tender, world vision

Մրցութային հայտարարություններ

Կինեզիստ դասավանդողների ընտրություն Երեխայի և ընտանիքի զարգացման կենտրոնների մասնագետների համար

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու «Երեխայի և ընտանիքի զարգացման կենտրոնների» մասնագետների համար կինեզիստ դասավանդողների  ընտրության մրցույթին և նախաորակավորման գործընթացին:

Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է լրացնել և ներկայացնել կից փաստաթղթերըինչպես նաև․

 • ինքնակենսագրական,
 • մասնագիտական դիպլոմի և վերջին 3 տարվա վերապատրաստումների վկայականների սկանները
 • 2 երաշխավորի կոնտակտային տվյալներ (անուն, ազգանուն, աշխատանքի վայր, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստ)
 • Կրթական նյութերի ստեղծման փորձի առկայության դեպքում՝ նյութի ներկայացում
 • Անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճեն
 • Կից RFP ձևաչափի 2 էջերը լրացված
 • համապատասխանություն երեխաների և մեծահասակների պաշտպանության կանոնակարգին (տե՛ս կից Declaration)
 • մատակարարի վարվելակերպի կանոնակարգ (տե՛ս կից Supplier Code of Conduct form)
 • մատակարարի գրանցման ձևաչափը լրացված (տե՛ս կից Vendor registration form)

Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ

Վորլդ Վիժն Հայաստան

Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,

հեռ` 055 001161

էլ․ հասցե` wvarmprocurement@wvi.org

 

Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժ 09։00-17։30 կամ arm_tenders@wvi.org էլեկտրենային հասցեին։

Փակ ծրարով ներկայացնելու դեպքում մեծ ծավալի տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ներկայացված փաստաթղթերի թվային/սքան տարբերակները անհրաժեշտ է ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով` կոշտ սկավառակների վրա, վերը նշված փակ ծրարների մեջ։

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետը երկարացվում է մինչև 2021թ․ մայիսի 14-ը` ժ. 18:00-ը:

Անրաժեշտ է  էլ․ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել  «Երեխայի և ընտանիքի զարգացման կենտրոնների» մասնագետների համար Կինեզիստ դասավանդողների  ընտրության մրցույթ։  Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։

Մրցույթին մասնակցելու մտադրությոոն չունենալու դեպքում, խնդրում ենք ուղարկել նամակ wvarmprocurement@wvi.org  հասցենին՝ նշելով մասնակցել չցանկանալու համառոտ պատճառը:

------------------------------------------------------------------

Հոգեբան փորձագետի ծառայություների մատուցում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ` «Հոգեբան փորձագետի ծառայություների մատուցում»,“Provision of psychologist-expert services”  մրցույթին մասնակցելու համար։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021թ. մայիս 13-ը` ժամը 17։00-ը: Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով: 

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/05/4504), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

Ծրագիրը ԱԱՀ ազատված է։


Ձեր առաջարկում խնդրում ենք նշել, եթե ապրանքները կամ ծառայությունները մատակարարվելու կամ մատուցվելու են դուստր ձեռնարկության, մասնաճյուղի կամ հոլդինիգի անդամ կազմակերպության կողմից։

------------------------------------------------------------------

Արևային ջրատաքացուցիչների մատակարարում և տեղադրում Ապարանում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ, «Արևային ջրատաքացուցիչների մատակարարում և տեղադրում Ապարանում»/ “Solar water heaters supply and installation in Aparan” 2021/05/4499 մրցույթին մասնակցելու համար։


Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021 թ. մայիս 13-ը` ժամը 17։00-ը։ Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով: Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/05/4499), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

Ձեր առաջարկում խնդրում ենք նշել, եթե ապրանքները կամ ծառայությունները մատակարարվելու կամ մատուցվելու են դուստր ձեռնարկության, մասնաճյուղի կամ հոլդինիգի անդամ կազմակերպության կողմից։

------------------------------------------------------------------

Ծրագրի գնահատման տեխնիկական առաջադրանքի տրամադրում

Կից ներկայացվում է «Ծրագրի գնահատման տեխնիկական առաջադրանքի տրամադրում» թիվ 2021/04/4476 մրցույթին մասնակցելու  հրավերը։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021թ. ապրիլ  26-ը` ժամը 17։00-ը։

Ստացված հայտերը կդիտարկվեն տեխնիկական համապատասխանության տեսանկյունից (համապատասխանում է, չի համապատասխանում)։ Վերոհիշյալ պայմանը բավարարող հայտերը կանցնեն նախընտրական փուլ։ Նախընտրական փուլի մասնակից հայտատուների հետ կանցկացվեն բանակցություններ։

Մատակարարի ընտրությունը կկատարվի` հաշվի առնելով ստացված հայտերի գնի և որակի հարաբերակցությունը։

Ձեր առաջարկում խնդրում ենք նշել, եթե ապրանքները կամ ծառայությունները մատակարարվելու են կամ մատուցվելու են դուստր ձեռնարկության, մասնաճյուղի կամ հոլդինիգի անդամ կազմակերպության կողմից։

Կնքված, լուսապատճեն արված տարբերակով կարող եք նաև ուղարկել էլ-փոստի հետևյալ հասցեին՝ arm_tenders@wvi.org:

------------------------------------------------------------------

Տրանսպորտային ծառայության մատուցում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու Տրանսպորտային ծառայության (Ավտոբուս) (Ալավերդի, Ստեփանավան, Վարդենիս, Սիսիան, Ապարան, Իջևան և Նոյեմբերյան համայնքների համար) մրցույթին և նախաորակավորման գործընթացին:

Նախաորակավորված կազմակերպություններից 2 տարի ժամկետով կընտրվեն մի քանիսը, ում հետ RFP ձևաչափով սահմանված ծառայությունների գծով կկնքվեն երկարաժամկետ պայմանագրեր։

Գրանցված մատակարարները պետք է ներկայացնեն նախաորակավորման փաստաթղթերը վերը նշված մրցույթին մասնակցելու համար։ Հետաքրքրված կազմակերպությունները/անհատները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը․

 • Հակիրճ տեղեկատվություն Կազմակերպության/անհատի վերաբերյալ (Vendor registration ձևաձափ)
 • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով։ Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ։
 • Տեղեկանք հարկային տեսչությունից` հարկային պարտավորությունների մասին
 • Տեղեկանք ՀՀ դատական դեպարտամենտից` սնանկության և լուծարման գործընթացի վերաբերյալ (բացառության կարգով կարող է ներկայացվել ավելի ուշ)
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ Պատվիրատուներից
 • Կից փաստաթղթերը՝ ստորագրված և կնքված
 • RFP ձևաթուղթը (թե՛ հարցաշարի, թե՛ գնառաջարկի հատվածները)

Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ.

Վորլդ Վիժն Հայաստան

Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,

հեռ։ 095 005049

էլ․ հասցե։ wvarmprocurement@wvi.org

 

Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր` ժ. 09։00-17։30  կամ arm_tenders@wvi.org հատուկ հասցեին։

Մեծ ծավալի տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ներկայացված փաստաթղթերի թվային/սքան տարբերակները անհրաժեշտ  է ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով` կոշտ սկավառակների վրա,  վերը նշված փակ ծրարների մեջ։

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է  2021թ․ մայիսի 14-ը` ժ. 17։30: 

Արհրաժեշտ է  էլ․ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել «Տրանսպորտային Ծառայության (Ավտոբուս) (Ալավերդի, Ստեփանավան, Վարդենիս, Սիսիան, Ապարան, Իջևան և Նոյեմբերյան համայնքների համար)»։  Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։

------------------------------------------------------------------

Բնակելի տան վերանորոգում Նոյեմբերյանում

Կից ներկայացվում է «Բնակելի տան վերանորոգում Նոյեմբերյանում/ Renovation of a residential house in Noyemberyan”  ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/04/4484 գնահարցմանը մասնակցելու հրավերը։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021 մայիսի 3-ը` ժամը 17:00-ը։

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/04/4484), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Ինկուբատորի մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ,«Ինկուբատորի մատակարարում»/ “Supply of Incubator” RFQ: 2021/04/4445

մրցույթին մասնակցելու համար։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը երկարացվում է մինչև ապրիլի 21-ը` ժամը 17։00-ը։ 

Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով:

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ:2021/04/4445 ), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Սիսիանի Ցերեկային կենտրոնի վերանորոգում

Կից ներկայացվում է «Սիսիանի Ցերեկային կենտրոնի վերանորոգում/ Renovation of Sisian Day Care Center” ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/04/4490 գնահարցմանը մասնակցելու հրավերը։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021 ապրիլի 30-ը` ժամը 17:00-ը։

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/04/4490) այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Ընտանի կենդանիների մատակարարում Կապան

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու Ընտանի կենդանիների և անասնակերի մատակարարում մրցույթին և նախաորակավորման գործընթացին:

Նախաորակավորված կազմակերպություններից 2 տարի ժամկետով կընտրվեն մի քանիսը, ում հետ RFP ձևաչափով սահմանված ծառայությունների գծով կկնքվեն երկարաժամկետ պայմանագրեր։

Գրանցված մատակարարները պետք է ներկայացնեն նախաորակավորման փաստաթղթերը վերը նշված մրցույթին մասնակցելու համար։ Հետաքրքրված կազմակերպությունները/անհատները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը․

 • Հակիրճ տեղեկատվություն Կազմակերպության/անհատի վերաբերյալ (Vendor registration ձևաչափ)
 • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով
 • Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ
 • Տեղեկանք հարկային տեսչությունից` հարկային պարտավորությունների մասին
 • Տեղեկանք ՀՀ դատական դեպարտամենտից` սնանկության և լուծարման գործընթացի վերաբերյալ (բացառության կարգով կարող է ներկայացվել ավելի ուշ)
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ Պատվիրատուներից
 • Կից փաստաթղթերը՝ ստորագրված և կնքված
 • Գնառաջարկի ձևաթուղթը

Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ

Վորլդ Վիժն Հայաստան

Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,

հեռ։ 095 005049

էլ․ հասցե։ wvarmprocurement@wvi.org

 

Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժ 09։00-17։30  կամ arm_tenders@wvi.org  հատուկ հասցեին։

Մեծ ծավալի տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ներկայացված փաստաթղթերի թվային/սքան տարբերակները անհրաժեշտ  է ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով` կոշտ սկավառակների վրա,  վերը նշված փակ ծրարների մեջ։

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է  2021թ․ մայիսի 5-ը` ժ 17։00-ը:

Արհրաժեշտ է  էլ․ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել «Ընտանի կենդանիների և անասնակերի մատակարարում»։  Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։

Մրցույթին մասնակցելու մտադրությոն չունենալու դեպքում, խնդրում ենք ուղարկել նամակ wvarmprocurement@wvi.org  հասցեին՝ նշելով մասնակցել չցանկանալու համառոտ պատճառը:

------------------------------------------------------------------

Սպորտային պարագաների մատակարարում Ճամբարակում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Սպորտային պարագաների մատակարարում Ճամբարակում»/ “Sport goods supply in Tchambarak” 2021/04/4491 մրցույթին մասնակցելու համար։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021 թ. ապրիլի  28-ը` ժամը 17։00-ը։ 

Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով:

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/04/4491), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

Ձեր առաջարկում խնդրում ենք նշել, եթե ապրանքները կամ ծառայությունները մատակարարվելու են կամ մատուցվելու են դուստր ձեռնարկության, մասնաճյուղի կամ հոլդինգի անդամ կազմակերպության կողմից։

------------------------------------------------------------------

Շինարարական նյութերի մատակարարում Ճամբարակում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Շինարարական նյութերի մատակարարում Ճամբարակում»/ “Supply of building materials in Tchmbarak  2021/04/4486-1  մրցույթին մասնակցելու համար։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է  2021 թ. մայիս 2-ը` ժամը 17։00-ը։ 

Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով:

------------------------------------------------------------------

Արևային ջրատաքացուցիչների մատակարարում և տեղադրում Ճամբարակում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Արևային ջրատաքացուցիչների մատակարարում և տեղադրում Ճամբարակում»/ “Solar water heaters supply and installation in Tchambarak” 2021/04/4492 մրցույթին մասնակցելու համար։


Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը երկարացվում է մինչև 2021 թ. մայիսի 7-ը` ժամը 17։00-ը։ Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով:

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/04/4492), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

Ձեր առաջարկում խնդրում ենք նշել, եթե ապրանքները կամ ծառայությունները մատակարարվելու են կամ մատուցվելու են դուստր ձեռնարկության, մասնաճյուղի կամ հոլդինգի անդամ կազմակերպության կողմից։

------------------------------------------------------------------

Աշխատանքային գործիքների մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Աշխատանքային գործիքների մատակարարում» “Supply of building tools”ԹԻՎ/NO. RFQ:2021/04/4465 մրցույթին մասնակցելու համար։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021թ. ապրիլ 19-ը` ժամը 17։00-ը:

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ:2021/04/4465), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի։

------------------------------------------------------------------

Մանկական կերամիկական սպասքի հավաքածուի մատակարարաում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Մանկական կերամիկական սպասքի հավաքածուի մատակարարում Գյումրիում», “Supply of’children dish set  in Gyumri” ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/04/4403-1 մրցույթին մասնակցելու համար։

Պետք է ապահովել առաքում քաղաք Գյումրի։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021թ. ապրիլի 19-ը` ժամը 17։00-ը:

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/04/4403-1), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Մետաղապլաստե դուռ-լուսամուտների տեղադրում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Մետաղապլաստե դուռ-լուսամուտների տեղադրում»/ “Supply of metal plastic door window installation”   2021/03/4450 մրցույթին մասնակցելու համար։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է  2021 թ. ապրիլի 20-ը` ժամը 17։00-ը։ 

Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով: Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ:2021/03/4450), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Մեղվաբուծության պարագաների տրամադրում

Հրավիրում ենք ներկայացնելու գնառաջարկներ «Մեղվաբուծության պարագաների տրամադրում»/ “Supply of bee keeping”   2021/04/4462 մրցույթին մասնակցելու համար։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է  2021 թ. ապրիլ 13-ը` ժամը 17։00-ը:

Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով:

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ:2021/04/4462), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Վարսահարդարման դասըթաց Կապանում

Վորլդ Վիժն Հայաստան-ը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Վարսահարդարման դասըթաց Կապանում» “Supply of hairdressing classes in Kapan”ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/04/4456, RFQ: 2021/04/4459 մրցույթին մասնակցելու համար։

 Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021թ. ապրիլ 12-ը` ժամը 17։00-ը:

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/04/4456, RFQ:2021/04/4459), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի։

Տեղեկացնենք, որ RFQ։2021/04/4456,RFQ:2021/04/4459 մրցույթն ԱԱՀ ազատված է։

------------------------------------------------------------------

Կարի մեքենաների մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստան-ը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Կարի մեքենաների մատակարարում» “Supply of sewing machines”ԹԻՎ/NO. RFQ:2021/04/4460 մրցույթին մասնակցելու համար։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021թ. ապրիլ 12-ը` ժամը 17։00-ը:

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ:2021/04/4460), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Այթի դասընթացի տրամադրում Ստեփանավանում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Այթի դասընթացի տրամադրում Ստեփանավանում»/ “Supply of IT classes in Stepanavan 2021/03/4453 մրցույթին մասնակցելու համար։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021թ.  ապրիլ 13-ը` ժամը 17։00-ը:

Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով: Խնդրում եմ ծանոթանալ կից ֆայլի պահանջներին։  

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/03/4453), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

«Երեխայի և ընտանիքի զարգացման կենտրոնների» մասնագետների համար դասավանդողների ընտրություն

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու «Երեխայի և ընտանիքի զարգացման կենտրոնների» մասնագետների համար դասավանդողների  ընտրության մրցույթին և նախաորակավորման գործընթացին:

Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է լրացնել և ներկայացնել կից փաստաթղթերը, ինչպես նաև․

·         CV

·         Մասնագիտական դիպլոմի և վերջին 3 տարվա վերապատրաստումների վկայականների սկանները,

·         2 երաշխավորի կոնտակտային տվյալներ (անուն, ազգանուն, աշխատանքի վայր, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստ)

·         Կրթական նյութերի ստեղծման փորձի առկայության դեպքում՝ նյութի ներկայացում

·         Անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճեն

Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ.

Վորլդ Վիժն Հայաստան

Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,

հեռ` 055 001161

էլ․ հասցե` wvarmprocurement@wvi.org

Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժ 09։00-17։30 կամ arm_tenders@wvi.org էլեկտրոնային հասցեին։

Փակ ծրարով ներկայացնելու դեպքում մեծ ծավալի տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ներկայացված փաստաթղթերի թվային/սքան տարբերակները անհրաժեշտ  է ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով` կոշտ սկավառակների վրա,  վերը նշված փակ ծրարների մեջ։

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է  2021թ․ ապրիլի 1` ժ. 17։30:

Անհրաժեշտ է  էլ․ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել  « «Երեխայի և ընտանիքի զարգացման կենտրոնների» մասնագետների համար դասավանդողների  ընտրություն»։  Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։

Մրցույթին մասնակցելու մտադրությոն չունենալու դեպքում, խնդրում ենք ուղարկել նամակ wvarmprocurement@wvi.org  հասցեին՝ նշելով մասնակցել չցանկանալու համառոտ պատճառը:

------------------------------------------------------------------

Մետաղապլաստե դուռ-լուսամուտների տեղադրում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ, «Մետաղապլաստե դուռ-լուսամուտների տեղադրում»/ “Supply of metal plastic door window installation”   2021/03/4450 մրցույթին մասնակցելու համար։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝  2021 թ. ապրիլ 7 -ը` ժամը 17։00-ը: Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով:

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ:2021/03/4450), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Ջերմոցի մատակարարում Ճամբարակ, Ամասիա և Մարտունի

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Ջերմոցի մատակարարում Ճամբարակ,Ամասիա և Մարտունի »/ “Supply Green House in Tchambarak, Martuni and Amasia”  2021/03/4447 ,2021/03/4448 մրցույթին մասնակցելու համար։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021 թ. ապրիլի 2-ը` ժամը 17։00-ը։ Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով:

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/03/4447,RFQ:2021/03/4448), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Դեկորատիվ ծառի մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Դեկորատիվ ծառի մատակարարում »/ “Supply of decorative tree ” 2021/03/4449 մրցույթին մասնակցելու համար։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է  2021 թ. մարտի 30-ը` ժամը 17։00-ը։ Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով: 

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ:2021/03/4449), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Տեղեկատվական արշավ և մեդիա նյութերի պատրաստման մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ«Տեղեկատվական արշավ և մեդիա նյութերի պատրատման մատակարարում»/ “Supply of Info campaign and preparation of media materials ”   2021/03/4434  մրցույթին մասնակցելու համար։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021 թ. մարտ 23 -ը` ժամը 17։00-ն։ Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով:

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ:2021/03/4434), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Մեղվաընտանիքի մատակարարում Ամասիայում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Մեղվաընտանիքի մատակարարում Ամասիայում»/ “Supply of Bee family in Amasia ”   2021/03/4446 մրցույթին մասնակցելու համար։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝  2021 թ. մարտ 29-ը` ժամը 17։00-ը: 

Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով:

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ:2021/03/4446), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Չկոտրվող բաժակ` մուլտհերոսների և ՎՎ լոգոյի տպագրությամբ

Վորլդ Վիժն Հայաստան-ը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Չկոտրվող բաժակ` մուլտհերոսների և ՎՎ լոգոյի տպագրությամբ»,“Supply of unbreakable glass with WV logo and cartoon characters printing” ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/02/4403B մրցույթին մասնակցելու համար։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը երկարացվում է մինչև 2021թ. ապրիլի 12-ը` ժամը 17։00-ը: Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/02/4403B), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Մատնահարդարման և դիմահարդարման  դասընթացի մատակարարում Ամասիայում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Մատնահարդարման և դիմահարդարման դասընթացի մատակարարում Ամասիայում»,“Supply of manicure and make up training in Amasia””2021/03/4419 մրցույթին մասնակցելու համար։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը երկարացվում է մինչև 2021թ. ապրիլի 19-ը, ժամը` 17։00: Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափի տեսքով:

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/03/4419), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Հյուրանոցային ծառայություններ

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ` «Հյուրանոցային ծառայության մատակարարում»/ “Hotel Service  supply”   2021/03/4435 մրցույթին մասնակցելու համար։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է  2021 թ. մարտ 23-ը` ժամը 18։00-ը։ 

Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով: 

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ:2021/03/4435), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:
 

------------------------------------------------------------------

Բջջային հեռախոսների մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «54 բջջային հեռախոսների մատակարարում »/ “Supply of  54 mobile phones2021/03/4432\մրցույթին մասնակցելու համար։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը երկարացվում է 2021թ. մարտի 31-ը` ժամը 17։00-ը: 

Նախագիծը ԱԱՀ ազատված է։

Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափի տեսքով:

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/03/4418), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Դիմահարդարման պարագաների մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Դիմահարդարման պարագաների մատակարարում»/ “Make-up goods Supply”  2021/03/4426 մրցույթին մասնակցելու համար։ 

Ծրագիրը ազատված է ԱԱՀ –ից։


Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը երկարացվում է մինչև 2021 թ. մարտի 31-ը` ժամը 17։00-ը։ Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով:

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/03/4426), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Սպորտային պարագաների մատակարարում


Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Սպորտային պարագաների մատակարարում»/ “Sport goods supply” 2021/03/4421 մրցույթին մասնակցելու համար։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021թ. մարտի 19-ը` ժամը 17։00-ը։ Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով: 

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/03/4421), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

"Project writing" թեմայով դասընթացների անցկացում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «"Project writing" թեմայով դասընթացների անցկացում»/ “Training on "Project writing"” ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/02/4371 մրցույթին մասնակցելու համար։ 

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը երկարացվում է մինչև 2021թ մարտի 12-ը ժամը 15։00։ 

Խնդրում ենք գնառաջարկի հետ միասին ներկայացնել տեխնիկական առաջադրանքում որակավորման պահանջները հավաստող փաստաթղթեր։ 

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/02/4371), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Կազմակերպության տարեկան աուդիտ

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Վորլդ Վիժն Հայաստան Երեխաների պաշտպանության հիմնադրամ» բարեգործական կազմակերպությանը տարեկան աուդիտ»/ “Implementation of annual audit for World Vision Child Protection foundation” /2021/03/4425 մրցույթին մասնակցելու համար։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021 թ. մարտի 18-ը` ժամը 17։00-ը։ 

Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով: Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/03/4425) այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Բանջարաբոստանային կուլտուրաների սերմացուների և պարարտանյութի  տրամադրում Ապարանում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Բանջարաբոստանային կուլտուրաների սերմացուների և պարարտանյութի  տրամադրում Ապարանում»,“Supply of vegetable seeds and fertilizers in Aparan”2021/03/4418 մրցույթին մասնակցելու համար։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝ 2021թ. մարտի 19-ը, ժամը` 17։00

Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկաայցնել կից ձևաչափի տեսքով.

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/03/4418), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------

 Հրուշակեղենի պարագաների տրամադրում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ « Հրուշակեղենի պարագաների տրամադրման» ,“Supply of confectionary goods”ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/03/4427 մրցույթին մասնակցելու համար։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը երկարացվում է մինչև 2021թ. ապրիլի 9-ը` ժամը 17։00-ը:

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ:2021/03/4427), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի։

 

------------------------------------------------------------

Կարի գործիքների տրամադրում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Կարի գործիքների տրամադրում»/ “Sewing Тооls Supply”   2021/03/4430 մրցույթին մասնակցելու համար։ 

Ծրագիրը ազատված է ԱԱՀ –ից։


Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021 թ. մարտի 16-ը` ժամը 18։00-ը։ 

Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով: Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/03/4430), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------

Մանկապարտեզի համար նախատեսված փափուկ և տաք բարձերի մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Մանկապարտեզի համար նախատեսված փափուկ և տաք բարձերի մատակարարում Գյումրիում»,“Supply of hot and soft pillows for kindergarten in Gyumri ” ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/02/4403A մրցույթին մասնակցելու համար։ 

Առաքումը՝ քաղաք Գյումրի։

 Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝ 2021թ. մարտի 09-ը, ժամը` 17։00։

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/02/4403Aայլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի։

-------------------------------------------------------

Հաջողված պատմություններ գրելու ծառայության մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Հաջողված պատմություններ գրելու ծառայության մատակարարում»/ “Supply of content writer service” ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/02/4390 մրցույթին մասնակցելու համար։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021թ. մարտի 23-ը` ժամը 17։00-ը:

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/02/4390), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

-----------------------------------------------------------

Լուսանկարչական ծառայության մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Լուսանկարչական ծառայության մատակարարում Շիրակ, Տավուշ, Լոռի, Գեղարքունիք, Սյունիք և Արագածոտն համայնքներում »/ “Supply of photography service in Shirak, Tavush, Lori, Gegharquniq, Syuniq and Aragatsotn regions ” ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/02/4385 մրցույթին մասնակցելու համար։ Մրցույթի մասնակցության հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը երկարացվում է մինչև 2021թ․ մարտ 9 , ժ 17։00

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/02/4385), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

---------------------------------------------------------------------------

Թռչունյան տան վերանորոգում

Կից ներկայացվում է Շիրակի մարզում Թռչունյան տան վերանորոգում /Renovation of Trchunyan Day Care Centre in Gyumri

WVA/Gyumri/2021/02/4401 գնահարցմանը մասնակցելու հրավերը։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝ 2021 մարտի 12- ը, ժամը 17:00։

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (WVA/Gyumri/2021/02/4401) այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Կից ներկայացվում է Կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող ընտանիքների դեպքերի վերահսկողության ընթացակարգի ուղեցույցի մշակում/ Developing a guideline for monitoring methodology in case work with families,  2021/02/4405 գնահարցմանը մասնակցելու հրավերը։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝ 2021 Մարտի 09ը, ժամը 15:00։

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/02/4396) այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի: Խնդրում ենք գնառաջարկի հետ ուղարկել նաև Տեխնիկական Առաջադրանքով պահանջվող փաստաթղթերը

--------------------------------------------------------------------

Փայտե խաղալիքների պատրասման մատակարարում Ճամբարակում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Փայտե խախալիքների պատրասման մատակարարում Ճամբարակում»/ “Wooden toys preparation in Tchambarak” ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/02/4394 մրցույթին մասնակցելու համար։ Մրցույթի մասնակցության հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը երկարացվում է մինչև 2021թ․ մարտ 5 , ժ 17։00

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/02/4394), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

--------------------------------------------------------------------

Սպորտային պարագաների մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Սպորտային պարագաների մատակարարում»/ “ Sport Equipments Supply” 2021/02/4397 մրցույթին մասնակցելու համար։

Մրցույթի մասնակցության հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը երկարացվում է մինչև 2021թ․ մարտ 5 , ժ 17։00։ Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափի տեսքով: Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/02/4397), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

---------------------------------------------------------

Ապարանի մանկական զարգացման կենտրոնի ցամաքուրդի կառուցում

Կից ներկայացվում է Ապարանի մանկական զարգացման կենտրոնի ցամաքուրդի կառուցում “Renovation Works in Aparan Day Care Center”,  2021/02/4386 գնահարցմանը մասնակցելու հրավերը։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021 մարտի 5-ը` ժամը 17:00-ը։ Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/02/4386), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

--------------------------------------------------------

Լաբորատոր սարքավորումների մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Լաբորատոր սարքավորումների մատակարարում»/ “ Supply of Labarotary Equipment” ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/02/4389,4395 մրցույթին մասնակցելու համար։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021թ. մարտի 5-ը` ժամը 17։00-ը:

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/02/4389,4395), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

----------------------------------------------------------

Մանկապարտեզի համար նախատեսված փափուկ և տաք բարձերի մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Մանկապարտեզի համար նախատեսված փափուկ և տաք բարզերի մատակարարում,“Supply of warm and soft pillows for kindergarten ” ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/02/4403A մրցույթին մասնակցելու համար։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021թ. մարտի 5-ը` ժամը 17։00-ը:

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/02/4403A), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

---------------------------------------------------------

Կարողությունների զարգացման դասընթացներ

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Կարողությունների զարգացման դասընթացների Երևան քաղաքի վարչական շրջանների սոցիալական աշխատողների համար/ “Capacity Building Trainings for Yerevan administrative districts social workers”  ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/02/4404 մրցույթին մասնակցելու համար։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը երկարացվում է մինչև 2021թ մարտի 11-ը ժամը 15:00. :

Խնդրում ենք գնառաջարկի հետ միասին ներկայացնել տեխնիկական առաջադրանքում որակավորման պահանջները հավաստող փաստաթղթեր։

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/02/4404), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

-----------------------------------------------------------

Շինարարական նյութերի մատակարարում Նոյեմբերյան

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Շինարարական նյութերի մատակարարում»/ “Supply of building materials” ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/02/4392 մրցույթին մասնակցելու համար։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021թ. փետրվարի 26-ը` ժամը 17։00-ը:

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/02/4392), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

-------------------------------------------------------------

Շինարարական նյութերի մատակարարում Իջևան

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Շինարարական նյութերի մատակարարում»/ “Supply of building materials ” ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/02/4385 մրցույթին մասնակցելու համար։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021թ. փետրվարի 26-ը` ժամը 17։00-ը:

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/02/4385), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

--------------------------------------------------------------

Տպագրական ծառայություններ. մրցույթին և նախաորակավորման գործընթաց

Հրավիրում ենք ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու Տպագրական ծառայություններ (գովազդային ապրանքների) մրցույթին և նախաորակավորման գործընթացին:

Նախաորակավորված կազմակերպություններից 2 տարի ժամկետով կընտրվեն մի քանիսը, ում հետ RFP ձևաչափով սահմանված ծառայությունների գծով կկնքվեն երկարաժամկետ պայմանագրեր։

Գրանցված մատակարարները պետք է ներկայացնեն նախաորակավորման փաստաթղթերը վերը նշված մրցույթին մասնակցելու համար։ Հետաքրքրված կազմակերպությունները/անհատները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը․

 • Հակիրճ տեղեկատվություն Կազմակերպության/անհատի վերաբերյալ (Vendor registration ձևաձափ)
 • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով։ Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ։
 • Տեղեկանք հարկային տեսչությունից` հարկային պարտավորությունների մասին
 • Տեղեկանք ՀՀ դատական դեպարտամենտից` սնանկության և լուծարման գործընթացի վերաբերյալ (կարելի է փոխարինել ինքնահայտարարգրով՝ ստորագրված և կնքված կազմակերպության կնիքով)
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ Պատվիրատուներից
 • Կից փաստաթղթերը՝ ստորագրված և կնքված
 • RFP ձևաթուղթը (թե՛ հարցաշարի, թե՛ գնառաջարկի հատվածները- էջ 1 և 2)

 

Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ

Վորլդ Վիժն Հայաստան

Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,

հեռ` 055 001161

էլ․ հասցե` wvarmprocurement@wvi.org

 

Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր` ժ 09։00-17։30, կամ arm_tenders@wvi.org էլեկտրոնային հասցեին։

Փակ ծրարով ներկայացնելու դեպքում մեծ ծավալի տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ներկայացված փաստաթղթերի թվային/սքան տարբերակները անհրաժեշտ  է ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով` կոշտ սկավառակների վրա,  վերը նշված փակ ծրարների մեջ։

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝  2021թ․ մարտի 11-ը` ժ. 17։30-ը:

Արհրաժեշտ է  ծրարների առարկա բաժնում նշել «Տպագրական ծառայություններ (գովազդային ապրանքներ)»։  Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։

Մրցույթին մասնակցելու մտադրությոն չունենալու դեպքում, խնդրում ենք ուղարկել նամակ wvarmprocurement@wvi.org  հասցենին՝ նշելով մասնակցել չցանկանալու համառոտ պատճառը:

----------------------------------------------------------------

Լուսանկարչական ծառայության մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Լուսանկարչական ծառայության մատակարարում Շիրակ, Տավուշ, Լոռի, Գեղարքունիք, Սյունիք և Արագածոտն համայնքներում »/ “Supply of photography service in Shirak, Tavush, Lori, Gegharquniq, Syuniq and Aragatsotn regions ” ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/02/4385 մրցույթին մասնակցելու համար։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021թ. փետրվարի 25-ը` ժամը 17։00-ը:

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/02/4385), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

---------------------------------------------------------------

Փայտե խաղալիքների պատրասման մատակարարում Ճամբարակում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Փայտե խախալիքների պատրասման մատակարարում Ճամբարակում»/ “Wooden toys preparation in Tchambarak” ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/02/4394 մրցույթին մասնակցելու համար։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021թ. փետրվարի 23-ը` ժամը 17։00-ը:

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/02/4394), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

---------------------------------------------------------------

Աշխատանքի և հնարավորությունների տոնավաճառի կազմակերպում Գավառում և Արարատում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Աշխատանքի և հնարավորությունների տոնավաճառի կազմակերպում Գավառում և Արարատում (համաձայն կից նկարագրի»/ “Job fair organization  in Gavar and Ararat (According to TOR)” ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/02/4382 մրցույթին մասնակցելու համար։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021թ. մարտի 19-ը` ժամը 15։00-ը: Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/02/4382), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

-------------------------------------------------------------

Մասնագիտական դասընթացների անցկացում Գյումրիում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Մասնագիտական դասընթացների անցկացում Գյումրիում»/ “Provision of vocational trainings in Gyumri ”  ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/02/4356 մրցույթին մասնակցելու համար։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021թ. փետրվարի 15-ը` ժամը 17։00-ը: Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/02/4356), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

-----------------------------------------------------------------

Ֆիլմերի ցուցադրման մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստան-ը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Ֆիլմերի ցուցադրման մատակարարում»/ “ Films screening   supply ”   2021/02/4369  մրցույթին մասնակցելու համար։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021 թ. փետրվարի  22-ը` ժամը 18։00-ը։ 

Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով: Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ:2021/02/4369), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

----------------------------------------------------------------

Կարողությունների զարգացման դասընթացների անցկացում

Վորլդ Վիժն Հայաստան-ը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Կարողությունների զարգացման դասընթացների անցկացում»/ “Capacity building trainings” ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/02/4380 մրցույթին մասնակցելու համար։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021թ. փետրվարի 15-ը` ժամը 17։00-ը:

Խնդրում ենք գնառաջարկի հետ միասին ներկայացնել տեխնիկական առաջադրանքում որակավորման պահանջները հավաստող փաստաթղթեր։

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2021/02/4380), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

------------------------------------------------------------------

Թատերական մինի ներկայացումների կազմակերպում 18 համայնքների համար

Վորլդ Վիժն Հայաստան-ը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Թատերական մինի ներկայացումների կազմակերպում 18 համայնքների համար»/ “Theatrical mini –performance organization supply for 18 regions” ԹԻՎ/NO. RFQ: 2021/02/4370 մրցույթին մասնակցելու համար։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021թ. փետրվարի 22-ը` ժամը 17։00-ը:

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ:2021/02/4370), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

-----------------------------------------------------------------

Կարի մեքենաների և կարուձևի պարագաների մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու Կարի մեքենաների և կարուձևի պարագաների մատակարարման մրցույթին:

Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է լրացնել և ներկայացնել կից փաստաթղթերը:

 

Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ

Վորլդ Վիժն Հայաստան

Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,

հեռ։ 055 001161

էլ․ հասցե։ wvarmprocurement@wvi.org

 

Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժ 09։00-17։30 կամ arm_tender@wvi.org էլեկտրենային հասցեին։

Փակ ծրարով ներկայացնելու դեպքում մեծ ծավալի տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ներկայացված փաստաթղթերի թվային/սքան տարբերակները անհրաժեշտ  է ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով` կոշտ սկավառակների վրա,  վերը նշված թակ ծրարների մեջ։

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝  2021թ․ փետրվարի 8, ժ 17։30:

 Անրաժեշտ է  էլ․ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել  «Կարի մեքենաների եվ կարուձեվի պարագաների մատակարարում»։  Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։