tender, world vision

Մրցութային հայտարարություններ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒ՛Ն.
Հարգելի գործընկերներ,
Ելնելով երկրում ստեղծված իրավիճակից և համաճարակի հետագա զարգացումը սահմանափակելու նպատակով` մրցութային բոլոր հայտերը անհրաժեշտ կլինի ներկայացնել բացառապես էլեկտրոնային տարբերակով՝ հետևելով յուրաքանչյուր մրցութային հայտարարության ուղեցույցին։
____________________________________________________________________________________________________

 

 

Անվտանգության պարագաների մատակարարում

Կից ներկայացվում է «Անվտանգության պարագաների մատակարարում»/"Supply of Safety kits"  WVA/2020/07/4056 բաց մրցույթին մասնակցելու հրավերը։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020 թ. հուլիսի 22-ը, ժամը` 17։00։

 

Գրենական պիտույքների մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Գրենական պիտույքների մատակարարում»/ “Supply of stationery for schools” 2020/07/4058,4060,4064,4072,4075 մրցույթին: Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. հուլիսի 15-ը` ժամը 17։00-ը: 


   

Էլեկտրական ջրատաքացուցչի մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Էլեկտրական ջրատաքացուցչի մատակարարում Ամասիայի 33 դպրոցների համար»/ “Supply of electric water heater for 33 schools in Amasia”  2020/07/4119 մրցույթին: Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. հուլիսի 15-ը` ժամը 18։00-ը: Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափի տեսքով:

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2020/07/4119), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

 

Նկարչական պարագաների մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Նկարչական պարագաների մատակարարում Գյումրիի ցերեկային կենտրոնների և երկարօրյա խմբակների համար»/ “ Supply of painting supplies for Day care centers and long day centers in Gyumri”   2020/07/4118 մրցույթին մասնակցելու համար։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. հուլիսի 15-ը` ժամը 18։00: Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափի տեսքով: Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2020/07/4118) այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

 

Սրսկիչի մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Սրսկիչի մատակարարում»/ “ Sprayer Supply”   2020/07/4114 մրցույթին մասնակցելու համար։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. հուլիսի 14-ը` ժամը 18։00-ը: Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափի տեսքով: Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2020/07/4114), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

 

Ինկուբատորի և չրի ապարատի մատակարարում

Հրավիրում ենք ներկայացնելու գնառաջարկներ «Ինկուբատորի և չրի ապարատի մատակարարում»/ “Incubator and dried fruits machine supply”  2020/07/4113 մրցույթին: Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. հուլիսի 14-ը` ժամը 18։00-ը: Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափի տեսքով: 

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2020/07/4113), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

 

էլեկտրոնային գրատախտակի և պրոյեկտորի մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ` «էլեկտրոնային գրատախտակի և պրոյեկտորի մատակարարում Գյումրիում, Երևանում»/ “Supply of Electronic Smart  Board and  Projector in Gyumri, Yerevan”   2020/07/4106/4107 մրցույթին մասնակցելու համար։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. հուլիսի 14-ը` ժամը 18։00-ը: Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափի տեսքով: 

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2020/07/4106/4107), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

 

Ջերմոցի տրամադրում և մատակարարում Ամասիայում

Հրավիրում ենք ներկայացնելու գնառաջարկներ «Ջերմոցի տրամադրում և մատակարարում Ամասիայում»/ “ Provision and Supply of Greenhouse in Amasia”   2020/07/4104/4105 մրցույթին: Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. հուլիսի 14-ը` ժամը 18։00-ը: Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափի տեսքով: Ներկայացվում է նաև համապատասխան կցումը

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2020/07/4104/4105), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

 

Դպրոցական պայուսակների տրամադրում և մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Դպրոցական պայուսակների տրամադրում և մատակարարում Գավառի և Կապանի երեխաների համար»/ “ Provision and Supply of school bags for children in Gavar and Kapan” 2020/07/4101/4102 մրցույթին մասնակցելու համար։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. հուլիսի 14-ը` ժամը 18։00-ը: Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով: Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2020/07/4101/4102), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

 

Խոտհնձիչի տրամադրում և մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Խոտհնձիչի տրամադրում և մատակարարում Ամասիայի ցերեկային խնամքի կենտրոնների բակերի կարիքների համար »/ “ Provision and Supply of grass mower for the needs of the yards of Day Care Centres in Amasia’’ 2020/07/4103 մրցույթին մասնակցելու համար։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. հուլիսի 14-ը` ժամը 18։00-ը: Խնդրում ենք ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով: Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2020/07/4103), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

 

Ջերմոցի մատակարարում և տեղադրում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Ջերմոցի մատակարարում և տեղադրում Ճամբարակի, Մարտունու, Շողակաթի, Վահանի, Ծովագյուղի, Դրախտիկի դպրոցներում »/"Supply and installation of greenhouse in the schools of Tchambarak, Martuni, Shoghakat, Vahan, Tsovagyugh, Drakhtik”  2020/07/4016 մրցույթին: Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. հուլիսի 10-ը` ժամը 18։00:  

Խնդրում ենք ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափի տեսքով:

Ներկայացվում է նաև համապատասխան կցումը: 

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2020/07/4016), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

 

Խաղահրապարակի մատակարարում

Հրավիրում ենք ներկայացնելու գնառաջարկներ «Խաղահրապարակի մատակարարում»/ “ Playground Supply” 2020/07/4023 մրցույթին մասնակցելու համար։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. հուլիսի 09-ը` ժամը` 18։00-ը:  Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափի տեսքով: Կից ներկայացված է նաև նկարը:

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2020/07/4023) այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

 

Շինանյութի մատակարարում

Կից ներկայացվում է «Շինանյութի մատակարարում»/“Supply of construction materials” ԹԻՎ/NO. RFQ: 2020/06/4035,4036,4037 մրցույթին մասնակցելու  հրավերը։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020 թ. հուլիսի 7-ը` ժամը 17։00-ը։

 

Գույքի մատակարարում Քուչակի մանկապարտեզի համար

Կից ներկայացվում է «Գույքի մատակարարում Քուչակ մանկապարտեզի համար»/ “Supply of goods for Quchak kindergarten”  ԹԻՎ/NO. RFQ: 2020/06/4033 մրցույթին մասնակցելու հրավերը։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020 թ. հուլիսի 08-ը` ժամը 17։00-ը։ 
 

Տաղավարների մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Տաղավարների մատակարարում»/ “Supply of  pavilions" մրցույթին: Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. հուլիսի 6-ը` ժամը 18։00: Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով:

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2020/06/4049), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

 

Պատի պանելի մատակարարում

Հրավիրում ենք ներկայացնելու գնառաջարկներ «Պատի պանելի մատակարարում»/ "Wall Panel Supply" 2020/06/4012 մրցույթին մասնակցելու համար։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. հուլիսի 7-ը` ժամը 18։00-ը: Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2020/06/4012), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

 

IMPACT շապիկի տպագրություն և մատակարարում

Հրավիրում ենք ներկայացնելու գնառաջարկներ  «IMPACT շապիկի տպագրություն և մատակարարում»/ “ IMPACT  t-shirt printing and supply 2020/06/4021 մրցույթին մասնակցելու համար։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. հուլիսի 6-ը` ժամը 18։00-ը: Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով: 

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2020/06/4021) այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի

 

Երեխայի անձնագրի տպագրություն և մատակարարում

Հրավիրում ենք ներկայացնելու գնառաջարկներ` «Երեխայի անձնագրի տպագրություն և մատակարարում»/ “Child Passport Printing and Supply" մրցույթին մասնակցելու համար։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. հուլիսի 3-ը` ժամը 18։00-ը: Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով: 

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2020/07/4017) այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի

 

Խաղալիքներիի մատակարարում

Հրավիրում ենք  ներկայացնելու գնառաջարկներ «Խաղալիքներիի մատակարարում»/ “Toys Supply” 2020/06/4046 մրցույթին մասնակցելու համար։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. հունիսի 29-ը` ժամը 18։00-ը: Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով: 

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2020/06/4046) այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

 

Կոշիկի կարի մեքենայի մատակարարում

Հրավիրում ենք ներկայացնելու գնառաջարկներ «Կոշիկի կարի մեքենայի մատակարարում»/ “Shoe Sewing Machine Supply” 2020/06/4045 մրցույթին մասնակցելու համար։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. հունիսի 26-ը` ժամը 18։00-ը: Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով: 

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2020/06/4045), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի

 

Սպորտային սարքավորումների և պարագաների մատակարարում 

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Սպորտային սարքավորումների և պարագաների մատակարարում »/ “Sport Equipments Supply” 2020/06/4043/4044 մրցույթին մասնակցելու համար։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. հունիսի 26-ը`  ժամը 18։00-ը: Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկաայցնել կից ձևաչափի տեսքով:

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2020/06/4043/4044), այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

 

Ֆիզիոթերապևտիկ սարքավորումների մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Շիրակի մարզի Ամասիա և Գյումրի ցերեկային կենտրոնների համար ֆիզիոթերապևտիկ սարքավորումների մատակարարում»/ “Physiotherapy supplies and equipment for Shirak marz Amasia and Gyumri Day Care Centers ” , 2020/06/4031 մրցույթինՀայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. հուլիսի 1-ը` ժամը 17։00-ը: 

 

Ամասիա ցերեկային կենտրոնի արտաքին բարեկարգման աշխատանքներ

Կից ներկայացվում է «Ամասիա ցերեկային կենտրոնի արտաքին բարեկարգման աշխատանքներ»/ “External improvement works for Amasia day care Centre”   ԹԻՎ/NO. RFQ: 2020/06/4030 մրցույթին մասնակցելու  հրավերը։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020 թ. հունիսի 30-ը` ժամը` 17։00-ը։

 

700 սննդի փաթեթների մատակարարում

Հրավիրում ենք ներկայացնելու գնառաջարկներ «700 սննդի փաթեթների մատակարարում »/ “ 700 Food Packages Supply” 2020/06/4042 մրցույթին մասնակցելու համար։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. հունիսի 25-ը` ժամը 18։00-ը: Խնդրում ենք Ձեր գնային առաջարկները ներկայացնել կից ձևաչափերի տեսքով: Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2020/06/4042) այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

 

Արևային ջրատաքացուցիչների մատակարարում և Սարքերի շահագործման և նախնական մակարդակի սպասարկման դասընթացի կազմակերպում

Կից ներկայացվում է «Արևային ջրատաքացուցիչների մատակարարում և Սարքերի շահագործման և նախնական մակարդակի սպասարկման դասընթացի կազմակերպում»/ “Solar Water Heater supply and Provision of training on equipment use and basic maintenance”, 2020/06/4039, 4040, 4041 գնահարցմանը մասնակցելու հրավերը և տեխնիկական մասնագիրը։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. hունիսի 30-ը` ժամը 18։00-ը։

 

Ուսումնական լաբարատորիայի մատակարարում Գյումրի

Կից ներկայացվում է «Ուսումնական լաբարատորիայի մատակարարում Գյումրի»,  2020/05/3153  գնահարցմանը մասնակցելու հրավերը։ 
Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը երկարացվում է մինչև 2020 թվականի հունիսի 26-ը, ժամը`17։30.

Ընտանի կենդանիների և անասնակերի մատակարարում Ապարան, Ամասիա, Կապան, Սիսիան

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու ««Ընտանի կենդանիների և անասնակերի մատակարարում  Ապարան, Ամասիա, Կապան, Սիսիան», WVA/2020/03/2764, 2764a, 2765, 2766, 2771, 2772 մրցույթին և նախաորակավորման գործընթացին: Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. հունիսի 26, ժ 17։30։
 

Դիմահարդարման համար անհրաժեշտ պարագաների մատակարարում Գյումրի

Կից ներկայացվում է «Դիմահարդարման համար անհրաժեշտ պարագաների մատակարարում Գյումրի»,  2020/06/3136  գնահարցմանը մասնակցելու հրավերը։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. հունիսի 25-ը, ժամը` 17։30։ 

Տանիքի վերանորոգման համար շինանյութի մատակարարում

Կից ներկայացվում է «Տանիքի վերանորոգման համար շինանյութի մատակարարում»/ “Supply of construction materials for roof renovation”  ԹԻՎ/NO. RFQ: 2020/06/3205, 3209 մրցույթին մասնակցելու  հրավերը։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020 թ. հունիսի 18-ը` ժամը 17։00-ը։

 

Պաշտպանիչ ապրանքների մատակարարում

Կից ներկայացվում է «Պաշտպանիչ ապրանքների մատակարարում»/ “Protection Items Supply"  ԹԻՎ/NO. RFQ: 2020/06/4006, 4007, 4008, 4009 մրցույթին մասնակցելու  հրավերը։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020 թ. հունիսի 26-ը` ժամը 18։00-ը։

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելիս խնդրում ենք նշել մրցույթի կոդը (RFQ: 2020/06/4006, 4007, 4008, 4009) այլապես հայտերը հաշվի չեն առնվի:

 

Թեթև մարդատար ավտոմեքենաների աճուրդ

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հայտարարում է Թեթև մարդատար ավտոմեքենաների աճուրդ` 5 ԼՈՏ-ից (տե՛ս կից ցանկը )։

 
Աճուրդի պայմաններ․

 1. Ավտոմեքենաները կարելի է տեսնել 2020թ․ հունիսի 11-ից  18-ը ներառյալ ժամանակահատվածում ՝ նախապես զանգահարելով և այցի համար պայմանավորվելով ՎՎՀ համապատասխան լիազորված  աշխատակցի հետ ( 095 005363), Երկ-Ուրբ ժ․ 09:00 - 17։30
 2. Հայտերը պետք է լրացվեն  «Աճուրդային հայտ» ձևաչափով։
 3. Հայտերը և հայտատուների անձնագրերի/նույնականացման քարտերի պատճենները պետք է ներկայացվեն էլեկտրոնային տարբերակով armo_tender@wvi.org  հասցեով, 2020թ․ հունիսի 15-ից 24-ը ներառյալ ժամանակահատվածում։
 4. Ելնելով երկրում ստեղծված իրավիճակից և համաճարակի հետագա զարգացումը սահմանափակելու նպատակով հայտերը բացվելու են  աճուրդային հանձնաժողովի կողմից, առանց հայտատուների ներկայության։
 5. Աճուրդում հաղթող կարող են ճանաչվել այն հայտատուները, որոնք կառաջարկեն   առավելագույն բարձր գին համապատասխան ավտոմեքենայի ձեռքբերման համար:  Ընդ որում՝ Վորլդ Վիժն Ինթերնեյշնլ ՄԲԿ հայաստանյան  մասնաճյուղը  իրավունք ունի  հրաժարվել հաղթող ճանաչել որևէ ԼՈՏ-ի համար համապատասխան հայտատուին, եթե Աճուրդային հանձնաժողովի հիմնավոր կարծիքով տվյալ հայտով առաջարկված գինը ցածր է  ԼՈՏ-ի իրական շուկայական արժեքից։
 6. Հավասար հայտերի ստացման դեպքում հաղթող ճանաչելու որոշումը կայացվում է Աճուրդային հանձնաժողովի կողմից։
 7. Վճարման պայմանները կներկայացվեն աճուրդում հաղթող ճանաչված հայտատուներին։
 8. Ավտոմեքենաների ձեռքբերման հետ կապված բոլոր ծախսերը (ներառյալ ճանապարհային ոստիկանությունում սեփականատիրոջ փոփոխության և հաշվառման հետ կապված) կրում են աճուրդային հանձնաժողովի կողմից հաղթող ճանաչված հայտատուները:
 9. Չի սահմանափակվում յուրաքանչյուր հայտատուի կողմից մեկից ավելի ԼՈՏ-ի ձեռքբերման համար հայտի (երի) ներկայացումը։


Աճուրդի ժամանակացույց
11-  18 հունիսի 2020թ․ -                                            ավտոմեքենաների դիտում
15- 24 հունիսի  -2020թ․ -                                           հայտերի ներկայացում
29 հունիսի 2020թ․, -                                                   աճուրդային փակ ժողով

 

Մետաղապլատե դռների և պատուհանների մատակարարում և տեղադրում

Կից ներկայացվում է «Մետաղապլատե դռների և պատուհանների մատակարարում և տեղադրում»/ “Supply and installation of metal plastic doors and windows” ԹԻՎ/NO. RFQ: 2020/06/3206, 3216 մրցույթին մասնակցելու հրավերը։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020 թ. հունիսի 17-ը` ժամը 17։00։

 

Շապիկի տպագրություն Իմփաքթ ակումբի լոգոյով

Կից ներկայացվում է «Շապիկի տպագրություն Իմփաքթ ակումբի լոգոյով» 2020/06/3137 գնահարցմանը մասնակցելու հրավերը: Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. հունիսի 17-ը` ժամը 17։30-ը։

 

Օդապարիկների վարձույթ

Կից ներկայացվում է «Օդապարիկների վարձույթ», 2020/06/3135 գնահարցմանը մասնակցելու հրավերը։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. հունիսի 17-ը` ժամը 17։30։

 

Լինոլեումի մատակարարում Ապարան

Կից ներկայացվում է «Լինոլեումի մատակարարում Ապարան», 2020/06/3138 գնահարցմանը մասնակցելու հրավերը։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. հունիսի 17-ը` ժամը 17։30։
 

 

COVID 19 պաշտպանական հագուստի մատակարարում

Կից ներկայացվում է «COVID 19 պաշտպանական հագուստի մատակարարում», 2020/06/3144 գնահարցմանը մասնակցելու հրավերը։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. հունիսի 17-ը` ժամը 17։30։

 

Վրանի մատակարարում Իջևան և Նոյեմբերյան

Կից ներկայացվում է «Վրանի մատակարարում Իջևան և Նոյեմբերյան», 2020/06/3153, 3154  գնահարցմանը մասնակցելու հրավերը։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. հունիսի 17-ը` ժամը 17։30։
 

 

Ջերմոցի մատակարարում և տեղադրում Գավառ, Ճամբարակ և Նոյեմբերյան

Կից ներկայացվում է «Ջերմոցի մատակարարում և տեղադրում Գավառ, Ճամբարակ և Նոյեմբերյան», 2020/06/3146, 3149, 3155  գնահարցմանը մասնակցելու հրավերը։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. հունիսի 17-ը` ժամը 17։30-ը։
 

 

Օրագրի և գրքի տպագրություն

Կից ներկայացվում է «Օրագրի և գրքի տպագրություն»,  2020/06/3148,3156  գնահարցմանը մասնակցելու հրավերը։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. հունիսի 12-ը` ժամը 17։30։

 

Ծովազարդ, Լճափ և Սարուխան գյուղի դպրոցում վերանորոգման աշխատանքներ


Կից ներկայացվում է ՀՀ Գեղարքունիք մարզի Գավառ համայնքի  Ծովազարդ, Լճափ և Սարուխան գյուղի դպրոցում վերանորոգման աշխատանքներ/Renovation of Covazard, Lchap and Sarukhan secondary schools in Gavar community, Gegharquniq marz WVA/Gavar/2020/06/3199 բաց մրցույթին մասնակցելու  հրավերը։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020 թ. հունիսի 23-ը` ժամը 17։00։

 

Հիգիենայի պարագաների մատակարարում


Կից ներկայացվում է «Հիգիենայի պարագաների մատակարարում»/ “Supply of hygiene goods”,  2020/06/3213 գնահարցմանը մասնակցելու հրավերը։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. հունիսի 16-ը` ժամը 17։30։
 

 

Խաղասարքերի մատակարարում և տեղադրում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է մասնակցելու  «Խաղասարքերի մատակարարում և տեղադրում Ամասիա, Գյումրի, Թալին, Ապարան, Գավառ, Ճամբարակ և Վարդենիս», 2020/06/3139,3141,3143,3145,3147,3151,3152 բաց մրցույթին:

Մրցույթի մասնակցության մեջ հետաքրքրված մատակարարները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը:

ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀՐԱՎԵՐ


Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ` 

Վորլդ Վիժն Հայաստան

Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող.,

հեռ` 095005887

էլ. հասցե` wvarmprocurement@wvi.org


Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող. հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր ժ 09։00- 17։30: Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. հունիսի 26` ժ. 17։30:

Արհրաժեշտ է  էլ. նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել «Խաղասարքերի մատակարարում և տեղադրում Ամասիա, Գյումրի, Թալին, Ապարան, Գավառ, Ճամբարակ և Վարդենիս»2020/06/3139,3141,3143,3145,3147,3151,3152։  
Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։

Մրցույթին մասնակցելու մտադրությոն չունենալու դեպքում, խնդրում ենք ուղարկել նամակ wvarmprocurement@wvi.org  հասցենին՝ նշելով մասնակցել չցանկանալու համառոտ պատճառը:

 

Դրախտիկ, Շողակաթ և Վահան համայնքների միջնակարգ դպորցներում գործող երկարօրյա ցերեկային կենտրոնների վերանորոգում

Կից ներկայացվում է «Դրախտիկ, Շողակաթ և Վահան համայնքների միջնակարգ դպորցներում գործող երկարօրյա ցերեկային կենտրոնների վերանորոգում»/ “Renovation works of Drakhtik, Shoghakat and Vahan communities secondary schools Day care centres”  ԹԻՎ/NO. RFQ: 2020/06/3204 մրցույթին մասնակցելու  հրավերը։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020 թ. հունիսի 16-ը` ժամը 17։00-ը։
 

 

Լրացուցիչ անվտանգության հիգիենայի փաթեթների մատակարարում

Կից ներկայացվում է «Լրացուցիչ անվտանգության հիգիենայի փաթեթների մատակարարում»/ “Supply of additional safety hygiene kits” , 2020/06/3208 գնահարցմանը մասնակցելու հրավերը։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. հունիսի 15-ը` ժամը 17։30։
 

 

Սիսիան համայնքի ցերեկային կենտրոնի վերանորոգում

Կից ներկայացվում է«Սիսիան համայնքի ցերեկային կենտրոնի վերանորոգում»/ “Renovation works for Sisian community Day Care center”  ԹԻՎ/NO. RFQ: 2020/06/3197 մրցույթին մասնակցելու հրավերը։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020 թ. հունիսի 12-ը` ժամը 17։00-ը։

 

Ալավերդի համայնքում ցերեկային կենտրոնի վերանորոգման աշխատանքներ

Կից ներկայացվում է Ալավերդի համայնքում ցերեկային կենտրոնի վերանորոգման աշխատանքներ/Renovation of Alaverdi Day care center ԹԻՎ/NO. RFQ: 2020/06/3198  բաց մրցույթին մասնակցելու հրավերը։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020 թ. հունիսի 19-ը` ժամը 17։00-ը։

 

Գրասենյակի տարածքի ասֆալտապատում

Կից ներկայացվում է «Վորլդ Վիժն Հայաստան գրասենյակի տարածքի ասֆալտապատում»/ “Implementation of asphalting works for World Vision NO area”   
ԹԻՎ/NO. RFQ: 2020/05/3150 մրցույթին մասնակցելու հրավերը։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020 թ. հունիսի 12-ը` ժամը 17։00-ը։

 

 

Մանրախեցգետնի մատակարարում Արարատ

Կից ներկայացվում է «Մանրախեցգետնի մատակարարում Արարատ»,  2020/05/3163  գնահարցմանը մասնակցելու հրավերը։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. հունիսի 15-ը` ժամը 17։30։
 

Բարձրախոսի մատակարարում

Հրավիրում ենք ներկայացնելու գնառաջարկներ «Բարձրախոսի մատակարարում »/ “Supply of Speaker” 2020/05/3147 մրցույթինՀայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. հունիսի 5-ը` ժամը 17։00: 

 

Բժշկական սարքավորումների մատակարարում

Հրավիրում ենք ներկայացնելու գնառաջարկներ «Բժշկական սարքավորումների մատակարարում »/ “Supply of medical equipment”, 2020/05/3123 մրցույթին: Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. հունիսի 10-ը` ժամը 17։00-ը: 

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարների:

Եթե ցանկանում եք մասնակցել այս մրցույթին և նախկինում չեք ներկայացրել ստորև փաստաթղթերը, խնդրում ենք գնառաջարկի հետ մեկ տեղ ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը, որոնք թույլ կտան ձեր կազմակերպությանը լինել ՎՎ նախավորակավորված մասնակիցների ցուցակում:  

 • Պետական գրանցման վկայականի պատճենն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով։ Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ։
 • Տեղեկանք հարկային տեսչությունից` հարկային պարտավորությունների մասին։
 • Տեղեկանք ՀՀ դատական դեպարտամենտից` սնանկության և լուծարման գործընթացի վերաբերյալ։
 • Պետական լիցենզիայի պատճեն(ներ)ը` լիցենցավորված գործունեության դեպքում։
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ Պատվիրատուներից:

Ձեր կազմակերպությունը նաև պետք է ստրագրի հետևյալ փաստաթղթերը:

 

Խաղասարքերի, զրուցարանի և նստարանի մատակարարում և տեղադրում Ապարան

Կից ներկայացվում է «Խաղասարքերի, զրուցարանի և նստարանի մատակարարում և տեղադրում Ապարան»,  2020/05/3157  գնահարցմանը մասնակցելու հրավերը։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. հունիսի 4-ը` ժամը 17։30-ը։ 

 

Սպորտային պարագաների մատակարարում Գյումրի

Կից ներկայացվում է «Սպորտային պարագաների մատակարարում Գյումրի »,  2020/05/3154  գնահարցմանը մասնակցելու հրավերը։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. հունիսի 19-ը` ժամը 17։30։ 

 

Պլաստիկ տոպրակների տպագրություն

Կից ներկայացվում է «Պլաստիկ տոպրակների տպագրություն», 2020/05/3152  գնահարցմանը մասնակցելու հրավերը։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. հունիսի 4-ը` ժամը 17։30։ 

 

Ջերմոցի մատակարարում և տեղադրում Ամասիայում

Կից ներկայացվում է «Ջերմոցի մատակարարում և տեղադրում Ամասիա», 2020/05/3156  գնահարցմանը մասնակցելու հրավերը։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. հունիսի 4-ը` ժամը 17։30-y։ 

Խաղասարքերի մատակարարում Ամասիա

Կից ներկայացվում է «Խաղասարքերի մատակարարում Ամասիա»,  2020/05/3158  գնահարցմանը մասնակցելու հրավերը։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. հունիսի 4-ը` ժամը 17։30։ 

 

Նստարանների մատակարարում

Կից ներկայացվում է «Նստարանների մատակարարում»/ “Supply of Benches” , ԹԻՎ/NO. RFQ: 2020/05/3114,3120  գնահարցմանը մասնակցելու հրավերը։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. հունիսի 4-ը` ժամը 17։30։

 

Վարդենիս ՏԾ ցերեկային կենտրոնի համար ամբարձիչ վերելակի կառուցում

Կից ներկայացվում է Վարդենիս ՏԾ ցերեկային կենտրոնի համար ամբարձիչ վերելակի կառուցում/ Construction of an elevator for Vardenis AP day care center  ԹԻՎ/NO. RFQ: 2020/05/3122 մրցույթին մասնակցելու հրավերը։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020 թ. հունիսի 3-ը` ժամը 17։00։

 

Ցերեկային կենտրոնների համար դրսի և ներսի ցուցանակների պատրաստում և տեղադրում 

Կից ներկայացվում է «Ցերեկային կենտրոնների համար դրսի և ներսի ցուցանակների պատրաստում և տեղադրում Վորլդ Վիժն Հայաստանի գրասենյակներում», 2020/05/3155  գնահարցմանը մասնակցելու հրավերը։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. հունիսի 12-ը` ժամը 17։30-ը։

 

Էլեկտրոնային գրատախտակի և պրոյեկտորի մատակարարում Գյումրի, Ամասիա և Իջևան

Կից ներկայացվում է  «Էլեկտրոնային գրատախտակի և պրոյեկտորի մատակարարում Գյումրի, Ամասիա և Իջևան», 2020/05/3160, 3161, 3162 գնահարցմանը մասնակցելու հրավերը։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. հունիսի 2-ը` ժամը 17։30։

 

ԵՄ ծրագրի աուդիտ

Կից ներկայացվում է «Վորլդ Վիժն Հայաստան Երեխաների պաշտպանության հիմնադրամ» բարեգործական կազմակերպության համար ԵՄ ծրագրի աուդիտ»/ “Implementation of audit for EU Project for World Vision Child Protection foundation”   ԹԻՎ/NO. RFQ: 2020/05/3149
գնահարցմանը մասնակցելու հրավերը։ Հայտերի (գնառաջարկ, կազմակերպության պորֆոլիո, ծրագրում ներգրավված մասնագետների կենսագրականները) ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. հունիսի 2-ը` ժամը 17։00-ը։

 

Եռամսյակի աուդիտ

Կից ներկայացվում է «Վորլդ Վիժն Հայաստան երեխաների պաշտպանության հիմնադրամ» բարեգործական կազմակերպության եռամսյակի աուդիտ»/  2020/05/3111 գնահարցմանը մասնակցելու հրավերը։

Հայտերի (գնառաջարկ, կազմակերպության պորֆոլիո, ծրագրում ներգրավված մասնագետների կենսագրականները) ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. մայիսի 27-ը` ժամը 17։00-ը։

 

Խաղերի և խաղալիքների, մանկական գրքերի, ուսուցողական խաղերի և խաղալիքների, դպրոցական պարագաների մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստան-ը հրավիրում է մասնակցելու «Խաղերի և խաղալիքների, մանկական գրքերի, ուսուցողական խաղերի և խաղալիքների, դպրոցական պարագաների մատակարարում Հայաստանի տարբեր մարզեր» մրցույթին:

Մրցույթի մասնակցության մեջ հետաքրքրված մատակարարները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը․

 • Հետևյալ փաստաթղթերը՝ ստորագրված և կնքված
 • RFP ձևաթուղթը (թե՛ հարցաշարի, թե՛ գնառաջարկի հատվածները) 


Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ

Վորլդ Վիժն Հայաստան

Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,

հեռ` 055 001161

էլ․ հասցե` wvarmprocurement@wvi.org


Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր` ժ. 09։00- 17։30:

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է  2020թ․ հունիսի 30-ը` ժ.17։30-ը:

Արհրաժեշտ է  էլ․ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել «Խաղերի և խաղալիքների, մանկական գրքերի, ուսուցողական խաղերի և խաղալիքների, դպրոցական պարագաների մատակարարում Հայաստանի տարբեր մարզեր»։  


Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։

Մրցույթին մասնակցելու մտադրությոն չունենալու դեպքում, խնդրում ենք ուղարկել նամակ wvarmprocurement@wvi.org  հասցենին՝ նշելով մասնակցել չցանկանալու համառոտ պատճառը:

 

Կարտոֆիլի սերմացուների մատակարարում  Գավառ և Ճամբարակ

Կից ներկայացվում է «Կարտոֆիլի սերմացուների մատակարարում  Գավառ և Ճամբարակ», 2020/05/3085,3089 գնահարցմանը մասնակցելու հրավերը: Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. մայիսի 15-ը` ժամը 17։00-ը։

 

Խաղասարքերի մատակարարում Ամասիա

Կից ներկայացվում է «Խաղասարքերի մատակարարում Ամասիա»,  2020/05/3088  գնահարցմանը մասնակցելու հրավերը։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. հունիսի 2-ը` ժամը 17։30-ը։

 

Ինֆրակարմիր ջերմաչափերի մատակարարում

Կից ներկայացվում է «Ինֆրակարմիր ջերմաչափերի Մատակարարում»/ “Infrared Thermometers Supply”, 2020/05/3094 գնահարցմանը մասնակցելու հրավերը և տեխնիկական նկարագիրը։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. մայիսի 18-ը` ժամը 18։00-ը։

 

 

Պլանշետային համակարգիչների  մատակարարում ցերեկային կենտրոնների համար

Հրավիրում ենք ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու «Պլանշետային համակարգիչների  մատակարարում  ՎՎ ցերեկային կենտրոնների համար»/"Supply of Tablets for WV Day Care Centres" WVA/2020/05/3082 մրցույթին և նախաորակավորման գործընթացին:

Գրանցված մատակարարները պետք է ներկայացնեն նախաորակավորման փաստաթղթերը վերը նշված մրցույթին մասնակցելու համար։ Հետաքրքրված կազմակերպությունները/անհատները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը.

 • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով։ Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ։
 • Տեղեկանք հարկային տեսչությունից` հարկային պարտավորությունների մասին։
 • Տեղեկանք ՀՀ դատական դեպարտամենտից` սնանկության և լուծարման գործընթացի վերաբերյալ։
 • Պետական լիցենզիայի պատճեն(ներ)ը։
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ Պատվիրատուներից
 • Հետևյալ փաստաթղթերը՝ ստորագրված և կնքված

Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ

Վորլդ Վիժն Հայաստան

Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող.,

հեռ` 095005049

էլ. հասցե` wvarmprocurement@wvi.org


Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է  2020թ. մայիսի 22-ը` ժ. 17։00-ը:

Անրաժեշտ է  էլ․ նամակների  առարկա բաժնում նշել «Պլանշետային համակարգիչների  մատակարարում  ցերեկային կենտրոնների համար»/"Supply of Tablets for WV Day Care Centres"։  Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։


Մրցույթին մասնակցելու մտադրություն չունենալու դեպքում խնդրում ենք ուղարկել նամակ wvarmprocurement@wvi.org  հասցենին՝ նշելով մասնակցել չցանկանալու համառոտ պատճառը:

 

Ճամբարակ համայնքի ցերեկային կենտրոնի շենքի վերանորոգում

Հրավիրում ենք ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին` մասնակցելու «Ճամբարակ համայնքի ցերեկային կենտրոնի շենքի վերանորոգում», 2020/04/3048 մրցույթին և նախաորակավորման գործընթացին:


Գրանցված մատակարարները պետք է ներկայացնեն նախաորակավորման փաստաթղթերը վերը նշված մրցույթին մասնակցելու համար։ Հետաքրքրված կազմակերպությունները/անհատները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը.

 • Հակիրճ տեղեկատվություն Կազմակերպության/անհատի վերաբերյալ (Vendor registration ձևաչափ)
 • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով։ Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ։
 • Տեղեկանք հարկային տեսչությունից` հարկային պարտավորությունների մասին։
 • Տեղեկանք ՀՀ դատական դեպարտամենտից` սնանկության և լուծարման գործընթացի վերաբերյալ։
 • Պետական լիցենզիայի պատճեն(ներ)ը։
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ Պատվիրատուներից
 • Հետևյալ փաստաթղթերը՝ ստորագրված և կնքված
 • Մրցույթի հրավերը և հավելվածները


Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ.

Վորլդ Վիժն Հայաստան

Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող.,

հեռ` 095005887

էլ. հասցե` wvarmprocurement@wvi.org


Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժ 09։00-17։00: Մեծ ծավալի տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ներկայացված փաստաթղթերի թվային/սքան տարբերակները անհրաժեշտ է ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով` կոշտ սկավառակների վրա,  վերը նշված փակ ծրարների մեջ։

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է  2020թ. մայիսի 27-ը` ժ. 17։00-ը: Անրաժեշտ է  էլ․ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել  «Ճամբարակ համայնքի ցերեկային կենտրոնի շենքի վերանորոգում», 2020/04/3048։  Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։

Մրցույթին մասնակցելու մտադրությոն չունենալու դեպքում, խնդրում ենք ուղարկել նամակ wvarmprocurement@wvi.org  հասցենին՝ նշելով մասնակցել չցանկանալու համառոտ պատճառը:

 

Ոչխարի և գառի մատակարարում  Սիսիան

Կից ներկայացվում է «Ոչխարի և գառի մատակարարում  Սիսիան», 2020/04/2848  գնահարցմանը մասնակցելու հրավերը։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. մայիսի 20-ը` ժամը 17։00-ը։

 

Ընտանի կենդանիների և անասնակերի մատակարարում Ամասիա

Կից ներկայացվում է «Ընտանի կենդանիների և անասնակերի մատակարարում Ամասիա», 2020/04/3049  գնահարցմանը մասնակցելու հրավերը։  Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. մայիսի 20-ը` ժամը 17։00-ը։

 

Թվային Ֆոտոխցիկի մատակարարում

Կից ներկայացվում է  «Թվային Ֆոտոխցիկի մատակարարում», 2020/04/3044  գնահարցմանը մասնակցելու հրավերը։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. մայիսի 4-ը` ժամը 17։30-ը։

 

Անկողնային պարագաների մատակարարում Ճամբարակի համայնքներ

Կից ներկայացվում է  «Անկողնային պարագաների մատակարարում Ճամբարակի համայնքներ», 2020/04/3047  գնահարցմանը մասնակցելու հրավերը։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. մայիսի 21-ը` ժամը 17։30։

 

Ամառային ճամբարի ծառայությունների մատուցման մրցույթ և նախաորակավորում
 

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու Ամառային ճամբարի ծառայությունների մատուցման մրցույթին և նախաորակավորման գործընթացին:

Նախաորակավորված կազմակերպություններից 2 տարի ժամկետով կընտրվեն մի քանիսը, ում հետ RFP ձևաչափով սահմանված ծառայությունների գծով կկնքվեն երկարաժամկետ պայմանագրեր։


Գրանցված մատակարարները պետք է ներկայացնեն նախաորակավորման փաստաթղթերը վերը նշված մրցույթին մասնակցելու համար։ Հետաքրքրված կազմակերպությունները/անհատները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը․

 • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով։ Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ։
 • Տեղեկանք հարկային տեսչությունից` հարկային պարտավորությունների մասին
 • Տեղեկանք ՀՀ դատական դեպարտամենտից` սնանկության և լուծարման գործընթացի վերաբերյալ (բացառության կարգով կարող է ներկայացվել ավելի ուշ)
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ Պատվիրատուներից
 • հետևյալ փաստաթղթերը՝ ստորագրված և կնքված
 •  RFP ձևաթուղթը (թե՛ հարցաշարի, թե՛ գնառաջարկի հատվածները)Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ`


Վորլդ Վիժն Հայաստան, Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող:

հեռ` 055 001161

էլ. հասցե` wvarmprocurement@wvi.org


Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող. հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժ 09։00-17։30  մինչև նշված ժամկետի ավարտը։
Մեծ ծավալի տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ներկայացված փաստաթղթերի թվային/սքան տարբերակները անհրաժեշտ  է ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով` կոշտ սկավառակների վրա,  վերը նշված փակ ծրարների մեջ։

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է  2020թ․ մայիսի 26-ը` ժ. 17։30-ը: Արհրաժեշտ է  էլ․ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել «Ամառային ճամբարի ծառայություններ»։  Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։


Մրցույթին մասնակցելու մտադրությոն չունենալու դեպքում, խնդրում ենք ուղարկել նամակ wvarmprocurement@wvi.org  հասցենին՝ նշելով մասնակցել չցանկանալու համառոտ պատճառը:

 

Հագուստի և կոշիկի մատակարարում Հայաստանի տարբեր մարզեր

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու «Հագուստի և կոշիկի մատակարարում Հայաստանի տարբեր մարզեր» մրցույթին և նախաորակավորման գործընթացին:

Նախաորակավորված կազմակերպություններից 2 տարի ժամկետով կընտրվեն մի քանիսը, ում հետ RFP ձևաչափով սահմանված ծառայությունների գծով կկնքվեն երկարաժամկետ պայմանագրեր։


Գրանցված մատակարարները պետք է ներկայացնեն նախաորակավորման փաստաթղթերը վերը նշված մրցույթին մասնակցելու համար։ Հետաքրքրված կազմակերպությունները/անհատները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը․

 • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով։ Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ։
 • Տեղեկանք հարկային տեսչությունից` հարկային պարտավորությունների մասին
 • Տեղեկանք ՀՀ դատական դեպարտամենտից` սնանկության և լուծարման գործընթացի վերաբերյալ (բացառության կարգով կարող է ներկայացվել ավելի ուշ)
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ Պատվիրատուներից
 • հետևյալ փաստաթղթերը՝ ստորագրված և կնքված
 •  RFP ձևաթուղթը (թե՛ հարցաշարի, թե՛ գնառաջարկի հատվածները)Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ.


Վորլդ Վիժն Հայաստան, Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող:

հեռ` 055 001161

էլ. հասցե։ wvarmprocurement@wvi.org


Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող. հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժ 09։00-17։30  մինչև նշված ժամկետի ավարտը։

Մեծ ծավալի տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ներկայացված փաստաթղթերի թվային/սքան տարբերակները անհրաժեշտ  է ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով` կոշտ սկավառակների վրա,  վերը նշված փակ ծրարների մեջ։

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝  2020թ․ մայիսի 26, ժ 17։30:

Արհրաժեշտ է  էլ․ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել «Հագուստի և կոշիկի մատակարարում Հայաստանի տարբեր մարզեր»։  Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։


Մրցույթին մասնակցելու մտադրությոն չունենալու դեպքում, խնդրում ենք ուղարկել նամակ wvarmprocurement@wvi.org  հասցենին՝ նշելով մասնակցել չցանկանալու համառոտ պատճառը:

 

Ճանապարհային նշանների և կանոնների վերաբերյալ ուսուցողական դասընթացների կազմակերպում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Ճանապարհային նշանների և կանոնների վերաբերյալ ուսուցողական դասընթացների կազմակերպում/ Training on road signs and rules»  2020/03/2825 մրցույթինՀայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. մայիսի 15-ը` ժամը 17։00-ը: 

 

Զրուցարանի մատակարարում և տեղադրում Ամասիա

Կից ներկայացվում է «Զրուցարանի մատակարարում և տեղադրում Ամասիա», 2020/04/2844  գնահարցմանը մասնակցելու հրավերը։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. ապրիլի 23-ը` ժամը 17։30։

 

Ջերմոցի մատակարարում և տեղադրում Ամասիա

Կից ներկայացվում է «Ջերմոցի մատակարարում և տեղադրում Ամասիա», 2020/04/2850  գնահարցմանը մասնակցելու հրավերը։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. մայիսի 8-ը` ժամը 17։30։

 

Խաղասարքերի մատակարարում Ամասիա

Կից ներկայացվում է «Խաղասարքերի մատակարարում Ամասիա», 2020/04/2845  գնահարցմանը մասնակցելու հրավերը։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. մայիսի 8-ը` ժամը 17։30-ը։

 

Գյուղատնտեսական սարքավորումների աճուրդ

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հայտարարում է գյուղատնտեսական սարքավորումների աճուրդ` 2 ԼՈՏ-ից (տե՛ս կից ցանկը)։

 

Աճուրդի պայմաններ․

 1. Սարքավորումները կարելի է տեսնել 2020թ․ ապրիլի 6-ից  8-ը ներառյալ ժամանակահատվածում ՝ նախապես զանգահարելով և այցի համար պայմանավորվելով ՎՎՀ համապատասխան լիազորված  աշխատակիցների հետ (ք․ Ստեփանավան 095 005235, ք․  Ապարան 095 005617, 091 290323 )։
 2. Հայտերը պետք է լրացվեն  «Աճուրդային հայտ» ձևաչափով։
 3. Հայտերը և հայտատուների անձնագրերի/նույնականացման քարտերի պատճենները պետք է ներկայացվեն էլեկտրոնային տարբերակով armo_tender@wvi.org  հասցեով, 2020թ․ ապրիլի 9-ից 13-ը ներառյալ ժամանակահատվածում։
 4. Ելնելով երկրում ստեղծված իրավիճակից և պարետի կողմից սահմանված տեղաշարժի սահմանափակումներից՝ հայտերը բացվելու են  աճուրդային հանձնաժողովի կողմից, առանց հայտատուների ներկայության։
 5. Աճուրդում հաղթող կարող են ճանաչվել այն հայտատուները, որոնք կառաջարկեն  առավելագույն բարձր գին համապատասխան սարքավորման ձեռքբերման համար: Ընդ որում՝ Վորլդ Վիժն Ինթերնեյշնլ ՄԲԿ հայաստանյան  մասնաճյուղը  իրավունք ունի  հրաժարվել հաղթող ճանաչել որևէ ԼՈՏ-ի համար համապատասխան հայտատուին, եթե Աճուրդային հանձնաժողովի հիմնավոր կարծիքով տվյալ հայտով առաջարկված գինը ցածր է  ԼՈՏ-ի իրական շուկայական արժեքից։
 6. Հավասար հայտերի ստացման դեպքում հաղթող ճանաչելու որոշումը կայացվում է Աճուրդային հանձնաժողովի կողմից։
 7. Վճարման պայմանները կներկայացվեն աճուրդում հաղթող ճանաչված հայտատուներին։
 8. Սարքավորումների ձեռքբերման հետ կապված բոլոր ծախսերը (ներառյալ ճանապարհային ոստիկանությունում սեփականատիրոջ փոփոխության և հաշվառման հետ կապված) կրում են աճուրդային հանձնաժողովի կողմից հաղթող ճանաչված հայտատուները:
 9. Չի սահմանափակվում յուրաքանչյուր հայտատուի կողմից մի քանի ԼՈՏ-ի ձեռքբերման համար հայտի (երի) ներկայացումը։
 10. Նախորդ աճուրդին հայտ ներկայացրած և հետաքրքրված հայտատուները պետք է կրկին հայտ ներկայացնեն աճուրդին` իրենց մասնակցությունը ապահովելու համար։


Աճուրդի ժամանակացույց
6  -8 ապրիլի 2020թ․ -                                              սարքավորումների դիտում
9-13 ապրիլի  -2020թ․ -                                           հայտերի ներկայացում
14 ապրիլի 2020թ․, -                                                 աճուրդային փակ ժողով

 

Մեղվաընտանիքների և հարակից ապրանքների մատակարարում  Սիսիանի Շաղատ համայնք

Կից ներկայացվում է «Մեղվաընտանիքների և հարակից ապրանքների մատակարարում  Սիսիանի Շաղատ համայնք» , 2020/04/2846 գնահարցմանը մասնակցելու հրավերը։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. ապրիլի 16-ը` ժամը 17։00-ը։
 

 

Շերտավարագույրի մատակարարում Իջևան

Կից ներկայացվում է «Շերտավարագույրի մատակարարում Իջևան» , 2020/04/2846  գնահարցմանը մասնակցելու հրավերը։Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. ապրիլի 23-ը` ժամը 17։00-ը:
 

 

Գյուղատնտեսական ոլորտում  հմտությունների մրցույթ-միջոցառման կազմակերպում և իրականացում

Կից ներկայացվում է  «Գյուղատնտեսական ոլորտում  հմտությունների մրցույթ-միջոցառման կազմակերպում և իրականացում», 2020/04/2843  գնահարցմանը մասնակցելու հրավերը։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020 թ. մայիսի 21-ը` ժամը 17։30-ը:
 

 

Արթենի համայնքում գործող չրանոցի տնօրեն

Կից ներկայացվում է «Արթենի համայնքում գործող չրանոցի տնօրեն»/ “Managing Director for Fruit Drier Unit in Arteni”   ԹԻՎ/NO. RFQ: 2020/04/2836 մրցույթին մասնակցելու  հրավերը։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020 թ. ապրիլի 23-ը` ժամը 17։00-ը: Ծառայությունների մատուցումը նախատեսվում է մեկ տարի կտվածքով՝ հնարավոր երկարացմամբ։

 

Մեղվաընտանիքների և հարակից ապրանքների մատակարարում Թալինի և Սիսիանի տարածաշրջաններ

Հրավիրում ենք ներկայացնելու գնառաջարկներ «Մեղվաընտանիքների և հարակից ապրանքների մատակարարում Թալինի և Սիսիանի տարածաշրջաններ» , 2020/03/2774, 2775 մրցույթինՀայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. ապրիլի 23-ը` ժամը 17։00-ը:  

 

ՀՀ ՄԿՈՒ ոլորտում ներառականության ապահովում․ առկա իրավիճակի նկարարագրություն և խնդիրների լուծում

Կից ներկայացվում է «ՀՀ ՄԿՈՒ ոլորտում ներառականության ապահովում․ առկա իրավիճակի նկարարագրություն և խնդիրների լուծում»/ “Ensuring inclusion in the VET sector of the Republic of Armenia; description of the current situation and problem solving” ,  2020/03/2717  մրցույթին մասնակցելու  հրավերը։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020 թ. ապրիլի 30-ը` ժամը 17։00-ը:

 

Շինանյութի մատակարարում

Հրավիրում ենք ներկայացնելու գնառաջարկներ «Շինանյութի մատակարարում» ԹԻՎ/NO. RFQ: 2020/01/1944 մրցույթին։ Խնդրում ենք հաշվի առնել, որ ծրագիրը ԱԱՀ ազատված է: Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝ 2020 թ. ապրիլի 30-ը, ժամը` 17։00։