելու են դուստր ձեռնարկության, մասնաճյուղի կամ հոլդինգի անդամ կազմակերպության կողմից։

 

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/08/4688) այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Միաժամանակյա թարգմանություն աշխատաժողովի համար

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ` «Միաժամանակյա թարգմանություն աշխատաժողովի համար»/ “Simultaneous Translation for startup workshop” ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/08/4649 մրցույթին մասնակցելու համար։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021թ. օգոստոսի 6-ը` ժամը 17։00-ը: Խնդրում ենք հայտերի հետ միասին կցել CV-ները։

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք Subject բաժնում նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/08/4649), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի

------------------------------------------------------------------

Բժշկական ապահովագրության ծառայություններ 2021-2022

«Վորլդ Վիժն Ինթերնեյշնլ» կազմակերպության հայաստանյան մասնաճյուղը և Վորլդ Վիժն Հայաստան երեխաների պաշտպանության հիմնադրամը հրավիրում են մասնակցելու  Բժշկական ապահովագրության ծառայություններ 2021-2022 մրցույթին:

Մրցույթի մասնակցության մեջ հետաքրքրված մատակարարները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը

-          Պետ․ գրանցման վկայականի պատճեն, սեփականատերերի մասին տեղեկատվությամբ

-          Պետ․ Արտոնագիր

·         Ինչպես նաև հետևյալ փաստաթղթերը՝ ստորագրված և կնքված.

1.       RFP ձևաթուղթը (թե՛ հարցաշարի, թե՛ գնառաջարկի հատվածները) 

2.       Հայտարարություն երեխաների և չափահասների պաշտպանության կանոնակարգի պահպանման մասին

3.       Մատակարարների վարվելակերպի կանոնակարգ

Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ` 
Վորլդ Վիժն Հայաստան

Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,

հեռ` 055 001161

էլ․ հասցե` wvarmprocurement@wvi.org

Սույն թվականի օգոստոսի 4-ին` ժամը 14:30, նախատեսվում է նախամրցութային հանդիպում մրցույթի մասնակցությամբ հետաքրքրված ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ ZOOM հարթակում  https://worldvision.zoom.com/j/91267026250

Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր ժ 09։00- 17։30:

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է  2021թ օգոստոսի 18` ժ. 17։30-ը:

Արհրաժեշտ է  էլ․ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել «Բժշկական ապահովագրություն»։ Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։

------------------------------------------------------------------

COVID-19 թեստավորման իրականացում` Վորլդ Վիժնի ամառային ճամբարի մասնակիցների համար

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «COVID-19 թեստավորման իրականացում Վորլդ Վիժնի ամառային ճամբարի մասնակիցների համար»/ “Implementation of Testing COVID-19 for WV Summer Camp participants” ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/08/4650-4684 մրցույթին մասնակցելու համար։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021թ. օգոստոսի 12-ը` ժամը 17։00-ը:

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք Subject բաժնում նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/08/4650-4684), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

 ------------------------------------------------------------------

Սպորտային պարագաների մատակարարում Երևանում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Սպորտային պարագաների մատակարարում Երևանում»/“Supply of Sport Equipment in Yerevan”  2021/08/4652 մրցույթին մասնակցելու համար։ 

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021 թ. օգոստոս 4-ը` ժամը 17։00-ը։ 

Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով:

Առաջարկը ուղարկելուց հետո խնդրում ենք զանգ կատարել RFQ  ձևաչափում նշված հեռախոսահամարով ՝ Ձեր հայտի ստացումը հաստատելու համար։

Ձեր առաջարկում խնդրում ենք նշել, եթե ապրանքները կամ ծառայությունները մատակարարվելու են կամ մատուցվելու են դուստր ձեռնարկության, մասնաճյուղի կամ հոլդինիգի անդամ կազմակերպության կողմից։

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/08/4652), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Էլեկտրական սարքավորումների մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ` «Էլեկտրական սարքավորումների մատակարարում»/“Supply of Electrical equipment ”  2021/08/4647 մրցույթին մասնակցելու համար։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը երկարացվում է մինչև 2021 թ. օգոստոս 11-ը` ժամը 17։00-ը։ 

Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով:

Առաջարկը ուղարկելուց հետո խնդրում ենք զանգ կատարել RFQ  ձևաչափում նշված հեռախոսահամարով ՝ Ձեր հայտի ստացումը հաստատելու համար։

Ձեր առաջարկում խնդրում ենք նշել, եթե ապրանքները կամ ծառայությունները մատակարարվելու են կամ մատուցվելու են դուստր ձեռնարկության, մասնաճյուղի կամ հոլդինիգի անդամ կազմակերպության կողմից։

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/08/4647),  այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Երիտասարդների հետ շահերի պաշտպանության բաղադրիչի իրականացում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու «Վորլդ Վիժն Հայաստանի կողմից իրականացվող «ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության․ բանիմաց և ակտիվ երիտասարդներ հանուն ժողովրդավար Հայաստանի՝ այսօր և վաղը» ծրագրի շրջանակներում երիտասարդների հետ շահերի պաշտպանության բաղադրիչի իրականացում»/ “ Implementation of Advocacy component within the World Vision implemented “EU4Youth – Empowered and Active Youth for a more Democratic Armenia Today and Tomorrow” ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/07/4631 մրցույթին մասնակցելու համար։  

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը երկարացվում է մինչև 2021 թօգոստոսի 12-ը` ժամը 17։00-ը։ 

Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով. գնառաջարկի հետ մեկ տեղ խնդրում ենք ներկայացնել տեխ. առաջադրանքով նախատեսված անրաժեշտ փաստաթղթերը։

 Առաջարկը ուղարկելուց հետո խնդրում ենք զանգ կատարել RFQ  ձևաչափում նշված հեռախոսահամարով ՝ Ձեր հայտի ստացումը հաստատելու համար։

Ձեր առաջարկում խնդրում ենք նշել, եթե ապրանքները կամ ծառայությունները մատակարարվելու են կամ մատուցվելու են դուստր ձեռնարկության, մասնաճյուղի կամ հոլդինիգի անդամ կազմակերպության կողմից։

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նամակի Subject բաժնում նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/07/4631)  այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Դպրոցական պայուսակներիի մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Դպրոցական պայուսակներիի մատակարարում»/ “Supply of school bags” ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/07/4635-4642 մրցույթին մասնակցելու համար։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021թ. օգոստոսի 6-ը` ժամը 17։00: Խնդրում ենք հայտերի հետ միասին կցել նաև պայուսակների նկարները:

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք Subject բաժնում նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/07/4635-4642), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Ծրագրի ելակետային հետազոտություն

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության. բանիմաց և ակտիվ երիտասարդներ հանուն ժողովրդավար Հայաստանի՝ այսօր և վաղը ծրագրի ելակետային հետազոտություն»/ “EU4Youth: Empowered and Active Youth for a more Democratic Armenia Today and Tomorrow  Project Baseline Evaluation ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/07/4629 մրցույթին մասնակցելու համար։  

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը երկարացվում է մինչև 2021 թ. օգոստոսի 12-ը` ժամը 17։00-ը։ 

Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով. գնառաջարկի հետ մեկ տեղ խնդրում ենք ներկայացնել տեխ. առաջադրանքով նախատեսված անրաժեշտ փաստաթղթերը։

Առաջարկը ուղարկելուց հետո խնդրում ենք զանգ կատարել RFQ  ձևաչափում նշված հեռախոսահամարով ՝ Ձեր հայտի ստացումը հաստատելու համար։

Ձեր առաջարկում խնդրում ենք նշել, եթե ապրանքները կամ ծառայությունները մատակարարվելու են կամ մատուցվելու են դուստր ձեռնարկության, մասնաճյուղի կամ հոլդինիգի անդամ կազմակերպության կողմից։

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նամակի Subject բաժնում նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/07/4629), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Սիսիանում և համայնքներում պատրաստի սննդի մատակարարման ծառայությունների մատուցման մրցույթ

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու Սիսիանում և համայնքներում պատրաստի սննդի մատակարարման ծառայությունների մատուցման մրցույթին և նախաորակավորման գործընթացին:

Նախաորակավորված կազմակերպություններից 2 տարի ժամկետով կընտրվեն մի քանիսը, ում հետ RFP ձևաչափով սահմանված ծառայությունների գծով կկնքվեն երկարաժամկետ պայմանագրեր։

Գրանցված մատակարարները պետք է ներկայացնեն նախաորակավորման փաստաթղթերը վերը նշված մրցույթին մասնակցելու համար։ Հետաքրքրված կազմակերպությունները/անհատները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը․

 • Հակիրճ տեղեկատվություն Կազմակերպության/անհատի վերաբերյալ (WV Vendor registration ձևաձափ)
 • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով։ Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ։
 • Տեղեկանք հարկային տեսչությունից` հարկային պարտավորությունների մասին (զրոյական տեղեկանք)
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ Պատվիրատուներից
 • Կից փաստաթղթերը՝ ստորագրված և կնքված
 • RFP ձևաթուղթը (թե՛ հարցաշարի, թե՛ գնառաջարկի հատվածները)

 

Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ

Վորլդ Վիժն Հայաստան

Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,

հեռ։ 095 005049

էլ․ հասցե։ wvarmprocurement@wvi.org

 

Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժ 09։00-17։30  

Մեծ ծավալի տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ներկայացված փաստաթղթերի թվային/սքան տարբերակները անհրաժեշտ  է ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով` կոշտ սկավառակների վրա,  վերը նշված փակ ծրարների մեջ։

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետը երկարացվում է մինչև 2021թ․ օգոստոսի 13-ը` ժ 17։30:

Արհրաժեշտ է  էլ․ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել «Սիսիանում պատրաստի սննդի մատակարարում»։  Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։

------------------------------------------------------------------

Միկրոավտոբուսի մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է մատակարարներին մասնակցելու Միկրոավտոբուսի մատակարարում/Minibus Supply 2021/06/4580 բաց մրցույթին։

Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ` 

Վորլդ Վիժն Հայաստան

Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,

հեռ` 055 001161

էլ․ հասցե։ wvarmprocurement@wvi.org

 

Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժ 09։00-17։30  

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է  2021թ․ օգոստոսի 3-ը` ժ 17։30-ը:

Արհրաժեշտ է  ծրարների առարկա բաժնում նշել մրցույթի կոդը (2021/06/4580)։ Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը չեն դիտարկվի։

Ձեր առաջարկում խնդրում ենք նշել, եթե ապրանքները կամ ծառայությունները մատակարարվելու են կամ մատուցվելու են դուստր ձեռնարկության, մասնաճյուղի կամ հոլդինիգի անդամ կազմակերպության կողմից։

------------------------------------------------------------------

Խոհարարական պարագաների մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Խոհարարական պարագաների մատակարարում »,“Provision of  Baking tools” մրցույթին մասնակցելու համար։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021 թհուլիս 20-ը` ժամը 17։00-ը։ 

Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով:

Առաջարկը ուղարկելուց հետո խնդրում ենք զանգ կատարել RFQ  ձևաչափում նշված հեռախոսահամարով ՝ Ձեր հայտի ստացումը հաստատելու համար։

Ձեր առաջարկում խնդրում ենք նշել, եթե ապրանքները կամ ծառայությունները մատակարարվելու են կամ մատուցվելու են դուստր ձեռնարկության, մասնաճյուղի կամ հոլդինիգի անդամ կազմակերպության կողմից։

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/07/4628), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Պատրաստի սննդի մատակարարման ծառայություններ

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու Վարդենիս և Ճամբարակ համայնքներում պատրաստի սննդի մատակարարման ծառայությունների մատուցման մրցույթին և նախաորակավորման գործընթացին:

Նախաորակավորված կազմակերպություններից 2 տարի ժամկետով կընտրվեն մի քանիսը, ում հետ RFP ձևաչափով սահմանված ծառայությունների գծով կկնքվեն երկարաժամկետ պայմանագրեր։

Գրանցված մատակարարները պետք է ներկայացնեն նախաորակավորման փաստաթղթերը վերը նշված մրցույթին մասնակցելու համար։ Հետաքրքրված կազմակերպությունները/անհատները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը․

 • Հակիրճ տեղեկատվություն Կազմակերպության/անհատի վերաբերյալ (WV Vendor registration ձևաչափ)
 • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով։ Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ։
 • Տեղեկանք հարկային տեսչությունից` հարկային պարտավորությունների մասին (զրոյական տեղեկանք)
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ Պատվիրատուներից
 • Կից փաստաթղթերը՝ ստորագրված և կնքված
 • RFP ձևաթուղթը (թե՛ հարցաշարի, թե՛ գնառաջարկի հատվածները)

Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ

Վորլդ Վիժն Հայաստան

Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,

հեռ։ 095 005049

էլ․ հասցե։ wvarmprocurement@wvi.org

 

Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժ 09։00-17։30 : 

Մեծ ծավալի տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ներկայացված փաստաթղթերի թվային/սքան տարբերակները անհրաժեշտ  է ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով` կոշտ սկավառակների վրա,  վերը նշված փակ ծրարների մեջ։

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է  2021թ․ հուլիսի 27-ը` ժ.17։30:

Արհրաժեշտ է  էլ․ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել «Վարդենիս և  Ճամբարակ համայնքներում պատրաստի սննդի մատակարարում»։  Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։

------------------------------------------------------------------

Դպրոցների համար ֆիզիկայի լաբորատոր սարքավորումների և ձեռնարկների մատակարարում

Կից ներկայացվում է «Դպրոցների համար ֆիզիկայի լաբորատոր սարքավորումների և ձեռնարկների մատակարարում/Supply of physics laboratory equipment and manuals for schools 2021/07/4616» բաց մրցույթին մասնակցելու հրավերը։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021 թ. հուլիսի 27-ը` ժամը 17։30-ը։

Ձեր առաջարկում խնդրում ենք նշել, եթե ապրանքները կամ ծառայությունները մատակարարվելու են կամ մատուցվելու են դուստր ձեռնարկության, մասնաճյուղի կամ հոլդինգի անդամ կազմակերպության կողմից։

------------------------------------------------------------------

Դպրոցական պայուսակների մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ`«Դպրոցական պայուսակների  մատակարարում»,“Provision of  school bags” մրցույթին մասնակցելու համար։  

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021 թ. հուլիս 15-ը` ժամը 17։00-ը։ 

Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով:

Առաջարկը ուղարկելուց հետո խնդրում ենք զանգ կատարել RFQ  ձևաչափում նշված հեռախոսահամարով ՝ Ձեր հայտի ստացումը հաստատելու համար։

Ձեր առաջարկում խնդրում ենք նշել, եթե ապրանքները կամ ծառայությունները մատակարարվելու են կամ մատուցվելու են դուստր ձեռնարկության, մասնաճյուղի կամ հոլդինգի անդամ կազմակերպության կողմից։

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/06/4597,RFQ: 2021/07/4620), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Մանկական խաղահրապարակի պարագաների մատակարարում Ճամբարակում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Մանկական խաղահրապարակի պարագաների մատակարարում Ճամբարակում»,“Provision of playground equipment in Tchambarak”2021/07/4613 մրցույթին մասնակցելու համար։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021թ. հուլիսի 15-ը` ժամը 17։00-ը: Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով:

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/07/4613), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Կավե թրծման վառարանի և բրուտագործական  հաստոցի մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ` «Կավե թրծման վառարանի և բրուտագործական  հաստոցի մատակարարում»,“Provision of clay kiln and pottery tool in Aparan”  /ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/06/4571  մրցույթին մասնակցելու համար։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021 թ. հունիսի 14-ը` ժամը 17։00-ը: Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով: 

Առաջարկը ուղարկելուց հետո խնդրում ենք զանգ կատարել RFQ  ձևաչափում նշված հեռախոսահամարով ՝ Ձեր հայտի ստացումը հաստատելու համար։

Ձեր առաջարկում խնդրում ենք նշել, եթե ապրանքները կամ ծառայությունները մատակարարվելու են կամ մատուցվելու են դուստր ձեռնարկության, մասնաճյուղի կամ հոլդինիգի անդամ կազմակերպության կողմից։

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/06/4571), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Մարզերում հյուրանոցային ծառայությունների մատուցման մրցույթ

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու Աղվերանում, Ծաղկաձորում, Իջևանում, Դիլիջանում, Նոյեմբերանում, Ալավերդիում, Կապանում, Սիսիանում, Գորիսում, Վարդենիսում, Գյումրիում և Սևանում հյուրանոցային ծառայությունների մատուցման մրցույթին և նախաորակավորման գործընթացին:

Նախաորակավորված կազմակերպություններից 2 տարի ժամկետով կընտրվեն մի քանիսը, ում հետ RFP ձևաչափով սահմանված ծառայությունների գծով կկնքվեն երկարաժամկետ պայմանագրեր։

Գրանցված մատակարարները պետք է ներկայացնեն նախաորակավորման փաստաթղթերը վերը նշված մրցույթին մասնակցելու համար։ Հետաքրքրված կազմակերպությունները/անհատները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը․

 • Հակիրճ տեղեկատվություն Կազմակերպության/անհատի վերաբերյալ (WV Vendor registration ձևաչափ)
 • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով։ Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ։
 • Տեղեկանք հարկային տեսչությունից` հարկային պարտավորությունների մասին (զրոյական տեղեկանք)
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ Պատվիրատուներից
 • Կից փաստաթղթերը՝ ստորագրված և կնքված
 • RFP ձևաթուղթը (թե՛ հարցաշարի, թե՛ գնառաջարկի հատվածները)

Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ

Վորլդ Վիժն Հայաստան

Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,

հեռ։ 095 005049

էլ․ հասցե։ wvarmprocurement@wvi.org

 

Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժ 09։00-17։30  

Մեծ ծավալի տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ներկայացված փաստաթղթերի թվային/սքան տարբերակները անհրաժեշտ  է ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով` կոշտ սկավառակների վրա,  վերը նշված փակ ծրարների մեջ։

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է  2021թ․ հուլիսի 22-ը` ժ. 17։30-ը:

Արհրաժեշտ է  էլ․ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել «Հյուրանոցային ծառայությունների մատուցում Մարզերում»։  Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։

------------------------------------------------------------------

Հյուրանոցային ծառայությունների մատուցման մրցույթ

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու Երևանում հյուրանոցային ծառայությունների մատուցման մրցույթին և նախաորակավորման գործընթացին:

Նախաորակավորված կազմակերպություններից 2 տարի ժամկետով կընտրվեն մի քանիսը, ում հետ RFP ձևաչափով սահմանված ծառայությունների գծով կկնքվեն երկարաժամկետ պայմանագրեր։

Գրանցված մատակարարները պետք է ներկայացնեն նախաորակավորման փաստաթղթերը վերը նշված մրցույթին մասնակցելու համար։ Հետաքրքրված կազմակերպությունները/անհատները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը․

 • Հակիրճ տեղեկատվություն Կազմակերպության/անհատի վերաբերյալ (WV Vendor registration ձևաչափ)
 • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով։ Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ։
 • Տեղեկանք հարկային տեսչությունից` հարկային պարտավորությունների մասին (զրոյական տեղեկանք)
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ Պատվիրատուներից
 • Կից փաստաթղթերը՝ ստորագրված և կնքված
 • RFP ձևաթուղթը (թե՛ հարցաշարի, թե՛ գնառաջարկի հատվածները)

Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ

Վորլդ Վիժն Հայաստան

Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,

հեռ։ 095 005049

էլ․ հասցե։ wvarmprocurement@wvi.org

 

Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր` ժ. 09։00-17։30:  

Մեծ ծավալի տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ներկայացված փաստաթղթերի թվային/սքան տարբերակները անհրաժեշտ  է ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով` կոշտ սկավառակների վրա,  վերը նշված փակ ծրարների մեջ։

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է  2021թ․ հուլիսի 20-ը` ժ 17։30-ը: 

Արհրաժեշտ է  էլ․ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել «Երևանում հյուրանոցային ծառայությունների մատուցում»։  Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։

------------------------------------------------------------------

Անվադողերի մատակարարում Երևանում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ` «Անվադողերի մատակարարում Երևանում»/ “Supply of tyres in Yerevan ” 2021/06/4590 մրցույթին մասնակցելու համար։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը երկարացվում է մինչև  2021 թ. հուլիս 12-ը` ժամը 17։00-ը։ 

Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով: Գնային առաջարկին կից խնդրում ենք ներկայացնել ինքնակենսագրական (CV) և տեխ. առաջադրանքով պահանջվող փաստաթղթերը: 

Առաջարկը ուղարկելուց հետո խնդրում ենք զանգ կատարել RFQ  ձևաչափում նշված հեռախոսահամարով ՝ Ձեր հայտի ստացումը հաստատելու համար։

Ձեր առաջարկում խնդրում ենք նշել, եթե ապրանքները կամ ծառայությունները մատակարարվելու են կամ մատուցվելու են դուստր ձեռնարկության, մասնաճյուղի կամ հոլդինգի անդամ կազմակերպության կողմից։

------------------------------------------------------------------

Առաջին բուժօգնության դասընթաց

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ` «Առաջին բուժօգնության դասընթաց, աղետների կառավարման և արտակարգ իրավիճակների հաղթահարման դասընթաց Ամասիայում»/ “First aid training in Amasia” /” 2021/07/4562 մրցույթին մասնակցելու համար։ 

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021 թ. հուլիս 12-ը` ժամը 17։00-ը։ Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով:

Առաջարկը ուղարկելուց հետո խնդրում ենք զանգ կատարել RFQ  ձևաչափում նշված հեռախոսահամարով ՝ Ձեր հայտի ստացումը հաստատելու համար։

Ձեր առաջարկում խնդրում ենք նշել, եթե ապրանքները կամ ծառայությունները մատակարարվելու են կամ մատուցվելու են դուստր ձեռնարկության, մասնաճյուղի կամ հոլդինգի անդամ կազմակերպության կողմից։

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/07/4562), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Տաղավարի մատակարարում Ամասիայում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ` «Տաղավարի մատակարարում Ամասիայում»/“Supply of pavilion in Amasia”  2021/07/4557 մրցույթին մասնակցելու համար։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021 թ. հուլիսի 9-ը` ժամը 17։00-ը։ 

Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով:

Առաջարկը ուղարկելուց հետո խնդրում ենք զանգ կատարել RFQ  ձևաչափում նշված հեռախոսահամարով ՝ Ձեր հայտի ստացումը հաստատելու համար։

Ձեր առաջարկում խնդրում ենք նշել, եթե ապրանքները կամ ծառայությունները մատակարարվելու են կամ մատուցվելու են դուստր ձեռնարկության, մասնաճյուղի կամ հոլդինգի անդամ կազմակերպության կողմից։

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/07/4557), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Բազմաֆունկցիոնալ տպիչի մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ` «Բազմաֆունկցիոնալ տպիչի մատակարարում »/“Supply of  Multifunctional printer ”  2021/07/4592 մրցույթին մասնակցելու համար։ 

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝ 2021 թ. հուլիս 9-ը` ժամը 17։00-ը։ Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով: 

Առաջարկը ուղարկելուց հետո խնդրում ենք զանգ կատարել RFQ  ձևաչափում նշված հեռախոսահամարով ՝ Ձեր հայտի ստացումը հաստատելու համար։

Ձեր առաջարկում խնդրում ենք նշել, եթե ապրանքները կամ ծառայությունները մատակարարվելու են կամ մատուցվելու են դուստր ձեռնարկության, մասնաճյուղի կամ հոլդինգի անդամ կազմակերպության կողմից։

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/07/4592), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Հյուրանոցային ծառայության մատակարարում Աղվերանում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ` «Հյուրանոցային ծառայության մատակարարում Աղվերանում »/“ Hotel Service supply in Aghveran”  2021/06/4587 մրցույթին մասնակցելու համար։ 

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021 թ. hուլիս 6-ը` ժամը 17։00-ն։ Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով: 

Առաջարկը ուղարկելուց հետո խնդրում ենք զանգ կատարել RFQ  ձևաչափում նշված հեռախոսահամարով ՝ Ձեր հայտի ստացումը հաստատելու համար։

Ձեր առաջարկում խնդրում ենք նշել, եթե ապրանքները կամ ծառայությունները մատակարարվելու են կամ մատուցվելու են դուստր ձեռնարկության, մասնաճյուղի կամ հոլդինգի անդամ կազմակերպության կողմից։

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/06/4587), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Ապարանի ցերեկային կենտրոնի տարածքի բարեկարգում 


Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Ապարանի ցերեկային կենտրոնի տարածքի բարեկարգում” 2021/06/4534 մրցույթին մասնակցելու համար։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է  2021 թ. hուլիս 7-ը` ժամը 17։00-ը։ Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով:

Առաջարկը ուղարկելուց հետո խնդրում ենք զանգ կատարել RFQ  ձևաչափում նշված հեռախոսահամարով ՝ Ձեր հայտի ստացումը հաստատելու համար։

Ձեր առաջարկում խնդրում ենք նշել, եթե ապրանքները կամ ծառայությունները մատակարարվելու են կամ մատուցվելու են դուստր ձեռնարկության, մասնաճյուղի կամ հոլդինգի անդամ կազմակերպության կողմից։

------------------------------------------------------------------

Սոցիալական ձեռներեցության զարգացման վերաբերյալ խորհրդատվական ծառայություններ

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ`«Սոցիալական ձեռներեցության զարգացման վերաբերյալ խորհրդատվական ծառայությանների»/ “Consulting services on Social Entrepreneurship development” 2021/06/4578 մրցույթին մասնակցելու համար։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը երկարացվում է մինչև 2021թ օգոստոսի 4-ը` ժամը 17:00-ը։ 

Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով: Գնային առաջարկին կից խնդրում ենք ներկայացնել ինքնակենսագրականը և տեխնիկական առաջադրանքով պահանջվող փաստաթղթեր:

Առաջարկը ուղարկելուց հետո խնդրում ենք զանգ կատարել RFQ  ձևաչափում նշված հեռախոսահամարով ՝ Ձեր հայտի ստացումը հաստատելու համար։

Ձեր առաջարկում խնդրում ենք նշել, եթե ապրանքները կամ ծառայությունները մատակարարվելու են կամ մատուցվելու են դուստր ձեռնարկության, մասնաճյուղի կամ հոլդինիգի անդամ կազմակերպության կողմից։

------------------------------------------------------------------

Դրամաշնորհների ձեռքբերման կառավարման (GAM) ծրագրի պատասխանատու / Առաջարկների մշակում և ձևավորում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու Դրամաշնորհների ձեռքբերման կառավարման (GAM) ծրագրի պատասխանատու / Առաջարկների մշակում և ձևավորումGrants Acquisition Management (GAM) Program Officer / Proposal Development and Design մրցույթին և նախաորակավորման գործընթացին:

Գրանցված մատակարարները պետք է ներկայացնեն նախաորակավորման փաստաթղթերը վերը նշված մրցույթին մասնակցելու համար։ Հետաքրքրված կազմակերպությունները/անհատները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը․

 • Հակիրճ տեղեկատվություն Կազմակերպության/անհատի վերաբերյալ (Vendor registration ձևաչափ)
 • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով։ Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ։
 • Տեղեկանք հարկային տեսչությունից` հարկային պարտավորությունների մասին
 • Տեղեկանք ՀՀ դատական դեպարտամենտից` սնանկության և լուծարման գործընթացի վերաբերյալ (բացառության կարգով կարող է ներկայացվել ավելի ուշ)
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ Պատվիրատուներից
 • Կից փաստաթղթերը՝ ստորագրված և կնքված
 • RFP ձևաթուղթը (թե՛ հարցաշարի, թե՛ գնառաջարկի հատվածները)

 

Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ

Վորլդ Վիժն Հայաստան

Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,

հեռ։ 095 005049

էլ․ հասցե։ wvarmprocurement@wvi.org

 

Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժ 09։00-17։30  

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է  2021թ․ հուլիսի 15-ը` ժ. 17։30:

 Արհրաժեշտ է  էլ․ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել Դրամաշնորհների ձեռքբերման կառավարման (GAM) ծրագրի պատասխանատու / Առաջարկների մշակում և ձևավորում/ Grants Acquisition Management (GAM) Program Officer / Proposal Development and Design

Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։

------------------------------------------------------------------

Ազգային գրասենյակում վերանորոգման աշխատանքներ

Կից ներկայացվում է Վորլդ Վիժն Հայաստանի Ազգային գրասենյակում  վերանորոգման աշխատանքներ /Partial Renovation of World Vision National Office Yerevan WVA/NO/2021/06/4589 բաց մրցույթին մասնակցելու հրավերը։ 

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021 հուլիսի 14-ը` ժամը 17:00-ը։ Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (WVA/NO/2021/06/4589), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

Հայտերը բացառապես ընդունվելու են թղթային տարբերակով:


------------------------------------------------------------------

Կապանի գրասենյակի վերանորոգման աշխատանքների իրականացում

Կից ներկայացվում է «Կապան ՏԾ վերանորոգման աշխատանքների իրականացում/Renovation of Kapan AP” 2021/06/4574

գնահարցմանը մասնակցելու հրավերը։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021 հուլիսի 1-ը` ժամը 17:00-ը։ Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/06/4574), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Դպրոցների համար ֆիզիկայի լաբորատոր սարքավորումների մատակարարում

Կից ներկայացվում է Դպրոցների համար ֆիզիկայի լաբորատոր սարքավորումների մատակարարում/Supply of physics laboratory equipment for schools 2021/06/4565,4579 բաց մրցույթին մասնակցելու հրավերը։ 


Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021 թ. հուլիսի 13-ը` ժամը 17։00-ը։

------------------------------------------------------------------

Վերանորոգման աշխատանքներ

Կից ներկայացվում է ՎՎՀ ազգային գրասենյակում վերանորոգման աշխատանքներ /Partial Renovation of World Vision National Office Yerevan WVA/NO/2021/06/4589 բաց մրցույթին մասնակցելու հրավերը։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021 հուլիսի 14-ը` ժամը 17:00-ը։

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (WVA/NO/2021/06/4589), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

Հայտերը բացառապես ընդունվելու են թղթային տարբերակով:

------------------------------------------------------------------

Շինարարական գործիքների մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Շինարարական գործիքների մատակարարում»,“Provision of building tools ” /ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/06/4583 մրցույթին մասնակցելու համար։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021 թ. հունիսի 28-ը` ժամը 17։00-ը։ 

Ծրագիրը ԱԱՀ ազատված Է։

Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով: 

Առաջարկը ուղարկելուց հետո խնդրում ենք զանգ կատարել RFQ  ձևաչափում նշված հեռախոսահամարով ՝ Ձեր հայտի ստացումը հաստատելու համար։

Ձեր առաջարկում խնդրում ենք նշել, եթե ապրանքները կամ ծառայությունները մատակարարվելու են կամ մատուցվելու են դուստր ձեռնարկության, մասնաճյուղի կամ հոլդինգի անդամ կազմակերպության կողմից։

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/06/4583), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Ավտոմեքենա սարքելու գործիքների  մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Ավտոմեքենա սարքելու գործիքների  մատակարարում»,“Provision of automotive tools ” /ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/06/4586 մրցույթին մասնակցելու համար։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021 թ. hունիսի 28-ը` ժամը 17։00-ը։ Ծրագիրը ԱԱՀ ազատված Է։

Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով:

Առաջարկը ուղարկելուց հետո խնդրում ենք զանգ կատարել RFQ  ձևաչափում նշված հեռախոսահամարով ՝ Ձեր հայտի ստացումը հաստատելու համար։

Ձեր առաջարկում խնդրում ենք նշել, եթե ապրանքները կամ ծառայությունները մատակարարվելու են կամ մատուցվելու են դուստր ձեռնարկության, մասնաճյուղի կամ հոլդինգի անդամ կազմակերպության կողմից։

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/06/4586), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Տրանսպորտային ծառայության մրցույթ և նախաորակավորում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու Տրանսպորտային ծառայության (ավտոբուս) (Ալավերդի, Ստեփանավան, Ապարան, Իջևան և Նոյեմբերյան համայնքների համար) մրցույթին և նախաորակավորման գործընթացին:

Նախաորակավորված կազմակերպություններից 2 տարի ժամկետով կընտրվեն մի քանիսը, ում հետ RFP ձևաչափով սահմանված ծառայությունների գծով կկնքվեն երկարաժամկետ պայմանագրեր։

Գրանցված մատակարարները պետք է ներկայացնեն նախաորակավորման փաստաթղթերը վերը նշված մրցույթին մասնակցելու համար։ Հետաքրքրված կազմակերպությունները/անհատները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը․

 • Հակիրճ տեղեկատվություն Կազմակերպության/անհատի վերաբերյալ (Vendor registration ձևաձափ)
 • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով։ Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ։ -կիրառելի է իրավաբանական անձանց համար
 • Տեղեկանք հարկային տեսչությունից` հարկային պարտավորությունների մասին (զրոյական տեղեկանք) -կիրառելի է իրավաբանական անձանց համար
 • Տեղեկանք ՀՀ դատական դեպարտամենտից` սնանկության և լուծարման գործընթացի վերաբերյալ (կարելի է փոխարինել ինքնահայտարարագրով) -կիրառելի է իրավաբանական անձանց համար
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ Պատվիրատուներից
 • Կից փաստաթղթերը՝ ստորագրված և կնքված
 • RFP ձևաթուղթը (թե՛ հարցաշարի, թե՛ գնառաջարկի հատվածները)

Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ

Վորլդ Վիժն Հայաստան

Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,

հեռ։ 095 005049

էլ․ հասցե։ wvarmprocurement@wvi.org

 

Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժ. 09։00-17։30-ը:  

Մեծ ծավալի տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ներկայացված փաստաթղթերի թվային/սքան տարբերակները անհրաժեշտ  է ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով` կոշտ սկավառակների վրա, վերը նշված փակ ծրարների մեջ։

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է  2021թ․ հուլիսի 13-ը` ժ. 17։30-ը:

Անհրաժեշտ է  էլ․ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել «Տրանսպորտային ծառայության (ավտոբուս) (Ալավերդի,Ստեփանավան, Ապարան, Իջևան և Նոյեմբերյան համայնքների համար)»։  Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։

------------------------------------------------------------------

Թերմո բաժակների մատակարարում

Կից ներկայացվում է «ԹԵՐՄՈ ԲԱԺԱԿՆԵՐԻ մատակարարում»/ “TERMO CUPS supply ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/06/4576 մրցույթին մասնակցելու հրավերը։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021թ. հունիսի 30-ը` ժամը 17։00: 

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նամակի առարկա բաժնում նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/06/4576). այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

Առաջարկը ուղարկելուց հետո խնդրում ենք զանգ կատարել RFQ  ձևաչափում նշված հեռախոսահամարով ՝ Ձեր հայտի ստացումը հաստատելու համար։

Ձեր առաջարկում խնդրում ենք նշել, եթե ապրանքները կամ ծառայությունները մատակարարվելու են կամ մատուցվելու են դուստր ձեռնարկության, մասնաճյուղի կամ հոլդինգի անդամ կազմակերպության կողմից։

------------------------------------------------------------------

Հյուրանոցային ծառայության մատակարարում Աղվերանում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Հյուրանոցային ծառայության մատակարարում Աղվերանում»/ “ Hotel Service supply in Aghveran”   2021/06/4554 մրցույթին մասնակցելու համար։ 

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝ 2021 թ. hունիս 30 ը, ժամը 17։00-ն։ Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով: 

Առաջարկը ուղարկելուց հետո խնդրում ենք զանգ կատարել RFQ  ձևաչափում նշված հեռախոսահամարով ՝ Ձեր հայտի ստացումը հաստատելու համար։

Ձեր առաջարկում խնդրում ենք նշել, եթե ապրանքները կամ ծառայությունները մատակարարվելու են կամ մատուցվելու են դուստր ձեռնարկության, մասնաճյուղի կամ հոլդինգի անդամ կազմակերպության կողմից։

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/06/4554), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Աշխատանքային գործիքների մատակարարում Ամասիայում

Կից ներկայացվում է «Աշխատանքային գործիքների մատակարարում Ամասիայում »/ “Supply of  building tools in Amasia ” ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/06/4556 մրցույթին մասնակցելու հրավերը։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021թ. հունիսի 28-ը, ժամը` 17։00-ը:

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք Subject բաժնում նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/06/4556), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

Առաջարկը ուղարկելուց հետո խնդրում ենք զանգ կատարել RFQ  ձևաչափում նշված հեռախոսահամարով ՝ Ձեր հայտի ստացումը հաստատելու համար։

Ձեր առաջարկում խնդրում ենք նշել, եթե ապրանքները կամ ծառայությունները մատակարարվելու են կամ մատուցվելու են դուստր ձեռնարկության, մասնաճյուղի կամ հոլդինիգի անդամ կազմակերպության կողմից։

------------------------------------------------------------------

Տրակտորի խոտահավաքի մատակարարում Նոյեմբերյանում 

Կից ներկայացվում է «Տրակտորի խոտահավաքի մատակարարում Նոյեմբերյանում »/ “Supply of tractor wheel rake in Noyemberyan ” ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/06/4555 մրցույթին մասնակցելու հրավերը։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021թ. հունիսի 28-ը, ժամը` 17։00-ը:

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք Subject բաժնում նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/06/4555), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

Առաջարկը ուղարկելուց հետո խնդրում ենք զանգ կատարել RFQ  ձևաչափում նշված հեռախոսահամարով ՝ Ձեր հայտի ստացումը հաստատելու համար։

Ձեր առաջարկում խնդրում ենք նշել, եթե ապրանքները կամ ծառայությունները մատակարարվելու են կամ մատուցվելու են դուստր ձեռնարկության, մասնաճյուղի կամ հոլդինգի անդամ կազմակերպության կողմից։

------------------------------------------------------------------

Կոսմետոլոգիական կոմբայնի մատակարարում Ապարանում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ, «Կոսմետոլոգիական կոմբայնի մատակարարում Ապարանում»,“Provision of cosmetology combine  in Aparan”  /ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/06/4529 մրցույթին մասնակցելու համար։


Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը երկարացվում է մինչև 2021 թ. հունիսի 28-ը` ժամը 17։00-ը։ 

Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով.

Առաջարկը ուղարկելուց հետո խնդրում ենք զանգ կատարել RFQ  ձևաչափում նշված հեռախոսահամարով ՝ Ձեր հայտի ստացումը հաստատելու համար։

Ձեր առաջարկում խնդրում ենք նշել, եթե ապրանքները կամ ծառայությունները մատակարարվելու են կամ մատուցվելու են դուստր ձեռնարկության, մասնաճյուղի կամ հոլդինիգի անդամ կազմակերպության կողմից։

------------------------------------------------------------------

Արևային ջրատաքացուցիչների մատակարարում/տեղադրում և դասընթաց Գավառում և Ամասիայում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Արևային ջրատաքացուցիչների մատակարարում/տեղադրում և դասընթաց Գավառում և Ամասիայում »/ “Solar water heaters supply/installation and training in Gavar and Amաsia” 2021/06/4552,2021/06/4553  մրցույթին մասնակցելու համար։  


Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021 թ. hունիս 28-ը` ժամը 17։00-ը։ 

Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով: 

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/06/4552, RFQ: 2021/06/4553), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

Ձեր առաջարկում խնդրում ենք նշել, եթե ապրանքները կամ ծառայությունները մատակարարվելու են կամ մատուցվելու են դուստր ձեռնարկության, մասնաճյուղի կամ հոլդինգի անդամ կազմակերպության կողմից։

Առաջարկը ուղարկելուց հետո խնդրում ենք զանգ կատարել RFQ  ձևաչափում նշված հեռախոսահամարով ՝ Ձեր հայտի ստացումը հաստատելու համար։

------------------------------------------------------------------

Մանկական խաղահրապարակի պարագաների մատակարարում Գյումրիում և Իջևանում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Մանկական խաղահրապարակի պարագաների մատակարարում Գյումրիում և Իջևանում»,“Provision of playground equipment in Ijevan and Gyumri”2021/06/4551, 2021/06/4563 մրցույթին մասնակցելու համար։ 

 Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021 թ. հունիս 28-ը` ժամը 17։00-ը։ 

Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով: 

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/06/4551, RFQ: 2021/06/4563), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

Ձեր առաջարկում խնդրում ենք նշել, եթե ապրանքները կամ ծառայությունները մատակարարվելու են կամ մատուցվելու են դուստր ձեռնարկության, մասնաճյուղի կամ հոլդինգի անդամ կազմակերպության կողմից։

Առաջարկը ուղարկելուց հետո խնդրում ենք զանգ կատարել RFQ  ձևաչափում նշված հեռախոսահամարով ՝ Ձեր հայտի ստացումը հաստատելու համար։

------------------------------------------------------------------

Ջերմոցների մատակարարում  Գավառում, Ամասիայում և Իջևանում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Ջերմոցների մատակարարում Գավառում,Ամասիայում և Իջևանում»,“Provision of green house in Gavar, Amasia and Ijevan” 2021/06/4544, 2021/06/4545,2021/06/4546 մրցույթին մասնակցելու համար։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը երկարացվում է 2021 թ. հուլիսի 2-ը` ժամը 17։00-ը։ 

Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով:

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/06/4544, RFQ: 2021/06/4545,RFQ: 2021/05/4546), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

 Ձեր առաջարկում խնդրում ենք նշել, եթե ապրանքները կամ ծառայությունները մատակարարվելու են կամ մատուցվելու են դուստր ձեռնարկության, մասնաճյուղի կամ հոլդինգի անդամ կազմակերպության կողմից։

Առաջարկը ուղարկելուց հետո խնդրում ենք զանգ կատարել RFQ  ձևաչափում նշված հեռախոսահամարով ՝ Ձեր հայտի ստացումը հաստատելու համար։

------------------------------------------------------------------

Սպորտային և մանկական  պարագաների մատակարարում Ապարանում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Սպորտային և մանկական  պարագաների մատակարարում Ապարանում»/ “ Sport and baby Equipment Supply in Aparan” /ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/06/4543 մրցույթին մասնակցելու համար։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021 թ. հունիսի 24-ը` ժամը 17։00-ը։ Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով:

Առաջարկը ուղարկելուց հետո խնդրում ենք զանգ կատարել RFQ  ձևաչափում նշված հեռախոսահամարով ՝ Ձեր հայտի ստացումը հաստատելու համար։

Ձեր առաջարկում խնդրում ենք նշել, եթե ապրանքները կամ ծառայությունները մատակարարվելու են կամ մատուցվելու են դուստր ձեռնարկության, մասնաճյուղի կամ հոլդինգի անդամ կազմակերպության կողմից։

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/06/4543), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

 ------------------------------------------------------------------

Սպորտային պարագաների մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Սպորտային պարագաների մատակարարում »/ “Sport Equipment Supply ” /ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/06/4547, RFQ: 2021/06/4548, RFQ: 2021/06/4549, RFQ: 2021/06/4550  մրցույթին մասնակցելու համար։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021 թ. հունիսի 25-ը` ժամը 17։00-ը։ Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով:

Առաջարկը ուղարկելուց հետո խնդրում ենք զանգ կատարել RFQ  ձևաչափում նշված հեռախոսահամարով ՝ Ձեր հայտի ստացումը հաստատելու համար։

Ձեր առաջարկում խնդրում ենք նշել, եթե ապրանքները կամ ծառայությունները մատակարարվելու են կամ մատուցվելու են դուստր ձեռնարկության, մասնաճյուղի կամ հոլդինգի անդամ կազմակերպության կողմից։

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/06/4547, RFQ: 2021/06/4548, RFQ: 2021/06/4549,  RFQ: 2021/06/4550), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

 ------------------------------------------------------------------

Գյուղտեխնիկայի մակատակարում Ալավերդիում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Գյուղտեխնիկայի մակատակարում Ալավերդիում»,“Provision of Agricultural equipment in Alaverdi /ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/06/4536  մրցույթին մասնակցելու համար։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021 թ. հունիսի 16-ը` ժամը 17։00-ը։ Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով: 

RFQ: 2021/06/4536 մրցույթը ԱԱՀ ազատված է։

Առաջարկը ուղարկելուց հետո խնդրում ենք զանգ կատարել RFQ  ձևաչափում նշված հեռախոսահամարով ՝ Ձեր հայտի ստացումը հաստատելու համար։

Ձեր առաջարկում խնդրում ենք նշել, եթե ապրանքները կամ ծառայությունները մատակարարվելու են կամ մատուցվելու են դուստր ձեռնարկության, մասնաճյուղի կամ հոլդինիգի անդամ կազմակերպության կողմից։

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/06/4537, RFQ: 2021/06/4540,) այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

 ------------------------------------------------------------------

Հյուրանոցային ծառայության մատակարարում Աղվերանում 

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ,  «Հյուրանոցային ծառայության մատակարարում Աղվերանում»/ “ Hotel Service supply in Aghveran”   2021/06/4542 մրցույթին մասնակցելու համար։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021 թ. hունիս 15-ը` ժամը 15։00-ը։ 

Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով:

Ծրագիրը ԱԱՀ ազատված է։

Առաջարկը ուղարկելուց հետո խնդրում ենք զանգ կատարել RFQ  ձևաչափում նշված հեռախոսահամարով ՝ Ձեր հայտի ստացումը հաստատելու համար։

Ձեր առաջարկում խնդրում ենք նշել, եթե ապրանքները կամ ծառայությունները մատակարարվելու են կամ մատուցվելու են դուստր ձեռնարկության, մասնաճյուղի կամ հոլդինգի անդամ կազմակերպության կողմից։

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/06/4542), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

 ------------------------------------------------------------------

«ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության․ ՍԵՅ ԵՍ` հմտություններ աշխատանքի համար» ծրագրի ամփոփիչ երեկո

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ ««ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության․ՍԵՅ ԵՍ` հմտություններ աշխատանքի համար» ծրագրի ամփոփիչ երեկո», “Tender for organization and implementation of the project close out event 2021/06/4541 մրցույթին մասնակցելու համար։ 

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը երկարացվում է մինչև 2021 թ. հունիս 23-ը` ժամը 14։00-ը։ 

Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով:

Առաջարկը ուղարկելուց հետո խնդրում ենք զանգ կատարել RFQ ձևաչափում նշված հեռախոսահամարով ՝ Ձեր հայտի ստացումը հաստատելու համար։

Ձեր առաջարկում խնդրում ենք նշել, եթե ապրանքները կամ ծառայությունները մատակարարվելու են կամ մատուցվելու են դուստր ձեռնարկության, մասնաճյուղի կամ հոլդինգի անդամ կազմակերպության կողմից։

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/06/4541), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

 ------------------------------------------------------------------

Կավե թրծման վառարանի մատակարարում Ապարանում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ` «Կավե թրծման վառարանի մատակարարում Ապարանում», “Provision of clay kiln  in Aparan”  /ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/06/4527 մրցույթին մասնակցելու համար։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝ 2021 թ. հունիսի 14-ը` ժամը 17։00-ը։ Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով: 

Առաջարկը ուղարկելուց հետո խնդրում ենք զանգ կատարել RFQ  ձևաչափում նշված հեռախոսահամարով ՝ Ձեր հայտի ստացումը հաստատելու համար։

Ձեր առաջարկում խնդրում ենք նշել, եթե ապրանքները կամ ծառայությունները մատակարարվելու են կամ մատուցվելու են դուստր ձեռնարկության, մասնաճյուղի կամ հոլդինգի անդամ կազմակերպության կողմից։

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/06/4527), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

 ------------------------------------------------------------------

Սպորտային պարագաների մատակարարում Ամասիայում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ, «Սպորտային պարագաների մատակարարում Ամասիայում»/ “Sport Equipment Supply in Amasia” /ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/06/4520,  մրցույթին մասնակցելու համար։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021 թ. հունիսի 14-ը` ժամը 17։00-ը։ 

Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով:

Առաջարկը ուղարկելուց հետո խնդրում ենք զանգ կատարել RFQ  ձևաչափում նշված հեռախոսահամարով ՝ Ձեր հայտի ստացումը հաստատելու համար։

Ձեր առաջարկում խնդրում ենք նշել, եթե ապրանքները կամ ծառայությունները մատակարարվելու են կամ մատուցվելու են դուստր ձեռնարկության, մասնաճյուղի կամ հոլդինգի անդամ կազմակերպության կողմից։

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/06/4520), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

 ------------------------------------------------------------------

Լաբորատոր սարքավորումների մատակարարում դպրոցի համար

Կից ներկայացվում է Լաբորատոր սարքավորումների մատակարարում դպրոցի համար/ Supply of laboratory equipment for schools   ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/06/4523 մրցույթին մասնակցելու  հրավերը։


Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021 թ. հուիսի 14-ը` ժամը 17։00-ը։

 ------------------------------------------------------------------

Կովերի արհեստական սերմնավորում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ Կովերի արհեստական սերմնավորում/Artificial insemination of Cows/ 2021/06/4522 մրցույթին մասնակցելու համար։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021թ. հունիսի 14-ը` ժամը 17։00-ը:

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (2021/06/4522) այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի

 ------------------------------------------------------------------

Նստարանների մատակարարում Ապարան

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ Նստարանների մատակարարում Ապարան/Supply of Benches to Aparan / 2021/06/4532 մրցույթին մասնակցելու համար։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021թ. հունիսի 14-ը` ժամը 17։00.

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (2021/06/4532), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Ինժեներական Լաբորատորիայի հիմնում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու «Ինժեներական Լաբորատորիայի հիմնում/Establishing Engineering Laboratory/ 2021/06/4534 բաց մրցույթին: Նախաորակավորված կազմակերպություններից 1-2 տարի ժամկետով կընտրվեն մի քանիսը, ում հետ RFP ձևաչափով սահմանված ծառայությունների գծով կկնքվեն երկարաժամկետ պայմանագրեր։

Գրանցված մատակարարները պետք է ներկայացնեն նախաորակավորման փաստաթղթերը վերը նշված մրցույթին մասնակցելու համար։ Հետաքրքրված կազմակերպությունները/անհատները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը․

 • Հակիրճ տեղեկատվություն Կազմակերպության/անհատի վերաբերյալ (Vendor registration ձևաչափ)
 • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով։ Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ։
 • Տեղեկանք հարկային տեսչությունից` հարկային պարտավորությունների մասին
 • Տեղեկանք ՀՀ դատական դեպարտամենտից` սնանկության և լուծարման գործընթացի վերաբերյալ (բացառության կարգով կարող է ներկայացվել ավելի ուշ)
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ Պատվիրատուներից
 • Կից փաստաթղթերը՝ ստորագրված և կնքված
 • Գնառաջարկի ձևաթուղթը

 

Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ

Վորլդ Վիժն Հայաստան

Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,

հեռ` 095 005049

էլ․ հասցե։ wvarmprocurement@wvi.org

 

Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժ 09։00-17։30:

Մեծ ծավալի տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ներկայացված փաստաթղթերի թվային/սքան տարբերակները անհրաժեշտ  է ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով` կոշտ սկավառակների վրա,  վերը նշված փակ ծրարների մեջ։

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝  2021թ․ հունիսի 18-ը, ժ 17։00: 

Արհրաժեշտ է  էլ․ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել «Ինժեներական Լաբորատորիայի հիմնում/Establishing Engineering Laboratory/ 2021/06/4534»: Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։

------------------------------------------------------------------

Մետաղական զոդված ցանցերի մատակարարում Ամասիայում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Մետաղական զոդված ցանցերի  մատակարարում Ամասիայում»,“Provision of welded metal mesh in Amasia ” /ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/06/4521 մրցույթին մասնակցելու համար։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021 թհունիսի 14-ը` ժամը 17։00-ը։ 

Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով:

Առաջարկը ուղարկելուց հետո խնդրում ենք զանգ կատարել RFQ  ձևաչափում նշված հեռախոսահամարով ՝ Ձեր հայտի ստացումը հաստատելու համար։

Ձեր առաջարկում խնդրում ենք նշել, եթե ապրանքները կամ ծառայությունները մատակարարվելու են կամ մատուցվելու են դուստր ձեռնարկության, մասնաճյուղի կամ հոլդինգի անդամ կազմակերպության կողմից։

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/06/4521), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Երևանում և մարզերում պատրաստի սննդի մատակարարման ծառայություններ

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու  Երևանում և մարզերում պատրաստի սննդի մատակարարման ծառայությունների գնառաջարկի հրավեր/Catering and Food Supply Services in Yerevan and marzes մրցույթին և նախաորակավորման գործընթացին:

Գրանցված մատակարարները պետք է ներկայացնեն նախաորակավորման փաստաթղթերը վերը նշված մրցույթին մասնակցելու համար։ Հետաքրքրված կազմակերպությունները/անհատները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը․

 • Հակիրճ տեղեկատվություն Կազմակերպության/անհատի վերաբերյալ (Vendor registration ձևաչափ)
 • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով։ Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ։
 • Տեղեկանք հարկային տեսչությունից` հարկային պարտավորությունների մասին
 • Տեղեկանք ՀՀ դատական դեպարտամենտից` սնանկության և լուծարման գործընթացի վերաբերյալ (բացառության կարգով կարող է ներկայացվել ավելի ուշ)
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ Պատվիրատուներից
 • Կից փաստաթղթերը՝ ստորագրված և կնքված
 • RFP ձևաթուղթը (թե՛ հարցաշարի, թե՛ գնառաջարկի հատվածները)

Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ

Վորլդ Վիժն Հայաստան

Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,

հեռ` 055 001161

էլ․ հասցե։ wvarmprocurement@wvi.org

 

Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժ 09։00-17։30:

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է  2021թ․ հունիսի 23-ը` ժ. 17։30-ը: 

Արհրաժեշտ է  էլ․ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել «Երևանում և մարզերում պատրաստի սննդի մատակարարման ծառայություւնների գնառաջարկի հրավեր/Catering and Food Supply Services in Yerevan and marzes»: Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։

------------------------------------------------------------------

ՎՎ ազգային գրասենյակի մասնակի վերանորոգման աշխատանքների իրականացում

Կից ներկայացվում է «ՎՎ ազգային գրասենյակի մասնակի վերանորոգման աշխատանքների իրականացում/Partial renovation of WV National Office” ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/06/4518 գնահարցմանը մասնակցելու հրավերը։


Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝ 2021 հունիսի 8-ը` ժամը 17:00։

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/06/4518), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Ամառային ճամբարի մրցույթի և նախաորակավորման գործընթաց

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու Summer camp /Ամառային ճամբար մրցույթին և նախաորակավորման գործընթացին:

Գրանցված մատակարարները պետք է ներկայացնեն նախաորակավորման փաստաթղթերը վերը նշված մրցույթին մասնակցելու համար։ Հետաքրքրված կազմակերպությունները/անհատները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը․

 • Հակիրճ տեղեկատվություն Կազմակերպության/անհատի վերաբերյալ (Vendor registration ձևաչափ)
 • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով։ Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ։
 • Տեղեկանք հարկային տեսչությունից` հարկային պարտավորությունների մասին
 • Տեղեկանք ՀՀ դատական դեպարտամենտից` սնանկության և լուծարման գործընթացի վերաբերյալ (բացառության կարգով կարող է ներկայացվել ավելի ուշ)
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ Պատվիրատուներից
 • Կից փաստաթղթերը՝ ստորագրված և կնքված
 • RFP ձևաթուղթը (թե՛ հարցաշարի, թե՛ գնառաջարկի հատվածները)

 

Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ

Վորլդ Վիժն Հայաստան

Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,

հեռ։ 095 005049

էլ․ հասցե։ wvarmprocurement@wvi.org

 

Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժ 09։00-17։30  

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝  2021թ․ հունիսի 11-ը, ժ 17։30

Արհրաժեշտ է  էլ․ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել «Summer camp /Ամառային ճամբար»։ Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։

Մրցույթին մասնակցելու մտադրություն չունենալու դեպքում խնդրում ենք ուղարկել նամակ wvarmprocurement@wvi.org  հասցենին՝ նշելով մասնակցել չցանկանալու համառոտ պատճառը:

------------------------------------------------------------------

Սպորտային պարագաների մատակարարում Ամասիա, Գյումրի

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ, «Սպորտային պարագաների մատակարարում Ամասիա ,Գյումրի»/ “Sport goods supply in Amasia Gyumri” 2021/05/4514, 2021/05/4515  մրցույթներին մասնակցելու համար։ 

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է` 2021թ. մայիս  28-ը` ժամը 17։00-ը։ Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով:

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/05/4514, RFQ: 2021/05/4515), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

Ձեր առաջարկում խնդրում ենք նշել, եթե ապրանքները կամ ծառայությունները մատակարարվելու են կամ մատուցվելու են դուստր ձեռնարկության, մասնաճյուղի կամ հոլդինգի անդամ կազմակերպության կողմից։

------------------------------------------------------------------

Հյուրանոցային ծառայություններ Սևանում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ, «Հյուրանոցային ծառայության մատակարարում Սեվանում »/ “ Hotel Service supply in Sevan ”   2021/05/4517  մրցույթին մասնակցելու համար։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021 թ. մայիս 2-ը` ժամը 17։00-ը։ Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով: 

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ:2021/05/4517), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Հյուրանոցային ծառայություններ (Ծաղկաձոր/Աղվերան)

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Հյուրանոցային ծառայության մատակարարում Ծաղկաձոր/Աղվերան»/ “ Hotel Service supply in Tsaghkazor/Aghveran ” 2021/05/4512  մրցույթին մասնակցելու համար։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021 թ. մայիս 27-ը` ժամը 17։00-ը։ 

Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով:

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ:2021/05/4512), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Ճաշի կազմակերպում 300 երեխաների համար

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Ճաշի կազմակերպում 300 երեխաների համար»/ “Provision of organizing lunch for 300 children” ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/05/4510 մրցույթին մասնակցելու համար։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021թ. մայիսի 21-ը` ժամը 17։00-ը:

Խնդրում ենք գնառաջարկի հետ միասին ներկայացնել ճաշացանկ։

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/05/4510), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Տրանսպորտային ծառայություն (տաքսի)

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու Տաքսի ծառայություններ Սիսիան, Գորիս, Աշտարակ և Օշական համայնքերի համար մրցույթին և նախաորակավորման գործընթացին:

Նախաորակավորված կազմակերպություններից 2 տարի ժամկետով կընտրվեն մի քանիսը, ում հետ RFP ձևաչափով սահմանված ծառայությունների գծով կկնքվեն երկարաժամկետ պայմանագրեր։

Գրանցված մատակարարները պետք է ներկայացնեն նախաորակավորման փաստաթղթերը վերը նշված մրցույթին մասնակցելու համար։ Հետաքրքրված կազմակերպությունները/անհատները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը

 • Հակիրճ տեղեկատվություն Կազմակերպության/անհատի վերաբերյալ (Vendor registration ձևաձափ)
 • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով։ Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ։
 • Տեղեկանք հարկային տեսչությունից` հարկային պարտավորությունների մասին
 • Տեղեկանք ՀՀ դատական դեպարտամենտից` սնանկության և լուծարման գործընթացի վերաբերյալ (բացառության կարգով կարող է ներկայացվել ավելի ուշ)
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ Պատվիրատուներից
 • Կից փաստաթղթերը՝ ստորագրված և կնքված
 • RFP ձևաթուղթը (թե՛ հարցաշարի, թե՛ գնառաջարկի հատվածները)

 

Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ

Վորլդ Վիժն Հայաստան

Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,

հեռ։ 095 005049

էլ․ հասցե։ wvarmprocurement@wvi.org

 

Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժ 09։00-17։30  կամ arm_tenders@wvi.org հատուկ հասցեին։

Մեծ ծավալի տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ներկայացված փաստաթղթերի թվային/սքան տարբերակները անհրաժեշտ  է ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով` կոշտ սկավառակների վրա,  վերը նշված փակ ծրարների մեջ։

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է  2021թ․ հունիսի 1-ը` ժ. 17։30:

Արհրաժեշտ է  էլ․ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել «Տաքսի ծառայություններ Սիսիան, Գորիս, Աշտարակ և Օշական համայնքերի համար»։  Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։

------------------------------------------------------------------

Կինեզիստ դասավանդողների ընտրություն Երեխայի և ընտանիքի զարգացման կենտրոնների մասնագետների համար

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու «Երեխայի և ընտանիքի զարգացման կենտրոնների» մասնագետների համար կինեզիստ դասավանդողների  ընտրության մրցույթին և նախաորակավորման գործընթացին:

Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է լրացնել և ներկայացնել կից փաստաթղթերըինչպես նաև․

 • ինքնակենսագրական,
 • մասնագիտական դիպլոմի և վերջին 3 տարվա վերապատրաստումների վկայականների սկանները
 • 2 երաշխավորի կոնտակտային տվյալներ (անուն, ազգանուն, աշխատանքի վայր, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստ)
 • Կրթական նյութերի ստեղծման փորձի առկայության դեպքում՝ նյութի ներկայացում
 • Անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճեն
 • Կից RFP ձևաչափի 2 էջերը լրացված
 • համապատասխանություն երեխաների և մեծահասակների պաշտպանության կանոնակարգին (տե՛ս կից Declaration)
 • մատակարարի վարվելակերպի կանոնակարգ (տե՛ս կից Supplier Code of Conduct form)
 • մատակարարի գրանցման ձևաչափը լրացված (տե՛ս կից Vendor registration form)

Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ

Վորլդ Վիժն Հայաստան

Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,

հեռ` 055 001161

էլ․ հասցե` wvarmprocurement@wvi.org

 

Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժ 09։00-17։30 կամ arm_tenders@wvi.org էլեկտրենային հասցեին։

Փակ ծրարով ներկայացնելու դեպքում մեծ ծավալի տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ներկայացված փաստաթղթերի թվային/սքան տարբերակները անհրաժեշտ է ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով` կոշտ սկավառակների վրա, վերը նշված փակ ծրարների մեջ։

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետը երկարացվում է մինչև 2021թ․ մայիսի 14-ը` ժ. 18:00-ը:

Անրաժեշտ է  էլ․ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել  «Երեխայի և ընտանիքի զարգացման կենտրոնների» մասնագետների համար Կինեզիստ դասավանդողների  ընտրության մրցույթ։  Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։

Մրցույթին մասնակցելու մտադրությոոն չունենալու դեպքում, խնդրում ենք ուղարկել նամակ wvarmprocurement@wvi.org  հասցենին՝ նշելով մասնակցել չցանկանալու համառոտ պատճառը:

------------------------------------------------------------------

«CLASS» ծրագրի միջնաժամկետ գնահատում և բազային ցուցիչների գնահատման հետազոտություն

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու ««CLASS» ծրագրի միջնաժամկետ գնահատում և բազային ցուցիչների գնահատման հետազոտություն» 2021/05/4496 մրցույթին:

Նախաորակավորված կազմակերպություններից 1-2 տարի ժամկետով կընտրվեն մի քանիսը, ում հետ RFP ձևաչափով սահմանված ծառայությունների գծով կկնքվեն երկարաժամկետ պայմանագրեր։

Գրանցված մատակարարները պետք է ներկայացնեն նախաորակավորման փաստաթղթերը վերը նշված մրցույթին մասնակցելու համար։ Հետաքրքրված կազմակերպությունները/անհատները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը․

 • Հակիրճ տեղեկատվություն Կազմակերպության/անհատի վերաբերյալ (Vendor registration ձևաչափ)
 • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով։ Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ։
 • Տեղեկանք հարկային տեսչությունից` հարկային պարտավորությունների մասին
 • Տեղեկանք ՀՀ դատական դեպարտամենտից` սնանկության և լուծարման գործընթացի վերաբերյալ (բացառության կարգով կարող է ներկայացվել ավելի ուշ)
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ Պատվիրատուներից
 • Կից փաստաթղթերը՝ ստորագրված և կնքված
 • Գնառաջարկի ձևաթուղթը

 

Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ

Վորլդ Վիժն Հայաստան

Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,

հեռ` 095 005049

էլ․ հասցե` wvarmprocurement@wvi.org

 

Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժ 09։00-17։30  կամ arm_tenders@wvi.org  հատուկ հասցեին։

Մեծ ծավալի տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ներկայացված փաստաթղթերի թվային/սքան տարբերակները անհրաժեշտ  է ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով` կոշտ սկավառակների վրա,  վերը նշված փակ ծրարների մեջ։

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է  2021թ․ մայիսի 25-ը` ժ. 17։00-ը:

Արհրաժեշտ է  էլ․ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել ««CLASS» ծրագրի միջնաժամկետ գնահատում և բազային ցուցիչների գնահատման հետազոտություն» 2021/05/4496: 

Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։

------------------------------------------------------------------

Հետազոտության փաթեթի մշակում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ "Research Package Development"/ «Հետազոտության փաթեթի մշակում» ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/05/4495 մրցույթին մասնակցելու համար։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021թ. մայիսի 18-ը` ժամը  17։00:

Խնդրում ենք գնառաջարկի հետ միասին ներկայացնել տեխնիկական առաջադրանքում որակավորման պահանջները հավաստող փաստաթղթեր։

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/05/4495), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

 ------------------------------------------------------------------

Աղքատության փուլային հաղթահարման փորձագետ

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Աղքատության փուլային հաղթահարման փորձագետ»/ “Graduation Expert”  ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/05/4505 մրցույթին մասնակցելու համար։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021թ. մայիսի 18-ը` ժամը 17։00-ը:

Խնդրում ենք գնառաջարկի հետ միասին ներկայացնել տեխնիկական առաջադրանքում որակավորման պահանջները հավաստող փաստաթղթեր։

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/05/4505), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Հոգեբան փորձագետի ծառայություների մատուցում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ` «Հոգեբան փորձագետի ծառայություների մատուցում»,“Provision of psychologist-expert services”  մրցույթին մասնակցելու համար։

Գնային առաջարկ ներկայացնելու վերջնաժամկետը երկարացվում է մինչև 2021թ մայիսի 18-ը` ժամը 17:00-ըԽնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով: 

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/05/4504), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

Ծրագիրը ԱԱՀ ազատված է։


Ձեր առաջարկում խնդրում ենք նշել, եթե ապրանքները կամ ծառայությունները մատակարարվելու կամ մատուցվելու են դուստր ձեռնարկության, մասնաճյուղի կամ հոլդինիգի անդամ կազմակերպության կողմից։

------------------------------------------------------------------

Արևային ջրատաքացուցիչների մատակարարում և տեղադրում Ապարանում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ, «Արևային ջրատաքացուցիչների մատակարարում և տեղադրում Ապարանում»/ “Solar water heaters supply and installation in Aparan” 2021/05/4499 մրցույթին մասնակցելու համար։


Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021 թ. մայիս 13-ը` ժամը 17։00-ը։ Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով: Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/05/4499), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

Ձեր առաջարկում խնդրում ենք նշել, եթե ապրանքները կամ ծառայությունները մատակարարվելու կամ մատուցվելու են դուստր ձեռնարկության, մասնաճյուղի կամ հոլդինիգի անդամ կազմակերպության կողմից։

------------------------------------------------------------------

Ծրագրի գնահատման տեխնիկական առաջադրանքի տրամադրում

Կից ներկայացվում է «Ծրագրի գնահատման տեխնիկական առաջադրանքի տրամադրում» թիվ 2021/04/4476 մրցույթին մասնակցելու  հրավերը։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021թ. ապրիլ  26-ը` ժամը 17։00-ը։

Ստացված հայտերը կդիտարկվեն տեխնիկական համապատասխանության տեսանկյունից (համապատասխանում է, չի համապատասխանում)։ Վերոհիշյալ պայմանը բավարարող հայտերը կանցնեն նախընտրական փուլ։ Նախընտրական փուլի մասնակից հայտատուների հետ կանցկացվեն բանակցություններ։

Մատակարարի ընտրությունը կկատարվի` հաշվի առնելով ստացված հայտերի գնի և որակի հարաբերակցությունը։

Ձեր առաջարկում խնդրում ենք նշել, եթե ապրանքները կամ ծառայությունները մատակարարվելու են կամ մատուցվելու են դուստր ձեռնարկության, մասնաճյուղի կամ հոլդինիգի անդամ կազմակերպության կողմից։

Կնքված, լուսապատճեն արված տարբերակով կարող եք նաև ուղարկել էլ-փոստի հետևյալ հասցեին՝ arm_tenders@wvi.org:

------------------------------------------------------------------

Տրանսպորտային ծառայության մատուցում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու Տրանսպորտային ծառայության (Ավտոբուս) (Ալավերդի, Ստեփանավան, Վարդենիս, Սիսիան, Ապարան, Իջևան և Նոյեմբերյան համայնքների համար) մրցույթին և նախաորակավորման գործընթացին:

Նախաորակավորված կազմակերպություններից 2 տարի ժամկետով կընտրվեն մի քանիսը, ում հետ RFP ձևաչափով սահմանված ծառայությունների գծով կկնքվեն երկարաժամկետ պայմանագրեր։

Գրանցված մատակարարները պետք է ներկայացնեն նախաորակավորման փաստաթղթերը վերը նշված մրցույթին մասնակցելու համար։ Հետաքրքրված կազմակերպությունները/անհատները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը․

 • Հակիրճ տեղեկատվություն Կազմակերպության/անհատի վերաբերյալ (Vendor registration ձևաձափ)
 • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով։ Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ։
 • Տեղեկանք հարկային տեսչությունից` հարկային պարտավորությունների մասին
 • Տեղեկանք ՀՀ դատական դեպարտամենտից` սնանկության և լուծարման գործընթացի վերաբերյալ (բացառության կարգով կարող է ներկայացվել ավելի ուշ)
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ Պատվիրատուներից
 • Կից փաստաթղթերը՝ ստորագրված և կնքված
 • RFP ձևաթուղթը (թե՛ հարցաշարի, թե՛ գնառաջարկի հատվածները)

Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ.

Վորլդ Վիժն Հայաստան

Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,

հեռ։ 095 005049

էլ․ հասցե։ wvarmprocurement@wvi.org

 

Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր` ժ. 09։00-17։30  կամ arm_tenders@wvi.org հատուկ հասցեին։

Մեծ ծավալի տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ներկայացված փաստաթղթերի թվային/սքան տարբերակները անհրաժեշտ  է ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով` կոշտ սկավառակների վրա,  վերը նշված փակ ծրարների մեջ։

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է  2021թ․ մայիսի 14-ը` ժ. 17։30: 

Արհրաժեշտ է  էլ․ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել «Տրանսպորտային Ծառայության (Ավտոբուս) (Ալավերդի, Ստեփանավան, Վարդենիս, Սիսիան, Ապարան, Իջևան և Նոյեմբերյան համայնքների համար)»։  Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։

------------------------------------------------------------------

Տրակտորի կցորդի մատակարարում

Կից ներկայացվում է «Տրակտորի կցորդի մատակարարում»/ “Supply of tractor attachment” ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/05/4511 մրցույթին մասնակցելու  հրավերը։


Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը երկարացվում է մինչև 2021թ. հունիսի  25-ը, ժամը` 17։00.

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք Subject բաժնում նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/05/4511) այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի

Առաջարկը ուղարկելուց հետո խնդրում ենք զանգ կատարել RFQ  ձևաչափում նշված հեռախոսահամարով ՝ Ձեր հայտի ստացումը հաստատելու համար։

Ձեր առաջարկում խնդրում ենք նշել, եթե ապրանքները կամ ծառայությունները մատակարարվելու են կամ մատուցվելու են դուստր ձեռնարկության, մասնաճյուղի կամ հոլդինիգի անդամ կազմակերպության կողմից։

------------------------------------------------------------------

Բնակելի տան վերանորոգում Նոյեմբերյանում

Կից ներկայացվում է «Բնակելի տան վերանորոգում Նոյեմբերյանում/ Renovation of a residential house in Noyemberyan”  ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/04/4484 գնահարցմանը մասնակցելու հրավերը։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021 մայիսի 3-ը` ժամը 17:00-ը։

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/04/4484), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Ինկուբատորի մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ,«Ինկուբատորի մատակարարում»/ “Supply of Incubator” RFQ: 2021/04/4445

մրցույթին մասնակցելու համար։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը երկարացվում է մինչև ապրիլի 21-ը` ժամը 17։00-ը։ 

Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով:

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ:2021/04/4445 ), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Սիսիանի Ցերեկային կենտրոնի վերանորոգում

Կից ներկայացվում է «Սիսիանի Ցերեկային կենտրոնի վերանորոգում/ Renovation of Sisian Day Care Center” ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/04/4490 գնահարցմանը մասնակցելու հրավերը։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021 ապրիլի 30-ը` ժամը 17:00-ը։

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/04/4490) այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Ընտանի կենդանիների մատակարարում Կապան

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու Ընտանի կենդանիների և անասնակերի մատակարարում մրցույթին և նախաորակավորման գործընթացին:

Նախաորակավորված կազմակերպություններից 2 տարի ժամկետով կընտրվեն մի քանիսը, ում հետ RFP ձևաչափով սահմանված ծառայությունների գծով կկնքվեն երկարաժամկետ պայմանագրեր։

Գրանցված մատակարարները պետք է ներկայացնեն նախաորակավորման փաստաթղթերը վերը նշված մրցույթին մասնակցելու համար։ Հետաքրքրված կազմակերպությունները/անհատները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը․

 • Հակիրճ տեղեկատվություն Կազմակերպության/անհատի վերաբերյալ (Vendor registration ձևաչափ)
 • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով
 • Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ
 • Տեղեկանք հարկային տեսչությունից` հարկային պարտավորությունների մասին
 • Տեղեկանք ՀՀ դատական դեպարտամենտից` սնանկության և լուծարման գործընթացի վերաբերյալ (բացառության կարգով կարող է ներկայացվել ավելի ուշ)
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ Պատվիրատուներից
 • Կից փաստաթղթերը՝ ստորագրված և կնքված
 • Գնառաջարկի ձևաթուղթը

Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ

Վորլդ Վիժն Հայաստան

Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,

հեռ։ 095 005049

էլ․ հասցե։ wvarmprocurement@wvi.org

 

Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժ 09։00-17։30  կամ arm_tenders@wvi.org  հատուկ հասցեին։

Մեծ ծավալի տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ներկայացված փաստաթղթերի թվային/սքան տարբերակները անհրաժեշտ  է ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով` կոշտ սկավառակների վրա,  վերը նշված փակ ծրարների մեջ։

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է  2021թ․ մայիսի 5-ը` ժ 17։00-ը:

Արհրաժեշտ է  էլ․ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել «Ընտանի կենդանիների և անասնակերի մատակարարում»։  Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։

Մրցույթին մասնակցելու մտադրությոն չունենալու դեպքում, խնդրում ենք ուղարկել նամակ wvarmprocurement@wvi.org  հասցեին՝ նշելով մասնակցել չցանկանալու համառոտ պատճառը:

------------------------------------------------------------------

Սպորտային պարագաների մատակարարում Ճամբարակում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Սպորտային պարագաների մատակարարում Ճամբարակում»/ “Sport goods supply in Tchambarak” 2021/04/4491 մրցույթին մասնակցելու համար։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021 թ. ապրիլի  28-ը` ժամը 17։00-ը։ 

Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով:

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/04/4491), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

Ձեր առաջարկում խնդրում ենք նշել, եթե ապրանքները կամ ծառայությունները մատակարարվելու են կամ մատուցվելու են դուստր ձեռնարկության, մասնաճյուղի կամ հոլդինգի անդամ կազմակերպության կողմից։

------------------------------------------------------------------

Շինարարական նյութերի մատակարարում Ճամբարակում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Շինարարական նյութերի մատակարարում Ճամբարակում»/ “Supply of building materials in Tchmbarak  2021/04/4486-1  մրցույթին մասնակցելու համար։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է  2021 թ. մայիս 2-ը` ժամը 17։00-ը։ 

Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով:

------------------------------------------------------------------

Արևային ջրատաքացուցիչների մատակարարում և տեղադրում Ճամբարակում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Արևային ջրատաքացուցիչների մատակարարում և տեղադրում Ճամբարակում»/ “Solar water heaters supply and installation in Tchambarak” 2021/04/4492 մրցույթին մասնակցելու համար։


Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը երկարացվում է մինչև 2021 թ. մայիսի 7-ը` ժամը 17։00-ը։ Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով:

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/04/4492), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

Ձեր առաջարկում խնդրում ենք նշել, եթե ապրանքները կամ ծառայությունները մատակարարվելու են կամ մատուցվելու են դուստր ձեռնարկության, մասնաճյուղի կամ հոլդինգի անդամ կազմակերպության կողմից։

------------------------------------------------------------------

Աշխատանքային գործիքների մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Աշխատանքային գործիքների մատակարարում» “Supply of building tools”ԹԻՎ/NO. RFQ:2021/04/4465 մրցույթին մասնակցելու համար։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021թ. ապրիլ 19-ը` ժամը 17։00-ը:

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ:2021/04/4465), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի։

------------------------------------------------------------------

Մանկական կերամիկական սպասքի հավաքածուի մատակարարաում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Մանկական կերամիկական սպասքի հավաքածուի մատակարարում Գյումրիում», “Supply of’children dish set  in Gyumri” ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/04/4403-1 մրցույթին մասնակցելու համար։

Պետք է ապահովել առաքում քաղաք Գյումրի։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021թ. ապրիլի 19-ը` ժամը 17։00-ը:

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/04/4403-1), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Մետաղապլաստե դուռ-լուսամուտների տեղադրում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Մետաղապլաստե դուռ-լուսամուտների տեղադրում»/ “Supply of metal plastic door window installation”   2021/03/4450 մրցույթին մասնակցելու համար։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է  2021 թ. ապրիլի 20-ը` ժամը 17։00-ը։ 

Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով: Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ:2021/03/4450), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Մեղվաբուծության պարագաների տրամադրում

Հրավիրում ենք ներկայացնելու գնառաջարկներ «Մեղվաբուծության պարագաների տրամադրում»/ “Supply of bee keeping”   2021/04/4462 մրցույթին մասնակցելու համար։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է  2021 թ. ապրիլ 13-ը` ժամը 17։00-ը:

Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով:

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ:2021/04/4462), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Վարսահարդարման դասըթաց Կապանում

Վորլդ Վիժն Հայաստան-ը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Վարսահարդարման դասըթաց Կապանում» “Supply of hairdressing classes in Kapan”ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/04/4456, RFQ: 2021/04/4459 մրցույթին մասնակցելու համար։

 Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021թ. ապրիլ 12-ը` ժամը 17։00-ը:

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/04/4456, RFQ:2021/04/4459), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի։

Տեղեկացնենք, որ RFQ։2021/04/4456,RFQ:2021/04/4459 մրցույթն ԱԱՀ ազատված է։

------------------------------------------------------------------

Կարի մեքենաների մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստան-ը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Կարի մեքենաների մատակարարում» “Supply of sewing machines”ԹԻՎ/NO. RFQ:2021/04/4460 մրցույթին մասնակցելու համար։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021թ. ապրիլ 12-ը` ժամը 17։00-ը:

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ:2021/04/4460), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Այթի դասընթացի տրամադրում Ստեփանավանում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Այթի դասընթացի տրամադրում Ստեփանավանում»/ “Supply of IT classes in Stepanavan 2021/03/4453 մրցույթին մասնակցելու համար։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021թ.  ապրիլ 13-ը` ժամը 17։00-ը:

Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով: Խնդրում եմ ծանոթանալ կից ֆայլի պահանջներին։  

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/03/4453), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

«Երեխայի և ընտանիքի զարգացման կենտրոնների» մասնագետների համար դասավանդողների ընտրություն

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու «Երեխայի և ընտանիքի զարգացման կենտրոնների» մասնագետների համար դասավանդողների  ընտրության մրցույթին և նախաորակավորման գործընթացին:

Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է լրացնել և ներկայացնել կից փաստաթղթերը, ինչպես նաև․

·         CV

·         Մասնագիտական դիպլոմի և վերջին 3 տարվա վերապատրաստումների վկայականների սկանները,

·         2 երաշխավորի կոնտակտային տվյալներ (անուն, ազգանուն, աշխատանքի վայր, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստ)

·         Կրթական նյութերի ստեղծման փորձի առկայության դեպքում՝ նյութի ներկայացում

·         Անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճեն

Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ.

Վորլդ Վիժն Հայաստան

Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,

հեռ` 055 001161

էլ․ հասցե` wvarmprocurement@wvi.org

Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժ 09։00-17։30 կամ arm_tenders@wvi.org էլեկտրոնային հասցեին։

Փակ ծրարով ներկայացնելու դեպքում մեծ ծավալի տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ներկայացված փաստաթղթերի թվային/սքան տարբերակները անհրաժեշտ  է ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով` կոշտ սկավառակների վրա,  վերը նշված փակ ծրարների մեջ։

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է  2021թ․ ապրիլի 1` ժ. 17։30:

Անհրաժեշտ է  էլ․ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել  « «Երեխայի և ընտանիքի զարգացման կենտրոնների» մասնագետների համար դասավանդողների  ընտրություն»։  Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։

Մրցույթին մասնակցելու մտադրությոն չունենալու դեպքում, խնդրում ենք ուղարկել նամակ wvarmprocurement@wvi.org  հասցեին՝ նշելով մասնակցել չցանկանալու համառոտ պատճառը:

------------------------------------------------------------------

Մետաղապլաստե դուռ-լուսամուտների տեղադրում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ, «Մետաղապլաստե դուռ-լուսամուտների տեղադրում»/ “Supply of metal plastic door window installation”   2021/03/4450 մրցույթին մասնակցելու համար։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝  2021 թ. ապրիլ 7 -ը` ժամը 17։00-ը: Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով:

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ:2021/03/4450), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Ջերմոցի մատակարարում Ճամբարակ, Ամասիա և Մարտունի

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Ջերմոցի մատակարարում Ճամբարակ,Ամասիա և Մարտունի »/ “Supply Green House in Tchambarak, Martuni and Amasia”  2021/03/4447 ,2021/03/4448 մրցույթին մասնակցելու համար։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021 թ. ապրիլի 2-ը` ժամը 17։00-ը։ Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով:

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/03/4447,RFQ:2021/03/4448), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Դեկորատիվ ծառի մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Դեկորատիվ ծառի մատակարարում »/ “Supply of decorative tree ” 2021/03/4449 մրցույթին մասնակցելու համար։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է  2021 թ. մարտի 30-ը` ժամը 17։00-ը։ Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով: 

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ:2021/03/4449), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Տեղեկատվական արշավ և մեդիա նյութերի պատրաստման մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ«Տեղեկատվական արշավ և մեդիա նյութերի պատրատման մատակարարում»/ “Supply of Info campaign and preparation of media materials ”   2021/03/4434  մրցույթին մասնակցելու համար։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021 թ. մարտ 23 -ը` ժամը 17։00-ն։ Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով:

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ:2021/03/4434), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Մեղվաընտանիքի մատակարարում Ամասիայում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Մեղվաընտանիքի մատակարարում Ամասիայում»/ “Supply of Bee family in Amasia ”   2021/03/4446 մրցույթին մասնակցելու համար։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝  2021 թ. մարտ 29-ը` ժամը 17։00-ը: 

Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով:

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ:2021/03/4446), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Չկոտրվող բաժակ` մուլտհերոսների և ՎՎ լոգոյի տպագրությամբ

Վորլդ Վիժն Հայաստան-ը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Չկոտրվող բաժակ` մուլտհերոսների և ՎՎ լոգոյի տպագրությամբ»,“Supply of unbreakable glass with WV logo and cartoon characters printing” ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/02/4403B մրցույթին մասնակցելու համար։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը երկարացվում է մինչև 2021թ. ապրիլի 12-ը` ժամը 17։00-ը: Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/02/4403B), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Մատնահարդարման և դիմահարդարման  դասընթացի մատակարարում Ամասիայում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Մատնահարդարման և դիմահարդարման դասընթացի մատակարարում Ամասիայում»,“Supply of manicure and make up training in Amasia””2021/03/4419 մրցույթին մասնակցելու համար։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը երկարացվում է մինչև 2021թ. ապրիլի 19-ը, ժամը` 17։00: Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափի տեսքով:

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/03/4419), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Հյուրանոցային ծառայություններ

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ` «Հյուրանոցային ծառայության մատակարարում»/ “Hotel Service  supply”   2021/03/4435 մրցույթին մասնակցելու համար։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է  2021 թ. մարտ 23-ը` ժամը 18։00-ը։ 

Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով: 

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ:2021/03/4435), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:
 

------------------------------------------------------------------

Բջջային հեռախոսների մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «54 բջջային հեռախոսների մատակարարում »/ “Supply of  54 mobile phones2021/03/4432\մրցույթին մասնակցելու համար։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը երկարացվում է 2021թ. մարտի 31-ը` ժամը 17։00-ը: 

Նախագիծը ԱԱՀ ազատված է։

Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափի տեսքով:

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/03/4418), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Դիմահարդարման պարագաների մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Դիմահարդարման պարագաների մատակարարում»/ “Make-up goods Supply”  2021/03/4426 մրցույթին մասնակցելու համար։ 

Ծրագիրը ազատված է ԱԱՀ –ից։


Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը երկարացվում է մինչև 2021 թ. մարտի 31-ը` ժամը 17։00-ը։ Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով:

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/03/4426), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Սպորտային պարագաների մատակարարում


Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Սպորտային պարագաների մատակարարում»/ “Sport goods supply” 2021/03/4421 մրցույթին մասնակցելու համար։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021թ. մարտի 19-ը` ժամը 17։00-ը։ Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով: 

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/03/4421), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

"Project writing" թեմայով դասընթացների անցկացում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «"Project writing" թեմայով դասընթացների անցկացում»/ “Training on "Project writing"” ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/02/4371 մրցույթին մասնակցելու համար։ 

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը երկարացվում է մինչև 2021թ մարտի 12-ը ժամը 15։00։ 

Խնդրում ենք գնառաջարկի հետ միասին ներկայացնել տեխնիկական առաջադրանքում որակավորման պահանջները հավաստող փաստաթղթեր։ 

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/02/4371), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Կազմակերպության տարեկան աուդիտ

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Վորլդ Վիժն Հայաստան Երեխաների պաշտպանության հիմնադրամ» բարեգործական կազմակերպությանը տարեկան աուդիտ»/ “Implementation of annual audit for World Vision Child Protection foundation” /2021/03/4425 մրցույթին մասնակցելու համար։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021 թ. մարտի 18-ը` ժամը 17։00-ը։ 

Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով: Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/03/4425) այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Բանջարաբոստանային կուլտուրաների սերմացուների և պարարտանյութի  տրամադրում Ապարանում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Բանջարաբոստանային կուլտուրաների սերմացուների և պարարտանյութի  տրամադրում Ապարանում»,“Supply of vegetable seeds and fertilizers in Aparan”2021/03/4418 մրցույթին մասնակցելու համար։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝ 2021թ. մարտի 19-ը, ժամը` 17։00

Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկաայցնել կից ձևաչափի տեսքով.

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/03/4418), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------

 Հրուշակեղենի պարագաների տրամադրում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ « Հրուշակեղենի պարագաների տրամադրման» ,“Supply of confectionary goods”ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/03/4427 մրցույթին մասնակցելու համար։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը երկարացվում է մինչև 2021թ. ապրիլի 9-ը` ժամը 17։00-ը:

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ:2021/03/4427), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի։

 

------------------------------------------------------------

Կարի գործիքների տրամադրում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Կարի գործիքների տրամադրում»/ “Sewing Тооls Supply”   2021/03/4430 մրցույթին մասնակցելու համար։ 

Ծրագիրը ազատված է ԱԱՀ –ից։


Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021 թ. մարտի 16-ը` ժամը 18։00-ը։ 

Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով: Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/03/4430), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------

Մանկապարտեզի համար նախատեսված փափուկ և տաք բարձերի մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Մանկապարտեզի համար նախատեսված փափուկ և տաք բարձերի մատակարարում Գյումրիում»,“Supply of hot and soft pillows for kindergarten in Gyumri ” ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/02/4403A մրցույթին մասնակցելու համար։ 

Առաքումը՝ քաղաք Գյումրի։

 Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝ 2021թ. մարտի 09-ը, ժամը` 17։00։

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/02/4403Aայլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի։

-------------------------------------------------------

Հաջողված պատմություններ գրելու ծառայության մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Հաջողված պատմություններ գրելու ծառայության մատակարարում»/ “Supply of content writer service” ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/02/4390 մրցույթին մասնակցելու համար։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021թ. մարտի 23-ը` ժամը 17։00-ը:

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/02/4390), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

-----------------------------------------------------------

Լուսանկարչական ծառայության մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Լուսանկարչական ծառայության մատակարարում Շիրակ, Տավուշ, Լոռի, Գեղարքունիք, Սյունիք և Արագածոտն համայնքներում »/ “Supply of photography service in Shirak, Tavush, Lori, Gegharquniq, Syuniq and Aragatsotn regions ” ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/02/4385 մրցույթին մասնակցելու համար։ Մրցույթի մասնակցության հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը երկարացվում է մինչև 2021թ․ մարտ 9 , ժ 17։00

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/02/4385), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

---------------------------------------------------------------------------

Թռչունյան տան վերանորոգում

Կից ներկայացվում է Շիրակի մարզում Թռչունյան տան վերանորոգում /Renovation of Trchunyan Day Care Centre in Gyumri

WVA/Gyumri/2021/02/4401 գնահարցմանը մասնակցելու հրավերը։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝ 2021 մարտի 12- ը, ժամը 17:00։

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (WVA/Gyumri/2021/02/4401) այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Կից ներկայացվում է Կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող ընտանիքների դեպքերի վերահսկողության ընթացակարգի ուղեցույցի մշակում/ Developing a guideline for monitoring methodology in case work with families,  2021/02/4405 գնահարցմանը մասնակցելու հրավերը։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝ 2021 Մարտի 09ը, ժամը 15:00։

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/02/4396) այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի: Խնդրում ենք գնառաջարկի հետ ուղարկել նաև Տեխնիկական Առաջադրանքով պահանջվող փաստաթղթերը

--------------------------------------------------------------------

Փայտե խաղալիքների պատրասման մատակարարում Ճամբարակում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Փայտե խախալիքների պատրասման մատակարարում Ճամբարակում»/ “Wooden toys preparation in Tchambarak” ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/02/4394 մրցույթին մասնակցելու համար։ Մրցույթի մասնակցության հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը երկարացվում է մինչև 2021թ․ մարտ 5 , ժ 17։00

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/02/4394), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

--------------------------------------------------------------------

Սպորտային պարագաների մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Սպորտային պարագաների մատակարարում»/ “ Sport Equipments Supply” 2021/02/4397 մրցույթին մասնակցելու համար։

Մրցույթի մասնակցության հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը երկարացվում է մինչև 2021թ․ մարտ 5 , ժ 17։00։ Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափի տեսքով: Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/02/4397), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

---------------------------------------------------------

Ապարանի մանկական զարգացման կենտրոնի ցամաքուրդի կառուցում

Կից ներկայացվում է Ապարանի մանկական զարգացման կենտրոնի ցամաքուրդի կառուցում “Renovation Works in Aparan Day Care Center”,  2021/02/4386 գնահարցմանը մասնակցելու հրավերը։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021 մարտի 5-ը` ժամը 17:00-ը։ Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/02/4386), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

--------------------------------------------------------

Լաբորատոր սարքավորումների մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Լաբորատոր սարքավորումների մատակարարում»/ “ Supply of Labarotary Equipment” ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/02/4389,4395 մրցույթին մասնակցելու համար։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021թ. մարտի 5-ը` ժամը 17։00-ը:

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/02/4389,4395), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

----------------------------------------------------------

Մանկապարտեզի համար նախատեսված փափուկ և տաք բարձերի մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Մանկապարտեզի համար նախատեսված փափուկ և տաք բարզերի մատակարարում,“Supply of warm and soft pillows for kindergarten ” ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/02/4403A մրցույթին մասնակցելու համար։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021թ. մարտի 5-ը` ժամը 17։00-ը:

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/02/4403A), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

---------------------------------------------------------

Կարողությունների զարգացման դասընթացներ

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Կարողությունների զարգացման դասընթացների Երևան քաղաքի վարչական շրջանների սոցիալական աշխատողների համար/ “Capacity Building Trainings for Yerevan administrative districts social workers”  ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/02/4404 մրցույթին մասնակցելու համար։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը երկարացվում է մինչև 2021թ մարտի 11-ը ժամը 15:00. :

Խնդրում ենք գնառաջարկի հետ միասին ներկայացնել տեխնիկական առաջադրանքում որակավորման պահանջները հավաստող փաստաթղթեր։

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/02/4404), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

-----------------------------------------------------------

Շինարարական նյութերի մատակարարում Նոյեմբերյան

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Շինարարական նյութերի մատակարարում»/ “Supply of building materials” ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/02/4392 մրցույթին մասնակցելու համար։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021թ. փետրվարի 26-ը` ժամը 17։00-ը:

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/02/4392), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

-------------------------------------------------------------

Շինարարական նյութերի մատակարարում Իջևան

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Շինարարական նյութերի մատակարարում»/ “Supply of building materials ” ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/02/4385 մրցույթին մասնակցելու համար։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021թ. փետրվարի 26-ը` ժամը 17։00-ը:

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/02/4385), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

--------------------------------------------------------------

Տպագրական ծառայություններ. մրցույթին և նախաորակավորման գործընթաց

Հրավիրում ենք ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու Տպագրական ծառայություններ (գովազդային ապրանքների) մրցույթին և նախաորակավորման գործընթացին:

Նախաորակավորված կազմակերպություններից 2 տարի ժամկետով կընտրվեն մի քանիսը, ում հետ RFP ձևաչափով սահմանված ծառայությունների գծով կկնքվեն երկարաժամկետ պայմանագրեր։

Գրանցված մատակարարները պետք է ներկայացնեն նախաորակավորման փաստաթղթերը վերը նշված մրցույթին մասնակցելու համար։ Հետաքրքրված կազմակերպությունները/անհատները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը․

 • Հակիրճ տեղեկատվություն Կազմակերպության/անհատի վերաբերյալ (Vendor registration ձևաձափ)
 • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով։ Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ։
 • Տեղեկանք հարկային տեսչությունից` հարկային պարտավորությունների մասին
 • Տեղեկանք ՀՀ դատական դեպարտամենտից` սնանկության և լուծարման գործընթացի վերաբերյալ (կարելի է փոխարինել ինքնահայտարարգրով՝ ստորագրված և կնքված կազմակերպության կնիքով)
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ Պատվիրատուներից
 • Կից փաստաթղթերը՝ ստորագրված և կնքված
 • RFP ձևաթուղթը (թե՛ հարցաշարի, թե՛ գնառաջարկի հատվածները- էջ 1 և 2)

 

Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ

Վորլդ Վիժն Հայաստան

Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,

հեռ` 055 001161

էլ․ հասցե` wvarmprocurement@wvi.org

 

Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր` ժ 09։00-17։30, կամ arm_tenders@wvi.org էլեկտրոնային հասցեին։

Փակ ծրարով ներկայացնելու դեպքում մեծ ծավալի տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ներկայացված փաստաթղթերի թվային/սքան տարբերակները անհրաժեշտ  է ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով` կոշտ սկավառակների վրա,  վերը նշված փակ ծրարների մեջ։

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝  2021թ․ մարտի 11-ը` ժ. 17։30-ը:

Արհրաժեշտ է  ծրարների առարկա բաժնում նշել «Տպագրական ծառայություններ (գովազդային ապրանքներ)»։  Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։

Մրցույթին մասնակցելու մտադրությոն չունենալու դեպքում, խնդրում ենք ուղարկել նամակ wvarmprocurement@wvi.org  հասցենին՝ նշելով մասնակցել չցանկանալու համառոտ պատճառը:

----------------------------------------------------------------

Լուսանկարչական ծառայության մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Լուսանկարչական ծառայության մատակարարում Շիրակ, Տավուշ, Լոռի, Գեղարքունիք, Սյունիք և Արագածոտն համայնքներում »/ “Supply of photography service in Shirak, Tavush, Lori, Gegharquniq, Syuniq and Aragatsotn regions ” ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/02/4385 մրցույթին մասնակցելու համար։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021թ. փետրվարի 25-ը` ժամը 17։00-ը:

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/02/4385), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

---------------------------------------------------------------

Փայտե խաղալիքների պատրասման մատակարարում Ճամբարակում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Փայտե խախալիքների պատրասման մատակարարում Ճամբարակում»/ “Wooden toys preparation in Tchambarak” ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/02/4394 մրցույթին մասնակցելու համար։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021թ. փետրվարի 23-ը` ժամը 17։00-ը:

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/02/4394), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

---------------------------------------------------------------

Աշխատանքի և հնարավորությունների տոնավաճառի կազմակերպում Գավառում և Արարատում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Աշխատանքի և հնարավորությունների տոնավաճառի կազմակերպում Գավառում և Արարատում (համաձայն կից նկարագրի»/ “Job fair organization  in Gavar and Ararat (According to TOR)” ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/02/4382 մրցույթին մասնակցելու համար։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021թ. մարտի 19-ը` ժամը 15։00-ը: Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/02/4382), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

-------------------------------------------------------------

Մասնագիտական դասընթացների անցկացում Գյումրիում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Մասնագիտական դասընթացների անցկացում Գյումրիում»/ “Provision of vocational trainings in Gyumri ”  ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/02/4356 մրցույթին մասնակցելու համար։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021թ. փետրվարի 15-ը` ժամը 17։00-ը: Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/02/4356), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

-----------------------------------------------------------------

Ֆիլմերի ցուցադրման մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստան-ը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Ֆիլմերի ցուցադրման մատակարարում»/ “ Films screening   supply ”   2021/02/4369  մրցույթին մասնակցելու համար։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021 թ. փետրվարի  22-ը` ժամը 18։00-ը։ 

Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով: Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ:2021/02/4369), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

----------------------------------------------------------------

Կարողությունների զարգացման դասընթացների անցկացում

Վորլդ Վիժն Հայաստան-ը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Կարողությունների զարգացման դասընթացների անցկացում»/ “Capacity building trainings” ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/02/4380 մրցույթին մասնակցելու համար։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021թ. փետրվարի 15-ը` ժամը 17։00-ը:

Խնդրում ենք գնառաջարկի հետ միասին ներկայացնել տեխնիկական առաջադրանքում որակավորման պահանջները հավաստող փաստաթղթեր։

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/02/4380), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Թատերական մինի ներկայացումների կազմակերպում 18 համայնքների համար

Վորլդ Վիժն Հայաստան-ը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Թատերական մինի ներկայացումների կազմակերպում 18 համայնքների համար»/ “Theatrical mini –performance organization supply for 18 regions” ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/02/4370 մրցույթին մասնակցելու համար։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021թ. փետրվարի 22-ը` ժամը 17։00-ը:

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ:2021/02/4370), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

-----------------------------------------------------------------

Կարի մեքենաների և կարուձևի պարագաների մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու Կարի մեքենաների և կարուձևի պարագաների մատակարարման մրցույթին:

Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է լրացնել և ներկայացնել կից փաստաթղթերը:

 

Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ

Վորլդ Վիժն Հայաստան

Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,

հեռ։ 055 001161

էլ․ հասցե։ wvarmprocurement@wvi.org

 

Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժ 09։00-17։30 կամ arm_tender@wvi.org էլեկտրենային հասցեին։

Փակ ծրարով ներկայացնելու դեպքում մեծ ծավալի տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ներկայացված փաստաթղթերի թվային/սքան տարբերակները անհրաժեշտ  է ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով` կոշտ սկավառակների վրա,  վերը նշված թակ ծրարների մեջ։

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝  2021թ․ փետրվարի 8, ժ 17։30:

 Անրաժեշտ է  էլ․ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել  «Կարի մեքենաների եվ կարուձեվի պարագաների մատակարարում»։  Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։