tender, world vision

Մրցութային հայտարարություններ

Գյուղատնտեսական սարքավորումների աճուրդ

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հայտարարում է գյուղատնտեսական սարքավորումների աճուրդ, ցանկը տես կից:

Աճուրդի պայմաններ

 1. Սարքավորումները կարելի է տեսնել 2020թ․ հունվարի 30-ից  փետրվարի 14-ն ընկած ժամանակահատվածում (փետրվարի 2, 8 և 9  ոչ աշխատանքային օրեր են)՝ նախապես զանգահարելով և այցի համար պայմանավորվելով Վորլդ Վիժն Հայաստանի համապատասխան լիազորված աշխատակիցների հետ (ք․ Ստեփանավան` 095 005235, ք․ Ապարան` 095 005617, 091 290323)։
 2. Հայտերը պետք է լրացվեն  «Աճուրդային հայտ» ձևաչափով։ 
 3. Հայտերը և հայտատուների անձնագրերի/նույնականացման քարտերի պատճենները պետք է ներկայացվեն փակ ծրարներով՝ Վորլդ Վիժն Ինթերնեյշնլ ՄԲԿ հայաստանյան մասնաճյուղի գրասենյակ՝ Ռոմանոս Մելիքյան 1 հասցեով, 2020թ․ փետրվարի 17-ից փետրվարի 21-ը ներառյալ ժամանակահատվածում։ 
 4. Հայտերը բացվելու են աճուրդի ժամանակ՝ աճուրդային հանձնաժողովի կողմից, բոլոր հայտատուների ներկայությամբ, 2020թ․ մարտի 3-ին` ժամը 15.00-ին,Վորլդ Վիժն Ինթերնեյշնլ Հայաստանյան մասնաճյուղի գրասենյակ՝ Ռոմանոս Մելիքյան 1 հասցեով։
 5. Աճուրդում հաղթող կարող են ճանաչվել այն հայտատուները, որոնք կառաջարկեն  առավելագույն բարձր գին համապատասխան սարքավորումի ձեռքբերման համար: Ընդ որում՝ Վորլդ Վիժն Ինթերնեյշնլ ՄԲԿ հայաստանյան  մասնաճյուղը  իրավունք ունի  հրաժարվել հաղթող ճանաչել որևէ ԼՈՏ-ի համար համապատասխան հայտատուին, եթե Աճուրդային հանձնաժողովի հիմնավոր կարծիքով տվյալ հայտով առաջարկված գինը ցածր է  ԼՈՏ-ի իրական շուկայական արժեքից։
 6. Հավասար հայտերի ստացման դեպքում հաղթող ճանաչելու որոշումը կայացվում է Աճուրդային հանձնաժողովի կողմից։
 7. Վճարման պայմանները կներկայացվեն աճուրդում հաղթող ճանաչված հայտատուներին։
 8. Սարքավորումների ձեռքբերման հետ կապված բոլոր ծախսերը (ներառյալ ճանապարհային ոստիկանությունում սեփականատիրոջ փոփոխության և հաշվառման հետ կապված) կրում են աճուրդային հանձնաժողովի կողմից հաղթող ճանաչված հայտատուները:
 9. Չի սահմանափակվում յուրաքանչյուր հայտատուի կողմից մի քանի ԼՈՏ-ի ձեռքբերման համար հայտի(երի) ներկայացումը։

 

Աճուրդի ժամանակացույց

30 հունվարի  -14 փետրվարի 2020թ․      -        սարքավորումների դիտում
17 -21 փետրվարի -2020թ․      -                         հայտերի ներկայացում
3 մարտի 2020թ․, ժ 15։00         -                        աճուրդային ժողով

 • հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ - «Սերմացուների մատակարարում Գավառ», 2020/03/2575

  Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝ 2020թ. մարտի 09-ը, ժամը` 17։00։

 • հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ - «Սերմացուների մատակարարում Գավառ», 2020/03/2575

  Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝ 2020թ. մարտի 09-ը, ժամը` 17։00։

 

Անձնական պաշտպանության հագուստ և պարագաներ

Կից ներկայացվում է «Անձնական պաշտպանության հագուստ և պարագաներ»/ “Personal Protective Clothing & Equipment , 2020/03/2834  մրցույթին մասնակցելու հրավերը։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020 թ. ապրիլի 3-ը` ժամը 18։00-ը:

 

ՀՀ ՄԿՈՒ ոլորտում ներառականության ապահովում․ առկա իրավիճակի նկարագրություն և խնդիրների լուծում

Կից ներկայացվում է «ՀՀ ՄԿՈՒ ոլորտում ներառականության ապահովում․ առկա իրավիճակի նկարագրություն և խնդիրների լուծում»/ “Ensuring inclusion in the VET sector of the Republic of Armenia; description of the current situation and problem solving”,  2020/03/2717  մրցույթին մասնակցելու հրավերը։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020 թ. ապրիլի 2-ը` ժամը 17։00-ը:

 

Սերմացուների մատակարարում Գավառ

Հրավիրում ենք ներկայացնելու գնառաջարկներ «Սերմացուների մատակարարում Գավառ», 2020/03/2575 մրցույթինՀայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. մարտի 30-ը` ժամը 17։00-ը։

 

Բազմաֆունկցիոնալ մոտոբլոկի  մատակարարում Գավառ

Վորլդ Վիժն Հայաստան-ը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ -«Բազմաֆունկցիոնալ մոտոբլոկի  մատակարարում Գավառ» 2020/03/2769 մրցույթինՀայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. ապրիլի 1-ը` ժամը 17։00-ը:

 

Սերմացուների մատակարարում Գյումրի

Վորլդ Վիժն Հայաստան-ը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Սերմացուների մատակարարում Գյումրի» , 2020/03/2776 մրցույթինՀայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. ապրիլի 1-ը` ժամը 17։00-ը: 

 

Մեղվաընտանիքների և հարակից ապրանքների մատակարարում Թալինի և Սիսիանի տարածաշրջաններ

Հրավիրում ենք ներկայացնելու գնառաջարկներ «Մեղվաընտանիքների և հարակից ապրանքների մատակարարում Թալինի և Սիսիանի տարածաշրջաններ» , 2020/03/2774, 2775 մրցույթինՀայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. ապրիլի 2-ը` ժամը 17։00-ը:  

 

Մեղվաընտանիքների մատակարարում Ստեփանավան

Հրավիրում ենք ներկայացնելու գնառաջարկներ` «Մեղվաընտանիքների մատակարարում Ստեփանավան», 2020/01/1948 մրցույթին:
Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. մարտի 30-ը` ժամը 17։00-ը:

 

Ընտանի կենդանիների և անասնակերի մատակարարում

Հրավիրում ենք ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու «Ընտանի կենդանիների և անասնակերի մատակարարում  Վարդենիս, Ապարան, Ամասիա, Կապան, Սիսիան», WVA/2020/03/2764, 2765, 2766, 2770, 2771, 2772, 2773 մրցույթին և նախաորակավորման գործընթացին:


Գրանցված մատակարարները պետք է ներկայացնեն նախաորակավորման փաստաթղթերը վերը նշված մրցույթին մասնակցելու համար։ Հետաքրքրված կազմակերպությունները/անհատները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը.

 • Հակիրճ տեղեկատվություն Կազմակերպության/անհատի վերաբերյալ (Vendor registration ձևաձափ)
 • (See attached file: Vendor registration form_WV Armenia.docx)
 • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով։ Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ։
 • Տեղեկանք հարկային տեսչությունից` հարկային պարտավորությունների մասին։
 • Տեղեկանք ՀՀ դատական դեպարտամենտից` սնանկության և լուծարման գործընթացի վերաբերյալ։
 • Պետական լիցենզիայի պատճեն(ներ)ը։
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ Պատվիրատուներից
 • հետևյալ փաստաթղթերը՝ ստորագրված և կնքված
 • (See attached file: Supplier Code of Conduct-ARM-ENG.doc)(See attached file: Annex A.pdf)(See attached file: Annex B.pdf)(See attached file: Declaration.docx)
 •  Մրցույթի հրավերը և հավելվածները


(See attached file: Open tender, 2764, 2765, 2766, 2770, 2771, 2772, 2773, Supply of Livestock.doc)(See attached file: Annex 2.xls)

Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ
Վորլդ Վիժն Հայաստան

Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող.,

հեռ։ 095005887

էլ. հասցե։ wvarmprocurement@wvi.org


Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող. հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժ 09։00-17։30: 

Մեծ ծավալի տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ներկայացված փաստաթղթերի թվային/սքան տարբերակները անհրաժեշտ է ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով` կոշտ սկավառակների վրա,  վերը նշված փակ ծրարների մեջ։

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝  2020թ. մարտի 30, ժ 17։00:

Անրաժեշտ է  էլ. նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել  «Ընտանի կենդանիների և անասնակերի մատակարարում  Վարդենիս, Ապարան, Ամասիա, Կապան, Սիսիան», WVA/2020/03/2764, 2765, 2766, 2770, 2771, 2772, 2773։  Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։


Մրցույթին մասնակցելու մտադրությոն չունենալու դեպքում, խնդրում ենք ուղարկել նամակ wvarmprocurement@wvi.org  հասցենին՝ նշելով մասնակցել չցանկանալու համառոտ պատճառը:

 

Ձմեռային բաճկոնների, կոշիկի, գլխարկի, շարֆի և ձեռնոցների մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստան-ը հրավիրում է ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու «Ձմեռային բաճկոնների, կոշիկի, գլխարկի, շարֆի և ձեռնոցների մատակարարում», 2020/03/2699 մրցույթին և նախաորակավորման գործընթացին:

Գրանցված մատակարարները պետք է ներկայացնեն նախաորակավորման փաստաթղթերը վերը նշված մրցույթին մասնակցելու համար։ Հետաքրքրված կազմակերպությունները/անհատները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը․

 • Հակիրճ տեղեկատվություն Կազմակերպության/անհատի վերաբերյալ (Vendor registration ձևաձափ)
 • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով։ Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ։
 • Տեղեկանք հարկային տեսչությունից` հարկային պարտավորությունների մասին։
 • Տեղեկանք ՀՀ դատական դեպարտամենտից` սնանկության և լուծարման գործընթացի վերաբերյալ։
 • Պետական լիցենզիայի պատճեն(ներ)ը։
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ Պատվիրատուներից
 • Հետևյալ փաստաթղթերը՝ ստորագրված և կնքված
 • Մրցույթի հրավերը և հավելվածները


Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ`
Վորլդ Վիժն Հայաստան
Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,
հեռ` 095005887
էլ․ հասցե` wvarmprocurement@wvi.org

Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր` ժ. 09։00-17։30-ը: Մեծ ծավալի տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ներկայացված փաստաթղթերի թվային/սքան տարբերակները անհրաժեշտ է ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով` կոշտ սկավառակների վրա,  վերը նշված փակ ծրարների մեջ։

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ․ մարտի 16` ժ. 17։00-ը:

Անրաժեշտ է  էլ․ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել  «Ձմեռային բաճկոնների, կոշիկի, գլխարկի, շարֆի և ձեռնոցների մատակարարու», 2020/03/2699։  Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։

Մրցույթին մասնակցելու մտադրությոն չունենալու դեպքում, խնդրում ենք ուղարկել նամակ wvarmprocurement@wvi.org  հասցենին՝ նշելով մասնակցել չցանկանալու համառոտ պատճառը:

 

EU4Tourism ծրագրի ավարտական գնահատման ծառայությունների մատուցում

Կից ներկայացվում է EU4Tourism ծրագրի ավարտական գնահատման ծառայությունների մատուցում/ Conduct Endline evaluation for EU4 Tourism,  2020/03/2450  մրցույթին մասնակցելու  հրավերը։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020 թ. մարտի 9-ը` ժամը 17։00-ը:


 

Ընտանի կենդանիների և անասնակերի մատակարարում Գավառ, Վարդենիս և Ճամբարակ

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու «Ընտանի կենդանիների և անասնակերի մատակարարում Գավառ, Վարդենիս և Ճամբարակ», WVA/2020/02/2287,2419, 2565, 2576, 2566,2567,2568 մրցույթին և նախաորակավորման գործընթացին:

Գրանցված մատակարարները պետք է ներկայացնեն նախաորակաորման փաստաթղթերը վերը նշված մրցույթին մասնակցելու համար։ Հետաքրքրված կազմակերպությունները/անհատները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը․

 • Հակիրճ տեղեկատվություն Կազմակերպության/անհատի վերաբերյալ (Vendor registration ձևաչափ)
 • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով։ Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ։
 • Տեղեկանք հարկային տեսչությունից` հարկային պարտավորությունների մասին։
 • Տեղեկանք ՀՀ դատական դեպարտամենտից` սնանկության և լուծարման գործընթացի վերաբերյալ։
 • Պետական լիցենզիայի պատճեն(ներ)ը։
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ Պատվիրատուներից
 • Հետևյալ փաստաթղթերը՝ ստորագրված և կնքված
 • Մրցույթի հրավերը և հավելվածները

Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ
Վորլդ Վիժն Հայաստան
Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,
հեռ։ 095005887
էլ․ հասցե։ wvarmprocurement@wvi.org

Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժ 09։00-17։30:
Մեծ ծավալի տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ներկայացված փաստաթղթերի թվային/սքան տարբերակները անհրաժեշտ է ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով` կոշտ սկավառակների վրա,  վերը նշված փակ ծրարների մեջ։

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ․ մարտի 10-ը` ժ. 17։00:

Անրաժեշտ է  էլ․ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել  «Ընտանի կենդանիների և անասնակերի մատակարարում  Գավառ, Վարդենիս և Ճամբարակ», WVA/2020/02/2287,2419, 2565, 2576, 2566,2567,2568։  Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։

Մրցույթին մասնակցելու մտադրությոն չունենալու դեպքում, խնդրում ենք ուղարկել նամակ wvarmprocurement@wvi.org  հասցենին՝ նշելով մասնակցել չցանկանալու համառոտ պատճառը:

 

Ջերմոցի մատակարարում և տեղադրում Իջևանում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Ջերմոցի մատակարարում և տեղադրում Իջևանում», 2020/02/2351 մրցույթին:  Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. մարտի 06-ը` ժամը 17։00-ը։

 

Պրոյեկտորի մատակարարում Թալին

Կից ներկայացվում է  «Պրոյեկտորի մատակարարում Թալին», 2020/02/2420  գնահարցմանը մասնակցելու հրավերը։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. մարտի 06-ը` ժամը 17։00-ը։ 

 

Դասընթացների անցկացում Իջևանի համայնքներում

Կից ներկայացվում է «Դասընթացների անցկացում Իջևան ՏԾ  համայնքների համար/ “Trainings for Ijevan AP communities”, 2020/02/2334a  մրցույթին մասնակցելու  հրավերը։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020 թ. մարտի 09-ը` ժամը 17։00-ը:

 

Շինարարական գործիքների մատակարարու

Հրավիրում ենք ներկայացնելու գնառաջարկներ «Շինարարական գործիքների մատակարարում»/ “Supply of construction tools”  RFQ 2020/02/2329 գնահարցմանը: Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020 թ. մարտի 10-ը` ժամը 17։00-ը:

 

Թատերական մինի ներկայացումների կազմակերպում

Հրավիրում ենք ներկայացնելու գնառաջարկներ «Բռնության կանխարգելում», «Երեխաների պաշտպանություն» և «Հանդուրժողականություն» թեմաներով թատերական մինի ներկայացումների կազմակերպում»/ “Interactive performances on “Child abuse”, “Tolerance” for Amasia and Gyumri" 2020/02/2269 մրցույթին: Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020 թ. մարտի 11-ը` ժամը 17։00-ը: 

 

«Life hacks»  թեմայով գործնական պարապմունքների  կազմակերպում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Life hacks» թեմայով գործնական պարապմունքների   կազմակերպում»/ “Trainings courses on Life hacks” 2020/02/2214 մրցույթին: Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020 թ. մարտի 11-ը` ժամը 17։00-ը:

 

ՍԱՏԲ/Գ սոց. դեպք վարողների և համայնքային սոց. աշխատողների շրջանում մասնագիտական կարողությունների բարձրացման դասընթացի անցկացում

Հրավիրում ենք ներկայացնելու գնառաջարկներ -«ՍԱՏԲ/Գ սոցիալական դեպք վարողների և համայնքային սոցիալական աշխատողների շրջանում մասնագիտական կարողությունների բարձրացման դասընթացի անցկացում»/ “Trainings for case managers and community social workers in marzes” 2020/02/2330 գնահարցմանը: Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020 թ. փետրվարի 28-ը` ժամը 17։00-ը: 

 

Սոց. ծառայությունների ամբողջական փաթեթների հիման վրա, ծառայությունների իրականացման նկատմամբ մոնիթորինգի գործիքների մշակման աշխատանքներ

Հրավիրում ենք ներկայացնելու գնառաջարկներ «Սոցիալական ծառայությունների ամբողջական փաթեթների հիման վրա, ծառայությունների իրականացման նկատմամբ մոնիթորինգի գործիքների մշակման աշխատանքներ»/ “Development of social service and alternative care new model’s monitoring tools” 2020/02/2213 գնահարցմանը: Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020 թ. մարտի 13-ը` ժամը 17։00-ը:

 

ՏՏ Սարքավորումների մատակարարում

Կից ներկայացվում է «ՏՏ Սարքավորումների մատակարարում »/ “Supply of IT equipment ” ԹԻՎ/NO. RFQ: 2020/01/1941R մրցույթին մասնակցելու  հրավերը։ Խնդրում ենք հաշվի առնել, որ ծրագիրը ԱԱՀ ազատված է: Հաղթող կազմակերպությանը կտրամադրվի համապատասխան տեղեկանք: Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020 թ. փետրվարի 27-ը` ժամը 17։00-ը։ 

 

Մեդիա (մուլտի մեդիա) նյութերի մշակման և պատրաստման մրցույթ և նախաորակավորում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու Մեդիա (մուլտի մեդիա) նյութերի մշակման և պատրաստման մրցույթին և նախաորակավորման գործընթացին:

Նախաորակավորված կազմակերպություններից 2 տարի ժամկետով կընտրվեն մի քանիսը, ում հետ RFP ձևաչափով սահմանված ծառայությունների գծով կկնքվեն երկարաժամկետ պայմանագրեր։

Գրանցված մատակարարները պետք է ներկայացնեն նախաորակավորման փաստաթղթերը վերը նշված մրցույթին մասնակցելու համար։ Հետաքրքրված կազմակերպությունները է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը․

 • Հակիրճ տեղեկատվություն դիմորդի վերաբերյալ Vendor registration ձևաչափ 
 • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով։ Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ 
 • Տեղեկանք հարկային տեսչությունից` հարկային պարտավորությունների մասին 
 • Տեղեկանք ՀՀ դատական դեպարտամենտից` սնանկության և լուծարման գործընթացի վերաբերյալ 
 • Ինքնակենսագրական (ծառայությունների մատուցման մեջ ներգրավված մասնաիտական անձնակազմ)
 • Դիպլոմներ և այլ հավաստագրեր (ծառայությունների մատուցման մեջ ներգրավված անձնակազմ)
 • Ընկերության պորտֆոլիո
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ Պատվիրատուներից
 • Հետևյալ փաստաթղթերը՝ ստորագրված և կնքված 
 • RFP ձևաթուղթը (թե՛ հարցաշարի, թե՛ գնառաջարկի հատվածները) - 


Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ
Վորլդ Վիժն Հայաստան
Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,
հեռ` 055 001161
էլ․ հասցե` wvarmprocurement@wvi.org

Սույն թվականի փետրվարի 12-ին` ժամը 11:00-ին, նախատեսվում է նախամրցութային հանդիպում մրցույթի մասնակցությամբ հետաքրքրված ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ։

Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր` ժ. 09։00- 17։30-ը:

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝  2020թ․ փետրվարի 18-ը` ժ.17։30-ը:

Արհրաժեշտ է  էլ․ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել «Մեդիա (մուլտի մեդիա) նյութերի մշակում և պատրաստում»։  

Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։

Մրցույթին մասնակցելու մտադրությոն չունենալու դեպքում, խնդրում ենք ուղարկել նամակ wvarmprocurement@wvi.org  հասցենին՝ նշելով մասնակցել չցանկանալու համառոտ պատճառը:

 

Գյուղատնտեսական սարքավորումների և պարագաների մատակարարման մրցույթ և նախաորակավորում

Հրավիրում ենք ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու Գյուղատնտեսական սարքավորումների և պարագաների մատակարարման մրցույթին և նախաորակավորման գործընթացին:

Նախաորակավորված կազմակերպություններից 2 տարի ժամկետով կընտրվեն մի քանիսը, ում հետ RFP ձևաչափով սահմանված ծառայությունների գծով կկնքվեն երկարաժամկետ պայմանագրեր։


Գրանցված մատակարարները պետք է ներկայացնեն նախաորակավորման փաստաթղթերը վերը նշված մրցույթին մասնակցելու համար։ Հետաքրքրված կազմակերպությունները/անհատները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը․

 • Հակիրճ տեղեկատվություն դիմորդի վերաբերյալ Vendor registration ձևաձափ  (և՛ անհատների, և՛ կազմակերպությունների համար)
 • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով։ Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ (կազմակերպությունների դեպքում)
 • Տեղեկանք հարկային տեսչությունից` հարկային պարտավորությունների մասին (կազմակերպությունների դեպքում)
 • Տեղեկանք ՀՀ դատական դեպարտամենտից` սնանկության և լուծարման գործընթացի վերաբերյալ (կազմակերպությունների դեպքում)
 • Ինքնակենսագրական (անհատների դեպքում)
 • Դիպլոմներ և այլ հավաստագրեր (անհատների դեպքում)
 • Պետական լիցենզիայի պատճեն(ներ)ը/ եթե կիրառելի է (և՛ անհատների, և՛ կազմակերպությունների համար)
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ Պատվիրատուներից (և՛ անհատների, և՛ կազմակերպությունների համար)
 • Հետևյալ փաստաթղթերը՝ ստորագրված և կնքված (և՛ անհատների, և՛ կազմակերպությունների համար)
 •  RFP ձևաթուղթը (թե՛ հարցաշարի, թե՛ գնառաջարկի հատվածները) - (և՛ անհատների, և՛ կազմակերպությունների համար)


Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ`
 

Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,

հեռ։ 055 001161

էլ․ հասցե։ wvarmprocurement@wvi.org


Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր ժ 09։00- 17։30

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է  2020թ․ փետրվարի 18-ը` ժ. 17։30-ը:

Արհրաժեշտ է  էլ․ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել «Գյուղատնտեսական սարքավորումներ և պարագաներ»։  
Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։

Մրցույթին մասնակցելու մտադրությոն չունենալու դեպքում, խնդրում ենք ուղարկել նամակ wvarmprocurement@wvi.org  հասցենին՝ նշելով մասնակցել չցանկանալու համառոտ պատճառը:

 

Մասնագիտական դասընթացների անցկացում Ամասիայում

Հրավիրում ենք մասնակցելու «Մասնագիտական դասընթացների անցկացում Ամասիա համայնքում»/ “Provision of vocational trainings in Amasia community ” 2020/02/2075 մրցույթին: Դիմելու վերջնաժամկետը 2020 թվականի փետրվարի 12-ն է` ժամը 17։00-ը:

 

Անասնաբուծության և մեղվաբուծության վերաբերյալ խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում

Հրավիրում ենք ներկայացնելու գնառաջարկներ «Անասնաբուծության և մեղվաբուծության վերաբերյալ խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում», 2020/02/2185 մրցույթին: Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. փետրվարի 12-ը` ժամը 17։00-ը: 

 

Բժշկական սարքավորումների մատակարարում

Հրավիրում ենք ներկայացնելու գնառաջարկներ «Բժշկական սարքավորումների մատակարարում »/ “Supply of medical equipment”, 2020/02/2123 մրցույթինՀայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. փետրվարի 11-ը`ժամը 17։00-ը: 

 

Վարսահարդարման և մատնահարդարման պարագաների և սարքավորումների մատակարարման մրցույթ

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու Վարսահարդարման և մատնահարդարման պարագաների և սարքավորումների մատակարարման մրցույթին և նախաորակավորման գործընթացին:

Նախաորակավորված կազմակերպություններից 2 տարի ժամկետով կընտրվեն մի քանիսը, ում հետ RFP ձևաչափով սահմանված ծառայությունների գծով կկնքվեն երկարաժամկետ պայմանագրեր։

Գրանցված մատակարարները պետք է ներկայացնեն նախաորակաորման փաստաթղթերը վերը նշված մրցույթին մասնակցելու համար։ Հետաքրքրված կազմակերպությունները/անհատները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը․

 • Հակիրճ տեղեկատվություն դիմորդի վերաբերյալ (Vendor registration ձևաձափ)
 • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով։ Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ (կազմակերպությունների դեպքում)
 • Տեղեկանք հարկային տեսչությունից` հարկային պարտավորությունների մասին (կազմակերպությունների դեպքում)
 • Տեղեկանք ՀՀ դատական դեպարտամենտից` սնանկության և լուծարման գործընթացի վերաբերյալ (կազմակերպությունների դեպքում)
 • Ինքնակենսագրական (անհատների դեպքում)
 • Դիպլոմներ և այլ հավաստագրեր (անհատների դեպքում)
 • Պետական լիցենզիայի պատճեն(ներ)ը/ եթե կիրառելի է (և՛ անհատների, և՛ կազմակերպությունների համար)
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ Պատվիրատուներից (և՛ անհատների, և՛ կազմակերպությունների համար)
 • Հետևյալ փաստաթղթերը՝ ստորագրված և կնքված (և՛ անհատների, և՛ կազմակերպությունների համար)
 • RFP ձևաթուղթը (թե՛ հարցաշարի, թե՛ գնառաջարկի հատվածները) - (և՛ անհատների, և՛ կազմակերպությունների համար)

Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ
Վորլդ Վիժն Հայաստան
Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,
հեռ։ 055 001161
էլ․ հասցե։ wvarmprocurement@wvi.org

Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով:

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝  2020թ․ հունվարի 30, ժ 17։30:

Արհրաժեշտ է  էլ․ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել «Վարսահարդարման և մատնահարդարման պարագաներ և սարքավորումներ»։  Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։

 

Լավաշի արտադրության պարագաների մատակարարում

Կից ներկայացվում է «Լավաշի արտադրության պարագաների մատակարարում»/ “Supply of Lavash production equipment” ԹԻՎ/NO. RFQ: 2020/01/1940 մրցույթին մասնակցելու  հրավերը։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020 թ. մարտի 6-ը`ժամը 17։00-ը։ 
 

Կահույքի մատակարարում Գավառ համայնք

Կից ներկայացվում է «Կահույքի մատակարարում Գավառ համայնք»/ “Supply of Furniture for Gavar community” ԹԻՎ/NO. RFQ: 2020/01/1943 մրցույթին մասնակցելու հրավերը։ Խնդրում ենք հաշվի առնել, որ ծրագիրը ԱԱՀ ազատված է: Հաղթող կազմակերպությանը կտրամադրվի համապատասխան տեղեկանք: Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020 թ. հունվարի 23-ը` ժամը 17։00-ը։ 
 

Խոհանոցային սպասքի և պարագաների մատակարարում Թալինի Նոր Արթիկ և Դավթաշեն համայնքներ

Հրավիրում ենք ներկայացնելու գնառաջարկներ «Խոհանոցային սպասքի և պարագաների մատակարարում Թալինի Նոր Արթիկ և Դավթաշեն համայնքներ», 2020/01/2038 մրցույթին: Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. փետրվարի 1-ը` ժամը 17։00-ը: 

 

Խոհանոցային սպասքի մատակարարում Արարատ և Գավառ

Հրավիրում ենք ներկայացնելու գնառաջարկներ «Խոհանոցային սպասքի մատակարարում Արարատ և Գավառ», 2020/01/1950 մրցույթինՀայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. փետրվարի 1-ը՝ ժամը 17։00-ը: 

 

Շինանյութի մատակարարում

Հրավիրում ենք ներկայացնելու գնառաջարկներ «Շինանյութի մատակարարում» ԹԻՎ/NO. RFQ: 2020/01/1944 մրցույթին։ Խնդրում ենք հաշվի առնել, որ ծրագիրը ԱԱՀ ազատված է: Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝ 2020 թ. հունվարի 22-ը, ժամը` 17։00։ 

 

Կենցաղային տեխնիկայի մատակարարում Երևանի Երեխաների ցերեկային խնամքի կենտրոնի համար

Հրավիրում ենք ներկայացնելու գնառաջարկներ «Կենցաղային տեխնիկայի մատակարարում Երևանի Երեխաների ցերեկային խնամքի կենտրոնի համար» , 2020/01/2041 մրցույթին: Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. հունվարի 24-ը՝ ժամը 17։00-ը:
 

 

Ապի տնակների մատակարարում Ստեփանավան

Հրավիրում ենք ներկայացնելու գնառաջարկներ «Ապի տնակների մատակարարում Ստեփանավան», 2020/01/1951 մրցույթինՀայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. փետրվարի 10-ը՝ ժամը 17։00-ը: 

 

Կենցաղային տեխնիկայի մատակարարում Արարատ, Ստեփանավան և Գավառ

Հրավիրում ենք ներկայացնելու գնառաջարկներ «Կենցաղային տեխնիկայի մատակարարում Արարատ, Ստեփանավան և Գավառ», 2020/01/1946 մրցույթինՀայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. մարտի 11-ը՝ ժամը 17։00-ը: 

 

Անկողնային պարագաների մատակարարում Ստեփանավան

Հրավիրում ենք ներկայացնելու գնառաջարկներ «Անկողնային պարագաների մատակարարում Ստեփանավան», 2020/01/1949 մրցույթին: Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. հունվարի 24-ը` ժամը` 17։00-ը: 

 

Վրանի կտորի մատակարարում Գավառ

Հրավիրում ենք ներկայացնելու գնառաջարկներ «Վրանի կտորի մատակարարում Գավառ», 2020/01/1947 մրցույթին: Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. փետրվարի 6-ը` ժամը 17։00-ը: 
 

 

Հղիության վարման և նորածնային խնամքի ծառայությունների բարելավման ծրագրի մասնագետների խմբի ստեղծման մրցույթ

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու «Հղիության վարման և նորածնային խնամքի ծառայությունների բարելավման» ծրագրի մասնագետների խմբի ստեղծման մրցույթին և նախաորակավորման գործընթացին:

Նախաորակավորված կազմակերպություններից 2 տարի ժամկետով կընտրվեն մի քանիսը, ում հետ RFP ձևաչափով սահմանված ծառայությունների գծով կկնքվեն երկարաժամկետ պայմանագրեր։

Գրանցված մատակարարները պետք է ներկայացնեն նախաորակավորման փաստաթղթերը վերը նշված մրցույթին մասնակցելու համար։ Հետաքրքրված կազմակերպությունները/անհատները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը․

 • Հակիրճ տեղեկատվություն դիմորդի վերաբերյալ (Vendor registration ձևաձափ)
 • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով։ Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ (կազմակերպությունների դեպքում)
 • Տեղեկանք հարկային տեսչությունից` հարկային պարտավորությունների մասին (կազմակերպությունների դեպքում)
 • Տեղեկանք ՀՀ դատական դեպարտամենտից` սնանկության և լուծարման գործընթացի վերաբերյալ (կազմակերպությունների դեպքում)
 • Ինքնակենսագրական (անհատների դեպքում)
 • Դիպլոմներ և այլ հավաստագրեր (անհատների դեպքում)
 • Պետական լիցենզիայի պատճեն(ներ)ը/ եթե կիրառելի է (և՛ անհատների, և՛ կազմակերպությունների համար)
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ Պատվիրատուներից (և՛ անհատների, և՛ կազմակերպությունների համար)
 • Հետևյալ փաստաթղթերը՝ ստորագրված և կնքված (և՛ անհատների, և՛ կազմակերպությունների համար)
 • RFP ձևաթուղթը (թե՛ հարցաշարի, թե՛ գնառաջարկի հատվածները) - (և՛ անհատների, և՛ կազմակերպությունների համար)


Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ
Վորլդ Վիժն Հայաստան
Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,
հեռ։ 055 001161
էլ․ հասցե։ wvarmprocurement@wvi.org

Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, 27, 30 դեկտեմբերի 2019թ, և 8-10 հունվարի 2020թ․ , ժ 09։00-17։30:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Հաշվի առնելով տոնական օրերը` ներկայացված փաստաթղթերի թվային/սքան տարբերակները անհրաժեշտ  է ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով` wvarmprocurement@wvi.org հասցեին։

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է  2020թ․ հունվարի 10, ժ. 17։30-ը: 

Արհրաժեշտ է  էլ․ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել «Հղիության վարման և նորածնային խնամքի ծառայությունների բարելավման ծրագիր»։  Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։

Մրցույթին մասնակցելու մտադրություն չունենալու դեպքում, խնդրում ենք ուղարկել նամակ wvarmprocurement@wvi.org  հասցենին՝ նշելով մասնակցել չցանկանալու համառոտ պատճառը:

 

Սննդի մատակարարման մրցույթ և նախաորակավորում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու Արագածոտն, Լոռի, Տավուշ, Շիրակ և Սյունիք Մարզերում Սննդի մատակարարման մրցույթին և նախաորակավորման գործընթացին:

Նախաորակավորված կազմակերպություններից 2 տարի ժամկետով կընտրվեն մի քանիսը, ում հետ RFP ձևաչափով սահմանված ծառայությունների գծով կկնքվեն երկարաժամկետ պայմանագրեր։

Գրանցված մատակարարները պետք է ներկայացնեն նախաորակավորման փաստաթղթերը վերը նշված մրցույթին մասնակցելու համար։ Հետաքրքրված կազմակերպությունները/անհատները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը․

 • Հակիրճ տեղեկատվություն Կազմակերպության/անհատի վերաբերյալ (Vendor registration ձևաչափ)
 • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով։ Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ։ 
 • Տեղեկանք հարկային տեսչությունից` հարկային պարտավորությունների մասին:
 • Տեղեկանք ՀՀ դատական դեպարտամենտից` սնանկության և լուծարման գործընթացի վերաբերյալ (բացառության կարգով կարող է ներկայացվել ավելի ուշ)
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ Պատվիրատուներից
 • Հետևյալ փաստաթղթերը՝ ստորագրված և կնքված
 • RFP ձևաթուղթը (թե՛ հարցաշարի, թե՛ գնառաջարկի հատվածները)

Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ
Վորլդ Վիժն Հայաստան
Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,
հեռ։ 055 001161
էլ․ հասցե։ wvarmprocurement@wvi.org

Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր` ժ.09։00-17։30 կամ Արագածոտն, Լոռի, Տավուշ, Շիրակ և Սյունիք գրասենյակներ մինչև նշված ժամկետի ավարտը։

Մեծ ծավալի տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ներկայացված փաստաթղթերի թվային/սքան տարբերակները անհրաժեշտ  է ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով` կոշտ սկավառակների վրա,  վերը նշված փակ ծրարների մեջ։

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է  2020թ․ հունվարի 17-ը, ժ. 17։30:

Արհրաժեշտ է  էլ․ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել «Սննդի Մատակարարում_/նշել մարզը/»։  Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։

Մրցույթին մասնակցելու մտադրություն չունենալու դեպքում, խնդրում ենք ուղարկել նամակ wvarmprocurement@wvi.org  հասցեին՝ նշելով մասնակցել չցանկանալու համառոտ պատճառը:

 

Ամանորյա զվարճալի շոուների կազմակերպում Շիրակի մարզի համայնքներում 

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Ամանորյա զվարճալի շոուների կազմակերպում Շիրակի մարզի համայնքներում» 2019/12/1829 մրցույթին: Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2019թ. դեկտեմբերի 18-ը` ժամը 17։00-ը: 

 

Ամասիայի մանկական զարգացման կենտրոնի վերանորոգման մրցույթ

Վորլդ Վիժն Հայաստան-ը հրավիրում է ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու Վորլդ Վիժն Հայաստանի Ամասիայի մանկական զարգացման կենտրոնի վերանորոգման/Renovation of Amasia Day care center/WVA/AMASIA/2019/12/1835 մրցույթին:  

Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր` ժ 09։00-17։30-ը: Մեծ ծավալի տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ներկայացված փաստաթղթերի թվային/սքան տարբերակները անհրաժեշտ է ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով` կոշտ սկավառակների վրա,  վերը նշված փակ ծրարների մեջ։

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝  2019թ․ դեկտեմբերի 16-ը` ժ. 17։30:

Անրաժեշտ է  էլ․ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել  Ամասիայի մանկական զարգացման կենտրոնի վերանորոգման/Renovation of Amasia Day care center/WVA/AMASIA/2019/12/1835 ։  Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։

Այն  կազմակերպությունները, որոնք ներգրավված չեն ՎՎ նախաորակավորման ցանկում, բայց ցանկանում են մասնակցել վերը նշված մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնեն նախաորակաորման փաստաթղթեր։ Հետաքրքրված կազմակերպությունները/անհատները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը․

 • Հակիրճ տեղեկատվություն Կազմակերպության/անհատի վերաբերյալ (Vendor registration ձևաձափ)
 • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով։ Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ։
 • Տեղեկանք հարկային տեսչությունից` հարկային պարտավորությունների մասին։
 • Տեղեկանք ՀՀ դատական դեպարտամենտից` սնանկության և լուծարման գործընթացի վերաբերյալ։
 • Պետական լիցենզիայի պատճեն(ներ)ը։
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ Պատվիրատուներից
 • Հետևյալ փաստաթղթերը՝ ստորագրված և կնքված


Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ
Վորլդ Վիժն Հայաստան
Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,
հեռ` 095005049
էլ․ հասցե` wvarmprocurement@wvi.org

 

Քարոզարշավի պլանավորում և մեդիա նյութերի պատրաստում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Ընտանեկան միջավայր և համայնքային ծառայություններ Հայաստանի երեխաների համար» ծրագրի քարոզարշավի պլանավորում և մեդիա նյութերի պատրաստման աշխատանքներ/ Organisation of info campaign and preparation of media materials for FESSCA, ԹԻՎ/NO. RFQ: 2019/12/1798 մրցույթին: Հայտերի, ինչպես նաև նախկին փորձը ներկայացնող փաստաթղթերի, CV-ների և նմանատիպ աշխատանքների ներկայացման վերջնաժամկետն է՝ 2019 թ. դեկտեմբերի 24-ը, ժամը` 17։00-ը:

Ազատամուտ համայնքում ցերեկային կենտրոնի վերանորոգման աշխատանքներ

Վորլդ Վիժն Հայաստան-ը հրավիրում է ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու «Ազատամուտ համայնքում ցերեկային կենտրոնի վերանորոգման աշխատանքներ/Renovation of Azatamut Day care center, WVA/IJEVAN/2019/12/1799» մրցույթին:  

Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր` ժ. 09։00-17։30-ը: Մեծ ծավալի տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ներկայացված փաստաթղթերի թվային/սքան տարբերակները անհրաժեշտ է ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով` կոշտ սկավառակների վրա,  վերը նշված փակ ծրարների մեջ։

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է  2019թ․ դեկտեմբերի 11-ը, ժ. 17։30:

Անրաժեշտ է  էլ․ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել  «Ազատամուտ համայնքում ցերեկային կենտրոնի վերանորոգման աշխատանքներ/Renovation of Azatamut Day care center, WVA/IJEVAN/2019/12/1799»։  Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։

Այն  կազմակերպությունները, որոնք ներգրավված չեն ՎՎ նախաորակավորման ցանկում, բայց ցանկանում են մասնակցել վերը նշված մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնեն նախաորակաորման փաստաթղթեր։ Հետաքրքրված կազմակերպությունները/անհատները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը․

 • Հակիրճ տեղեկատվություն Կազմակերպության/անհատի վերաբերյալ (Vendor registration ձևաձափ)
 • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով։
 • Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ։
 • Տեղեկանք հարկային տեսչությունից` հարկային պարտավորությունների մասին։
 • Տեղեկանք ՀՀ դատական դեպարտամենտից` սնանկության և լուծարման գործընթացի վերաբերյալ։
 • Պետական լիցենզիայի պատճեն(ներ)ը։
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ Պատվիրատուներից:
 • Հետևյալ փաստաթղթերը՝ ստորագրված և կնքված:


Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ
Վորլդ Վիժն Հայաստան
Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,
հեռ` 095005049
էլ․ հասցե` wvarmprocurement@wvi.org

 

Ամանորյա զվարճալի շոուների կազմակերպում Ապարանի համայնքներում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Ամանորյա զվարճալի շոուների կազմակերպում Ապարանի համայնքներում» 2019/12/1797 մրցույթին: Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝ 2019թ. դեկտեմբերի 5-ը` ժամը 17։00-ը: 

Վորլդ Վիժնի (ՎՎ) Հայաստանը հրավիրում է ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարների: Եթե ցանկանում եք մասնակցել այս մրցույթին, խնդրում ենք գնառաջարկի հետ մեկ տեղ ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը, որոնք թույլ կտան ձեր կազմակերպությանը լինել ՎՎ նախավորակավորված մասնակիցների ցուցակում.

 • Պետական գրանցման վկայականի պատճենն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով։ Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ։ 
 • Տեղեկանք հարկային տեսչությունից` հարկային պարտավորությունների մասին։ 
 • Տեղեկանք ՀՀ դատական դեպարտամենտից` սնանկության և լուծարման գործընթացի վերաբերյալ։ 
 • Պետական լիցենզիայի պատճեն(ներ)ը` լիցենցավորված գործունեության դեպքում։ 
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ Պատվիրատուներից:

Ձեր կազմակերպությունը նաև պետք է ստորագրի հետևյալ փաստաթղթերը: 

Եթե չեք ցանկանում մասնակցել մրցույթին, խնդրում ենք ուղարկել նամակ wvarm_procurement@wvi.org հասցեներով՝ նշելով մասնակցել չցանկանալու համառոտ պատճառը: 

 

Վարսահարդարման դասընթացների իրականացում

Կից ներկայացվում է «Վարսահարդարման դասընթացների իրականացում  / Provision of Hair dressing Training Services ԹԻՎ/NO. RFQ: 2019/05/0699» գնահարցմանը մասնակցելու հրավերը։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2019 թ. դեկտեմբերի 12-ը` ժամը 17։00-ը։

 

Ձմեռային անվադողերի մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Ձմեռային անվադողերի մատակարարում», 2019/11/1792 մրցույթին: Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2019 թ. դեկտեմբերի 10-ը` ժամը 15։00-ը:

 

Երեխաների համար ձմեռային բաճկոնների մատակարարում Հայաստանի տարբեր մարզեր

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու «Երեխաների համար ձմեռային բաճկոնների մատակարարում Հայաստանի տարբեր մարզեր», 2019/11/1771 մրցույթին և նախաորակավորման գործընթացին:

Գրանցված մատակարարները պետք է ներկայացնեն նախաորակավորման փաստաթղթերը վերը նշված մրցույթին մասնակցելու համար։ Հետաքրքրված կազմակերպությունները/անհատները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը․

 • Հակիրճ տեղեկատվություն Կազմակերպության/անհատի վերաբերյալ (Vendor registration ձևաձափ)
 • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով։ Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ։
 • Տեղեկանք հարկային տեսչությունից` հարկային պարտավորությունների մասին։
 • Տեղեկանք ՀՀ դատական դեպարտամենտից` սնանկության և լուծարման գործընթացի վերաբերյալ։
 • Պետական լիցենզիայի պատճեն(ներ)ը։
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ Պատվիրատուներից
 • Հետևյալ փաստաթղթերը՝ ստորագրված և կնքված
 • Մրցույթի հրավերը և հավելվածները

Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ
Վորլդ Վիժն Հայաստան
Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,
հեռ` 095005887
էլ․ հասցե` wvarmprocurement@wvi.org

Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժ 09։00-17։30: Մեծ ծավալի տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ներկայացված փաստաթղթերի թվային/սքան տարբերակները անհրաժեշտ է ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով` կոշտ սկավառակների վրա,  վերը նշված փակ ծրարների մեջ։

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2019թ․ դեկտեմբերի 11-ը` ժ. 17։30:

Անրաժեշտ է  էլ․ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել  «Երեխաների համար ձմեռային բաճկոնների մատակարարում Հայաստանի տարբեր մարզեր», 2019/11/1771։  Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։

Մրցույթին մասնակցելու մտադրությոն չունենալու դեպքում, խնդրում ենք ուղարկել նամակ wvarmprocurement@wvi.org  հասցենին՝ նշելով մասնակցել չցանկանալու համառոտ պատճառը:

 

Շիրակի մարզում Տրանսպորտային ծառայությունների մրցույթ

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու Շիրակի մարզում Տրանսպորտային ծառայությունների (միկրոավտոբուս, ավտոբուս) մրցույթին և նախաորակավորման գործընթացին:

Նախաորակավորված կազմակերպություններից 2 տարի ժամկետով կընտրվեն մի քանիսը, ում հետ RFP ձևաչափով սահմանված ծառայությունների գծով կկնքվեն երկարաժամկետ պայմանագրեր։

Գրանցված մատակարարները պետք է ներկայացնեն նախաորակավորման փաստաթղթերը վերը նշված մրցույթին մասնակցելու համար։ Հետաքրքրված կազմակերպությունները/անհատները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը․

 • Հակիրճ տեղեկատվություն Կազմակերպության/անհատի վերաբերյալ (Vendor registration ձևաչափ)
 • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով։ Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ։
 • Տեղեկանք հարկային տեսչությունից` հարկային պարտավորությունների մասին։
 • Տեղեկանք ՀՀ դատական դեպարտամենտից` սնանկության և լուծարման գործընթացի վերաբերյալ։
 • Պետական լիցենզիայի պատճեն(ներ)ը։
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ Պատվիրատուներից
 • Հետևյալ փաստաթղթերը՝ ստորագրված և կնքված
 • RFP ձևաթուղթը (թե՛ հարցաշարի, թե՛ գնառաջարկի հատվածները)

Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ
Վորլդ Վիժն Հայաստան
Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,
հեռ` 055 001161
էլ․ հասցե` wvarmprocurement@wvi.org

Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժ 09։00-17։30
Մեծ ծավալի տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ներկայացված փաստաթղթերի թվային/սքան տարբերակները անհրաժեշտ  է ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով` կոշտ սկավառակների վրա,  վերը նշված փակ ծրարների մեջ։

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝  2019թ․ դեկտեմբերի 10-ը` ժ. 17։30:

Անրաժեշտ է  էլ․ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել «Միկրոավտոբուս, ավտոբուս_Շիրակի մարզ»։  Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։

Մրցույթին մասնակցելու մտադրությոն չունենալու դեպքում, խնդրում ենք ուղարկել նամակ wvarmprocurement@wvi.org  հասցենին՝ նշելով մասնակցել չցանկանալու համառոտ պատճառը:

 

Ընտանի կենդանիների և անասնակերի մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու «Ընտանի կենդանիների և անասնակերի մատակարարում» մրցույթին և նախաորակավորման գործընթացին:

Նախաորակավորված կազմակերպություններից 2 տարի ժամկետով կընտրվեն մի քանիսը, ում հետ RFP ձևաչափով սահմանված ծառայությունների գծով կկնքվեն երկարաժամկետ պայմանագրեր։

Գրանցված մատակարարները պետք է ներկայացնեն նախաորակավորման փաստաթղթերը վերը նշված մրցույթին մասնակցելու համար։ Հետաքրքրված կազմակերպությունները/անհատները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը․

 • Հակիրճ տեղեկատվություն կազմակերպության/անհատի վերաբերյալ (Vendor registration ձևաձափ)
 • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով։ Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ։
 • Տեղեկանք հարկային տեսչությունից` հարկային պարտավորությունների մասին։
 • Տեղեկանք ՀՀ դատական դեպարտամենտից` սնանկության և լուծարման գործընթացի վերաբերյալ։
 • Պետական լիցենզիայի պատճեն(ներ)ը։
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ Պատվիրատուներից
 • Հետևյալ փաստաթղթերը՝ ստորագրված և կնքված
 • RFP ձևաթուղթը (թե՛ հարցաշարի, թե՛ գնառաջարկի հատվածները)

Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ`
Վորլդ Վիժն Հայաստան
Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,
հեռ` 055 001161
էլ․ հասցե` wvarmprocurement@wvi.org

Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժ 09։00-17։30: Մեծ ծավալի տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ներկայացված փաստաթղթերի թվային/սքան տարբերակները անհրաժեշտ  է ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով` կոշտ սկավառակների վրա,  վերը նշված փակ ծրարների մեջ։

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է  2019թ․ հունվարի 16` ժ. 17։30-ը:

Անրաժեշտ է  էլ․ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել «Ընտանի կենդանիների և անասնակերի մատակարարում»։ Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։

Մրցույթին մասնակցելու մտադրությոն չունենալու դեպքում, խնդրում ենք ուղարկել նամակ wvarmprocurement@wvi.org  հասցենին՝ նշելով մասնակցել չցանկանալու համառոտ պատճառը:

 

«Թատերական ներկայացումներ 3-6 տարեկան երեխաների համար

Վորլդ Վիժն Հայաստան-ը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Թատերական ներկայացումներ 3-6 տարեկան երեխաների համար»/ “Theatre performance for children of 3-6 years age”, 2019/11/1668 մրցույթին:
Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2019 թ. նոյեմբերի 15-ը` ժամը 17։00-ը

Սոցիալական ծառայությունների ամբողջական փաթեթների ծախսերի հաշվարկման մոդելի ձևավորում

Հրավիրում ենք ներկայացնելու գնառաջարկներ «Սոցիալական ծառայությունների ամբողջական փաթեթների ծախսերի հաշվարկման մոդելի ձևավորում»/ “Social services and alternative care new model’s cost estimation development” RFQ- 2019/11/1742 մրցույթին: Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2019թ. նոյեմբերի 15-ը` ժամը 17։00-ը:

 

Խաղահրապարակի համար խաղասարքերի մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Խաղահրապարակի համար խաղասարքերի մատակարարում»/ “Supply of goods for playground” / RFQ: 2019/10/1607, 1705 մրցույթին:
Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2019 թ. նոյեմբերի 14-ը` ժամը 17։00-ը:
 

Գեղարքունիքի մարզում սննդի մատակարարման մրցույթ և նախաորակավորում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու Գեղարքունիքի մարզում սննդի մատակարարման մրցույթին և նախաորակավորման գործընթացին:

Նախաորակավորված կազմակերպություններից 2 տարի ժամկետով կընտրվեն մի քանիսը, ում հետ RFP ձևաչափով սահմանված ծառայությունների գծով կկնքվեն երկարաժամկետ պայմանագրեր։

Գրանցված մատակարարները պետք է ներկայացնեն նախաորակավորման փաստաթղթերը վերը նշված մրցույթին մասնակցելու համար։ Հետաքրքրված կազմակերպությունները/անհատները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը․

 • Հակիրճ տեղեկատվություն կազմակերպության/անհատի վերաբերյալ (Vendor registration ձևաձափ)
 • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով։ Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ։ 
 • Տեղեկանք հարկային տեսչությունից` հարկային պարտավորությունների մասին 
 • Տեղեկանք ՀՀ դատական դեպարտամենտից` սնանկության և լուծարման գործընթացի վերաբերյալ (բացառության կարգով կարող է ներկայացվել ավելի ուշ)
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ Պատվիրատուներից
 • Հետևյալ փաստաթղթերը՝ ստորագրված և կնքված
 • RFP ձևաթուղթը (թե՛ հարցաշարի, թե՛ գնառաջարկի հատվածները)

Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ`
Վորլդ Վիժն Հայաստան
Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,
հեռ։ 055 001161
էլ․ հասցե։ wvarmprocurement@wvi.org

Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժ 09։00-17։30 կամ Վարդենիսի, Ճամբարակի և Գավառի գրասենյենկեր մինչև նշված ժամկետի ավարտը։ Մեծ ծավալի տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ներկայացված փաստաթղթերի թվային/սքան տարբերակները անհրաժեշտ  է ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով` կոշտ սկավառակների վրա,  վերը նշված փակ ծրարների մեջ։

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է  2019թ․ նոյեմբերի 15-ը` ժ. 17։30-ը:

Արհրաժեշտ է  էլ․ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել «Սննդի Մատակարարում Գեղարքունիք»։ Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։ Մրցույթին մասնակցելու մտադրություն չունենալու դեպքում խնդրում ենք ուղարկել նամակ wvarmprocurement@wvi.org  հասցենին՝ նշելով մասնակցել չցանկանալու համառոտ պատճառը:

 

Donate.am կայքի նոր կոնցեպտի և դիզայնի մշակում

Վորլդ Վիժն Հայաստան-ը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Donate.am կայքի նոր կոնցեպտի և դիզայնի մշակում»/ “Development of new concept and design for Donate.am site ” / RFQ: 2019/11/1709 մրցույթին: Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2019 թ. նոյեմբերի 28-ը` ժամը 17։00-ը:

Սույն թվականի նոյեմբերի է 13-ին` ժամը 14:30 -ին նախատեսվում է նախամրցութային հանդիպում մրցույթի մասնակցությամբ հետաքրքրված ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ։

 

Ձմեռային անվադողերի մատակարարում Գյումրի

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Ձմեռային անվադողերի մատակարարում Գյումրի», 2019/11/1675 մրցույթին: Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2019 թ. նոյեմբերի 8-ը` ժամը 15։00-ը: 
 

Էլեկտրոնիկայի, կենցաղային տեխնիկայի մատակարարման նախաորակավորման գործընթաց. մրցույթի վերահայտարարում

Սույնով տեղեկացնում ենք, որ Վորլդ Վիժն Հայաստանի Էլեկտրոնիկայի, կենցաղային տեխնիկայի մատակարարման նախաորակավորման գործընթացը և մրցույթը ՎԵՐԱՀԱՅՏԱՐԱՐՎՈՒՄ են։

Մասնակցության հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է  2019 թվականի նոյեմբերի 22-ը` ժամը 17։30-ը:

ՈևՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ։ Հայտ ներկայացրած մրցույթի մասնակիցներին խնդրվում է կրկին ներկայացնել մրցութային ամփոփ փաթեթը`

 • Հակիրճ տեղեկատվություն Կազմակերպության/անհատի վերաբերյալ (Vendor registration ձևաձափ)
 • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով։ Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ։
 • Տեղեկանք հարկային տեսչությունից` հարկային պարտավորությունների մասին։
 • Տեղեկանք ՀՀ դատական դեպարտամենտից` սնանկության և լուծարման գործընթացի վերաբերյալ։
 • Պետական լիցենզիայի պատճեն(ներ)ը։
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ Պատվիրատուներից
 • Հետևյալ փաստաթղթերը՝ ստորագրված և կնքված
 • RFP ձևաթուղթը (թե՛ հարցաշարի, թե՛ գնառաջարկի հատվածները)

 

Խաղերի և խաղալիքների մրցույթ

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու Խաղերի և խաղալիքների մրցույթին և նախաորակավորման գործընթացին:

Նախաորակավորված կազմակերպություններից 2 տարի ժամկետով կընտրվեն մի քանիսը, ում հետ RFP ձևաչափով սահմանված ծառայությունների գծով կկնքվեն երկարաժամկետ պայմանագրեր։

Գրանցված մատակարարները պետք է ներկայացնեն նախաորակաորման փաստաթղթերը վերը նշված մրցույթին մասնակցելու համար։ Հետաքրքրված կազմակերպությունները/անհատները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը․

 • Հակիրճ տեղեկատվություն Կազմակերպության/անհատի վերաբերյալ (Vendor registration ձևաչափ)
 • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով։ Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ։
 • Տեղեկանք հարկային տեսչությունից` հարկային պարտավորությունների մասին։
 • Տեղեկանք ՀՀ դատական դեպարտամենտից` սնանկության և լուծարման գործընթացի վերաբերյալ։
 • Պետական լիցենզիայի պատճեն(ներ)ը։
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ Պատվիրատուներից:
 • Հետևյալ փաստաթղթերը՝ ստորագրված և կնքված
 • RFP ձևաթուղթը (թե՛ հարցաշարի, թե՛ գնառաջարկի հատվածները)

Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ`
Վորլդ Վիժն Հայաստան
Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,
հեռ` 055 001161
էլ․ հասցե` wvarmprocurement@wvi.org

Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժ 09։00-17։30: Մեծ ծավալի տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ներկայացված փաստաթղթերի թվային/սքան տարբերակները անհրաժեշտ  է ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով` կոշտ սկավառակների վրա, վերը նշված փակ ծրարների մեջ։

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2019թ․ նոյեմբերի 12-ը` ժամը 17։30:

Անրաժեշտ է  էլ․ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել  «Խաղերի և Խաղալիքների գնում»։  Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։

Մրցույթին մասնակցելու մտադրություն չունենալու դեպքում, խնդրում ենք ուղարկել նամակ wvarmprocurement@wvi.org  հասցենին՝ նշելով մասնակցել չցանկանալու համառոտ պատճառը:

 

Տրանսպորտային ծառայության մրցույթ

Հրավիրում ենք ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու տրանսպորտային ծառայության (ավտոբուս) (Գեղարքունիք մարզ, Վարդենիս համայնք) մրցույթին և նախաորակավորման գործընթացին:

Նախաորակավորված կազմակերպություններից 2 տարի ժամկետով կընտրվեն մի քանիսը, ում հետ RFP ձևաչափով սահմանված ծառայությունների գծով կկնքվեն երկարաժամկետ պայմանագրեր։

Գրանցված մատակարարները պետք է ներկայացնեն նախաորակավորման փաստաթղթերը վերը նշված մրցույթին մասնակցելու համար։ Հետաքրքրված կազմակերպությունները/անհատները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը.

 • Հակիրճ տեղեկատվություն Կազմակերպության/անհատի վերաբերյալ (Vendor registration ձևաչափ)
 • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով։ Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ։
 • Տեղեկանք հարկային տեսչությունից` հարկային պարտավորությունների մասին։
 • Տեղեկանք ՀՀ դատական դեպարտամենտից` սնանկության և լուծարման գործընթացի վերաբերյալ։
 • Պետական լիցենզիայի պատճեն(ներ)ը։
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ Պատվիրատուներից
 • Հետևյալ փաստաթղթերը՝ ստորագրված և կնքված
 • RFP ձևաթուղթը (թե՛ հարցաշարի, թե՛ գնառաջարկի հատվածները)

Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ`
Վորլդ Վիժն Հայաստան
Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,
հեռ։ 055 001161
էլ․ հասցե։ wvarmprocurement@wvi.org

Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժ 09։00-17։30: Մեծ ծավալի տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ներկայացված փաստաթղթերի թվային/սքան տարբերակները անհրաժեշտ  է ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով` կոշտ սկավառակների վրա,  վերը նշված փակ ծրարների մեջ։

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է  2019թ․ նոյեմբերի 20-ը` ժ. 17։30:

Արհրաժեշտ է  էլ․ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել Տրանսպորտային Ծառայության (Ավտոբուս) (Գեղարքունիք մարզ, Վարդենիս համայնք)։  Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։

Մրցույթին մասնակցելու մտադրություն չունենալու դեպքում, խնդրում ենք ուղարկել նամակ wvarmprocurement@wvi.org  հասցենին՝ նշելով մասնակցել չցանկանալու համառոտ պատճառը:

 

Մեղվաընտանիքների և հարակից ապրանքների մատակարարում

Հրավիրում ենք ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու Մեղվաընտանիքների և հարակից ապրանքների մատակարարման մրցույթին և նախաորակավորման գործընթացին:
Նախաորակավորված կազմակերպություններից 2 տարի ժամկետով կընտրվեն մի քանիսը, ում հետ RFP ձևաչափով սահմանված ծառայությունների գծով կկնքվեն երկարաժամկետ պայմանագրեր։

Գրանցված մատակարարները պետք է ներկայացնեն նախաորակավորման փաստաթղթերը վերը նշված մրցույթին մասնակցելու համար։ Հետաքրքրված կազմակերպությունները/անհատները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը․

 • Հակիրճ տեղեկատվություն կազմակերպության/անհատի վերաբերյալ (Vendor registration ձևաչափ)
 • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով։ Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ։ 
 • Տեղեկանք հարկային տեսչությունից` հարկային պարտավորությունների մասին 
 • Տեղեկանք ՀՀ դատական դեպարտամենտից` սնանկության և լուծարման գործընթացի վերաբերյալ:
 • Պետական լիցենզիայի պատճեն(ներ)ը։ 
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ Պատվիրատուներից:
 • Հետևյալ փաստաթղթերը՝ ստորագրված և կնքված:
 • RFP ձևաթուղթը (թե՛ հարցաշարի, թե՛ գնառաջարկի հատվածները):

Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ`
Վորլդ Վիժն Հայաստան, Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,
հեռ` 055 001161
էլ․ հասցե` wvarmprocurement@wvi.org

Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր` ժ. 9։00-17։30: Մեծ ծավալի տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ներկայացված փաստաթղթերի թվային/սքան տարբերակները անհրաժեշտ  է ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով` կոշտ սկավառակների վրա,  վերը նշված փակ ծրարների մեջ։

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է  2019թ․ հունվարի 17-ը` ժ. 17։30-ը:

Արհրաժեշտ է  էլ․ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել «Մեղվաընտանիքներ և հարակից Ապրանքներ»։  Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։

Մրցույթին մասնակցելու մտադրություն չունենալու դեպքում, խնդրում ենք ուղարկել նամակ wvarmprocurement@wvi.org  հասցենին՝ նշելով մասնակցել չցանկանալու համառոտ պատճառը:

Բենզինի մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու բենզինի մատակարարման մրցույթին և նախաորակավորման գործընթացին:

Նախաորակավորված կազմակերպություններից 2 տարի ժամկետով կընտրվեն մի քանիսը, ում հետ RFP ձևաչափով սահմանված ծառայությունների գծով կկնքվեն երկարաժամկետ պայմանագրեր։

Գրանցված մատակարարները պետք է ներկայացնեն նախաորակավորման փաստաթղթերը վերը նշված մրցույթին մասնակցելու համար։ Հետաքրքրված կազմակերպությունները/անհատները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը․

 • Հակիրճ տեղեկատվություն Կազմակերպության/անհատի վերաբերյալ (Vendor registration ձևաձափ)
 • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով։ Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ։ 
 • Տեղեկանք հարկային տեսչությունից` հարկային պարտավորությունների մասին 
 • Տեղեկանք ՀՀ դատական դեպարտամենտից` սնանկության և լուծարման գործընթացի վերաբերյալ 
 • Պետական լիցենզիայի պատճեն(ներ)ը։ 
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ Պատվիրատուներից
 • Հետևյալ փաստաթղթերը՝ ստորագրված և կնքված
 •  RFP ձևաթուղթը (թե՛ հարցաշարի, թե՛ գնառաջարկի հատվածները)

Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ
Վորլդ Վիժն Հայաստան
Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,
հեռ։ 055 001161
էլ․ հասցե։ wvarmprocurement@wvi.org

Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժ 09։00-17։30
Մեծ ծավալի տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ներկայացված փաստաթղթերի թվային/սքան տարբերակները անհրաժեշտ  է ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով` կոշտ սկավառակների վրա,  վերը նշված փակ ծրարների մեջ։

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝  2019թ․ նոյեմբերի 22, ժ 17։30:

Արհրաժեշտ է  էլ․ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել «Բենզինի մատակարարում»։ Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։


Մրցույթին մասնակցելու մտադրությոն չունենալու դեպքում, խնդրում ենք ուղարկել նամակ wvarmprocurement@wvi.org  հասցենին՝ նշելով մասնակցել չցանկանալու համառոտ պատճառը:

Պրակտիկ գիտելիքների և հմտությունների ուսուցանում և աջակցային սուպերվիզիա

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու Արագածոտնի, Շիրակի, Լոռվա, Տավուշի և Սյունիքի մարզերի համայնքային սոցիալական աշխատողների համար պրակտիկ գիտելիքների և հմտությունների ուսուցանման և աջակցային սուպերվիզիայի տրամադրման մրցույթին և նախաորակավորման գործընթացին:

Նախաորակավորված կազմակերպություններից 2 տարի ժամկետով կընտրվեն մի քանիսը, ում հետ RFP ձևաչափով սահմանված ծառայությունների գծով կկնքվեն երկարաժամկետ պայմանագրեր։

Գրանցված մատակարարները պետք է ներկայացնեն նախաորակավորման փաստաթղթերը վերը նշված մրցույթին մասնակցելու համար։ Հետաքրքրված կազմակերպությունները/անհատները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը․

 • Հակիրճ տեղեկատվություն Կազմակերպության/անհատի վերաբերյալ (Vendor registration ձևաձափ)
 • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով։ Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ։ Անհատի դեպքում՝ ինքնակենսագրական:
 • Տեղեկանք հարկային տեսչությունից` հարկային պարտավորությունների մասին (կազմակերպության դեպքում):
 • Տեղեկանք ՀՀ դատական դեպարտամենտից` սնանկության և լուծարման գործընթացի վերաբերյալ (կազմակերպության դեպքում):
 • Պետական լիցենզիայի պատճեն(ներ)ը։ Անհատի դեպքում՝ դիպլոմ և համապատասխան որակավորումը հաստատող այլ փաստաթղթեր
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ Պատվիրատուներից:
 • Հետևյալ փաստաթղթերը՝ ստորագրված և կնքված:
 • RFP ձևաթուղթը (թե՛ հարցաշարի, թե՛ գնառաջարկի հատվածները):

Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ
Վորլդ Վիժն Հայաստան
Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,
հեռ։ 055 001161
էլ․ հասցե։ wvarmprocurement@wvi.org

Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժ 09։00-17։30: Մեծ ծավալի տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ներկայացված փաստաթղթերի թվային/սքան տարբերակները անհրաժեշտ  է ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով` կոշտ սկավառակների վրա,  վերը նշված փակ ծրարների մեջ։ 

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝  2019թ․ նոյեմբերի 13, ժ. 17։30:

Արհրաժեշտ է  էլ․ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել «Պրակտիկ գիտելիքների և հմտությունների ուսուցանում և աջակցային սուպերվիզիա»։  Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը չեն դիտարկվի։

Մրցույթին մասնակցելու մտադրությոն չունենալու դեպքում, խնդրում ենք ուղարկել նամակ wvarmprocurement@wvi.org  հասցենին՝ նշելով մասնակցել չցանկանալու համառոտ պատճառը:

 

Նախադպրոցական, դպրոցական և գրասենյակային կահույքի մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու Նախադպրոցական, դպրոցական և գրասենյակային կահույքի մատակարարման մրցույթին և նախաորակավորման գործընթացին:

Նախաորակավորված կազմակերպություններից 2 տարի ժամկետով կընտրվեն մի քանիսը, ում հետ RFP ձևաչափով սահմանված ծառայությունների գծով կկնքվեն երկարաժամկետ պայմանագրեր։

Գրանցված մատակարարները պետք է ներկայացնեն նախաորակավորման փաստաթղթերը վերը նշված մրցույթին մասնակցելու համար։ Հետաքրքրված կազմակերպությունները/անհատները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը․

 • Հակիրճ տեղեկատվություն Կազմակերպության/անհատի վերաբերյալ (Vendor registration ձևաչափ)
 • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով։ Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ։
 • Տեղեկանք հարկային տեսչությունից` հարկային պարտավորությունների մասին։
 • Տեղեկանք ՀՀ դատական դեպարտամենտից` սնանկության և լուծարման գործընթացի վերաբերյալ։
 • Պետական լիցենզիայի պատճեն(ներ)ը։
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ Պատվիրատուներից:
 • Հետևյալ փաստաթղթերը՝ ստորագրված և կնքված:
 • RFP ձևաթուղթը (թե՛ հարցաշարի, թե՛ գնառաջարկի հատվածները):

Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ
Վորլդ Վիժն Հայաստան
Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,
հեռ։ 055 001161
էլ․ հասցե։ wvarmprocurement@wvi.org

Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժ 09։00-17։30: Մեծ ծավալի տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ներկայացված փաստաթղթերի թվային/սքան տարբերակները անհրաժեշտ  է ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով` կոշտ սկավառակների վրա,  վերը նշված փակ ծրարների մեջ։

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է  2019թ․ նոյեմբերի 2-ը` ժ.17։30-ը: Արհրաժեշտ է  էլ․ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել «Նախադպրոցական, դպրոցական և գրասենյակային կահույքի մատակարարում»։  Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։

Մրցույթին մասնակցելու մտադրությոն չունենալու դեպքում, խնդրում ենք ուղարկել նամակ wvarmprocurement@wvi.org հասցենին՝ նշելով մասնակցել չցանկանալու համառոտ պատճառը:

 

Էլեկտրոնիկայի, կենցաղային տեխնիկայի մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու Էլեկտրոնիկայի, կենցաղային տեխնիկայի մատակարարում մրցույթին և նախաորակավորման գործընթացին:

Նախաորակավորված կազմակերպություններից 2 տարի ժամկետով կընտրվեն մի քանիսը, ում հետ RFP ձևաչափով սահմանված ծառայությունների գծով կկնքվեն երկարաժամկետ պայմանագրեր։

Գրանցված մատակարարները պետք է ներկայացնեն նախաորակավորման փաստաթղթերը վերը նշված մրցույթին մասնակցելու համար։ Հետաքրքրված կազմակերպությունները/անհատները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը․

 • Հակիրճ տեղեկատվություն` Կազմակերպության/անհատի վերաբերյալ (Vendor registration ձևաձափ)
 • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով։ Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ։
 • Տեղեկանք հարկային տեսչությունից` հարկային պարտավորությունների մասին։
 • Տեղեկանք ՀՀ դատական դեպարտամենտից` սնանկության և լուծարման գործընթացի վերաբերյալ։
 • Պետական լիցենզիայի պատճեն(ներ)ը։
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ Պատվիրատուներից
 • հետևյալ փաստաթղթերը՝ ստորագրված և կնքված
 • RFP ձևաթուղթը (թե՛ հարցաշարի, թե՛ գնառաջարկի հատվածները)

Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ` դիմելով.

Վորլդ Վիժն Հայաստան,
Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,
հեռ` 055 001161
էլ․ հասցե` wvarmprocurement@wvi.org

Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր` ժ. 09։00-17։30-ը: Մեծ ծավալի տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ներկայացված փաստաթղթերի թվային/սքան տարբերակները անհրաժեշտ  է ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով` կոշտ սկավառակների վրա,  վերը նշված թակ ծրարների մեջ։

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է  2019թ․ նոյեմբերի 1-ը` ժ. 17։30-ն:

Արհրաժեշտ է  էլ․ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել «Էլեկտրոնիկայի, կենցաղային տեխնիկայի մատակարարում»։  Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։

Մրցույթին մասնակցելու մտադրությոն չունենալու դեպքում, խնդրում ենք ուղարկել նամակ wvarmprocurement@wvi.org  հասցենին՝ նշելով մասնակցել չցանկանալու համառոտ պատճառը:

 

Բնապահպանական «Կանաչ վարքագծի ուղեցույց» մշակում  և միջոցառումների կազմակերպում

Կից ներկայացվում է «Բնապահպանական «Կանաչ վարքագծի ուղեցույց» մշակում  և միջոցառումների կազմակերպում» 2019/10/1643 գնառաջարկին մասնակցելու հրավերը: Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2019թ. նոյեմբերի 15-ը` ժամը 17։00-ը: 

 

Խաղահրապարակի համար խաղասարքերի մատակարարում

Կից ներկայացվում է «Խաղահրապարակի համար խաղասարքերի մատակարարում»/ “Supply of goods for playground” / RFQ: 2019/10/1607, 1608 գնառաջարկին մասնակցելու հրավերը: Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2019 թ. նոյեմբերի 1-ը` ժամը 17։00-ը:

Եթե ցանկանում եք ներգրավված լինել այս և նմանատիպ այլ մրցույթներին, խնդրում ենք գնառաջարկի հետ մեկտեղ ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը, որոնք թույլ կտան ձեր կազմակերպությանը լինել ՎՎ նախաորակավորված մասնակիցների ցուցակում:  

 • Պետական գրանցման վկայականի պատճենն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով։ Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ։
 • Տեղեկանք հարկային տեսչությունից` հարկային պարտավորությունների մասին։
 • Տեղեկանք ՀՀ դատական դեպարտամենտից` սնանկության և լուծարման գործընթացի վերաբերյալ։
 • Պետական լիցենզիայի պատճեն(ներ)ը` լիցենցավորված գործունեության դեպքում։
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ պատվիրատուներից:

 

Ձեր կազմակերպությունը նաև պետք է ստրագրի հետևյալ փաստաթղթերը:

 

Սոցիալական կարիքների գնահատում և սուպերվիզիա Վանաձորում


Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Սոցիալական կարիքների գնահատում և սուպերվիզիա Վանաձորում»/ “Social needs assessment and supervision in Vanadzor” RFQ- 2019/10/1605 գնահարցմանը:

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2019 թ. հոկտեմբերի 17-ը` ժամը 17։00-ը:

 

Կարի մեքենաների մատակարարում

Սույնով տեղեկացնում ենք, որ Վորլդ Վիժն Հայաստանի «Կարի մեքենաների մատակարարում»/“Supply of sewing machines,” 2019/10/1604 մրցույթին մասնակցության հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը երկարացվում է մինչև 2019 թվականի հոկտեմբերի 25-ը, ժամը`17։00:

 

Մարզերում երեխայի և ընտանիքի զարգացման ծրագրին աջակցող մասնագետների խմբի  ստեղծում. մրցույթ և նախաորակավորում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու Մարզերում երեխայի և ընտանիքի զարգացման ծրագրին աջակցող մասնագետների խմբի  ստեղծում մրցույթին և նախաորակավորման գործընթացին:

Նախաորակավորված կազմակերպություններից 2 տարի ժամկետով կընտրվեն մի քանիսը, ում հետ RFP ձևաչափով սահմանված ծառայությունների գծով կկնքվեն երկարաժամկետ պայմանագրեր։ 

Գրանցված մատակարարները պետք է ներկայացնեն նախաորակաորման փաստաթղթերը վերը նշված մրցույթին մասնակցելու համար։ Հետաքրքրված կազմակերպությունները/անհատները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը

 • Հակիրճ տեղեկատվություն Կազմակերպության/անհատի վերաբերյալ (Vendor registration ձևաչափ)
 • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով։ Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ։
 • Տեղեկանք հարկային տեսչությունից` հարկային պարտավորությունների մասին։
 • Տեղեկանք ՀՀ դատական դեպարտամենտից` սնանկության և լուծարման գործընթացի վերաբերյալ։
 • Պետական լիցենզիայի պատճեն(ներ)ը։
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ Պատվիրատուներից
 • Հետևյալ փաստաթղթերը՝ ստորագրված և կնքված
   
 • RFP ձևաթուղթը (թե՛ հարցաշարի, թե՛ գնառաջարկի հատվածները)
   
  Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ`
  Վորլդ Վիժն Հայաստան,
  Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,
  հեռ` 055 001161
  էլ․ հասցե։ wvarmprocurement@wvi.org
   
  Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժ 09։00-17։30:
  Մեծ ծավալի տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ներկայացված փաստաթղթերի թվային/սքան տարբերակները անհրաժեշտ  է ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով` կոշտ սկավառակների վրա,  վերը նշված թակ ծրարների մեջ։
   
  Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝  2019թ հոկտեմբերի 18, ժ 17։30
   
  Արհրաժեշտ է  էլ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել «Մարզերում երեխայի և ընտանիքի զարգացման ծրագրին աջակցող մասնագետների խմբի  ստեղծում»։  Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։
   
   
  Մրցույթին մասնակցելու մտադրություն չունենալու դեպքում, խնդրում ենք ուղարկել նամակ wvarmprocurement@wvi.org  հասցենին՝ նշելով մասնակցել չցանկանալու համառոտ պատճառը: