tender, world vision

Մրցութային հայտարարություններ

Խոհանոցային սպասքի մատակարարում Արարատ և Գավառ

Հրավիրում ենք ներկայացնելու գնառաջարկներ «Խոհանոցային սպասքի մատակարարում Արարատ և Գավառ», 2020/01/1950 մրցույթինՀայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. հունվարի 25-ը՝ ժամը 17։00-ը: 

 

Կենցաղային տեխնիկայի մատակարարում Երևանի Երեխաների ցերեկային խնամքի կենտրոնի համար

Հրավիրում ենք ներկայացնելու գնառաջարկներ «Կենցաղային տեխնիկայի մատակարարում Երևանի Երեխաների ցերեկային խնամքի կենտրոնի համար» , 2020/01/2041 մրցույթին: Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. հունվարի 24-ը՝ ժամը 17։00-ը:

 

Ապի տնակների մատակարարում Ստեփանավան

Հրավիրում ենք ներկայացնելու գնառաջարկներ «Ապի տնակների մատակարարում Ստեփանավան», 2020/01/1951 մրցույթինՀայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. հունվարի 22-ը՝ ժամը 17։00-ը: 

 

Կենցաղային տեխնիկայի մատակարարում Արարատ, Ստեփանավան և Գավառ

Հրավիրում ենք ներկայացնելու գնառաջարկներ «Կենցաղային տեխնիկայի մատակարարում Արարատ, Ստեփանավան և Գավառ», 2020/01/1946 մրցույթինՀայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. հունվարի 22-ը՝ ժամը 17։00-ը: 

 

Անկողնային պարագաների մատակարարում Ստեփանավան

Հրավիրում ենք ներկայացնելու գնառաջարկներ «Անկողնային պարագաների մատակարարում Ստեփանավան», 2020/01/1949 մրցույթին: Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. հունվարի 21-ը` ժամը` 17։00-ը: 

 

Վրանի կտորի մատակարարում Գավառ

Հրավիրում ենք ներկայացնելու գնառաջարկներ «Վրանի կտորի մատակարարում Գավառ», 2020/01/1947 մրցույթին: Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. հունվարի 21-ը` ժամը 17։00-ը: 
 

Մեղվաընտանիքների մատակարարում Ստեփանավան

Հրավիրում ենք ներկայացնելու գնառաջարկներ` «Մեղվաընտանիքների մատակարարում Ստեփանավան», 2020/01/1948 մրցույթին:
Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. հունվարի 21-ը` ժամը 17։00-ը:

 

Հղիության վարման և նորածնային խնամքի ծառայությունների բարելավման ծրագրի մասնագետների խմբի ստեղծման մրցույթ

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու «Հղիության վարման և նորածնային խնամքի ծառայությունների բարելավման» ծրագրի մասնագետների խմբի ստեղծման մրցույթին և նախաորակավորման գործընթացին:

Նախաորակավորված կազմակերպություններից 2 տարի ժամկետով կընտրվեն մի քանիսը, ում հետ RFP ձևաչափով սահմանված ծառայությունների գծով կկնքվեն երկարաժամկետ պայմանագրեր։

Գրանցված մատակարարները պետք է ներկայացնեն նախաորակավորման փաստաթղթերը վերը նշված մրցույթին մասնակցելու համար։ Հետաքրքրված կազմակերպությունները/անհատները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը․

 • Հակիրճ տեղեկատվություն դիմորդի վերաբերյալ (Vendor registration ձևաձափ)
 • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով։ Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ (կազմակերպությունների դեպքում)
 • Տեղեկանք հարկային տեսչությունից` հարկային պարտավորությունների մասին (կազմակերպությունների դեպքում)
 • Տեղեկանք ՀՀ դատական դեպարտամենտից` սնանկության և լուծարման գործընթացի վերաբերյալ (կազմակերպությունների դեպքում)
 • Ինքնակենսագրական (անհատների դեպքում)
 • Դիպլոմներ և այլ հավաստագրեր (անհատների դեպքում)
 • Պետական լիցենզիայի պատճեն(ներ)ը/ եթե կիրառելի է (և՛ անհատների, և՛ կազմակերպությունների համար)
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ Պատվիրատուներից (և՛ անհատների, և՛ կազմակերպությունների համար)
 • Հետևյալ փաստաթղթերը՝ ստորագրված և կնքված (և՛ անհատների, և՛ կազմակերպությունների համար)
 • RFP ձևաթուղթը (թե՛ հարցաշարի, թե՛ գնառաջարկի հատվածները) - (և՛ անհատների, և՛ կազմակերպությունների համար)


Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ
Վորլդ Վիժն Հայաստան
Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,
հեռ։ 055 001161
էլ․ հասցե։ wvarmprocurement@wvi.org

Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, 27, 30 դեկտեմբերի 2019թ, և 8-10 հունվարի 2020թ․ , ժ 09։00-17։30:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Հաշվի առնելով տոնական օրերը` ներկայացված փաստաթղթերի թվային/սքան տարբերակները անհրաժեշտ  է ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով` wvarmprocurement@wvi.org հասցեին։

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է  2020թ․ հունվարի 10, ժ. 17։30-ը: 

Արհրաժեշտ է  էլ․ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել «Հղիության վարման և նորածնային խնամքի ծառայությունների բարելավման ծրագիր»։  Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։

Մրցույթին մասնակցելու մտադրություն չունենալու դեպքում, խնդրում ենք ուղարկել նամակ wvarmprocurement@wvi.org  հասցենին՝ նշելով մասնակցել չցանկանալու համառոտ պատճառը:

 

Սննդի մատակարարման մրցույթ և նախաորակավորում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու Արագածոտն, Լոռի, Տավուշ, Շիրակ և Սյունիք Մարզերում Սննդի մատակարարման մրցույթին և նախաորակավորման գործընթացին:

Նախաորակավորված կազմակերպություններից 2 տարի ժամկետով կընտրվեն մի քանիսը, ում հետ RFP ձևաչափով սահմանված ծառայությունների գծով կկնքվեն երկարաժամկետ պայմանագրեր։

Գրանցված մատակարարները պետք է ներկայացնեն նախաորակավորման փաստաթղթերը վերը նշված մրցույթին մասնակցելու համար։ Հետաքրքրված կազմակերպությունները/անհատները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը․

 • Հակիրճ տեղեկատվություն Կազմակերպության/անհատի վերաբերյալ (Vendor registration ձևաչափ)
 • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով։ Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ։ 
 • Տեղեկանք հարկային տեսչությունից` հարկային պարտավորությունների մասին:
 • Տեղեկանք ՀՀ դատական դեպարտամենտից` սնանկության և լուծարման գործընթացի վերաբերյալ (բացառության կարգով կարող է ներկայացվել ավելի ուշ)
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ Պատվիրատուներից
 • Հետևյալ փաստաթղթերը՝ ստորագրված և կնքված
 • RFP ձևաթուղթը (թե՛ հարցաշարի, թե՛ գնառաջարկի հատվածները)

Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ
Վորլդ Վիժն Հայաստան
Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,
հեռ։ 055 001161
էլ․ հասցե։ wvarmprocurement@wvi.org

Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր` ժ.09։00-17։30 կամ Արագածոտն, Լոռի, Տավուշ, Շիրակ և Սյունիք գրասենյակներ մինչև նշված ժամկետի ավարտը։

Մեծ ծավալի տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ներկայացված փաստաթղթերի թվային/սքան տարբերակները անհրաժեշտ  է ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով` կոշտ սկավառակների վրա,  վերը նշված փակ ծրարների մեջ։

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է  2020թ․ հունվարի 17-ը, ժ. 17։30:

Արհրաժեշտ է  էլ․ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել «Սննդի Մատակարարում_/նշել մարզը/»։  Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։

Մրցույթին մասնակցելու մտադրություն չունենալու դեպքում, խնդրում ենք ուղարկել նամակ wvarmprocurement@wvi.org  հասցեին՝ նշելով մասնակցել չցանկանալու համառոտ պատճառը:

 

Ամանորյա զվարճալի շոուների կազմակերպում Շիրակի մարզի համայնքներում 

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Ամանորյա զվարճալի շոուների կազմակերպում Շիրակի մարզի համայնքներում» 2019/12/1829 մրցույթին: Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2019թ. դեկտեմբերի 18-ը` ժամը 17։00-ը: 

 

Ամասիայի մանկական զարգացման կենտրոնի վերանորոգման մրցույթ

Վորլդ Վիժն Հայաստան-ը հրավիրում է ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու Վորլդ Վիժն Հայաստանի Ամասիայի մանկական զարգացման կենտրոնի վերանորոգման/Renovation of Amasia Day care center/WVA/AMASIA/2019/12/1835 մրցույթին:  

Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր` ժ 09։00-17։30-ը: Մեծ ծավալի տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ներկայացված փաստաթղթերի թվային/սքան տարբերակները անհրաժեշտ է ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով` կոշտ սկավառակների վրա,  վերը նշված փակ ծրարների մեջ։

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝  2019թ․ դեկտեմբերի 16-ը` ժ. 17։30:

Անրաժեշտ է  էլ․ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել  Ամասիայի մանկական զարգացման կենտրոնի վերանորոգման/Renovation of Amasia Day care center/WVA/AMASIA/2019/12/1835 ։  Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։

Այն  կազմակերպությունները, որոնք ներգրավված չեն ՎՎ նախաորակավորման ցանկում, բայց ցանկանում են մասնակցել վերը նշված մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնեն նախաորակաորման փաստաթղթեր։ Հետաքրքրված կազմակերպությունները/անհատները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը․

 • Հակիրճ տեղեկատվություն Կազմակերպության/անհատի վերաբերյալ (Vendor registration ձևաձափ)
 • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով։ Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ։
 • Տեղեկանք հարկային տեսչությունից` հարկային պարտավորությունների մասին։
 • Տեղեկանք ՀՀ դատական դեպարտամենտից` սնանկության և լուծարման գործընթացի վերաբերյալ։
 • Պետական լիցենզիայի պատճեն(ներ)ը։
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ Պատվիրատուներից
 • Հետևյալ փաստաթղթերը՝ ստորագրված և կնքված


Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ
Վորլդ Վիժն Հայաստան
Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,
հեռ` 095005049
էլ․ հասցե` wvarmprocurement@wvi.org

 

Քարոզարշավի պլանավորում և մեդիա նյութերի պատրաստում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Ընտանեկան միջավայր և համայնքային ծառայություններ Հայաստանի երեխաների համար» ծրագրի քարոզարշավի պլանավորում և մեդիա նյութերի պատրաստման աշխատանքներ/ Organisation of info campaign and preparation of media materials for FESSCA, ԹԻՎ/NO. RFQ: 2019/12/1798 մրցույթին: Հայտերի, ինչպես նաև նախկին փորձը ներկայացնող փաստաթղթերի, CV-ների և նմանատիպ աշխատանքների ներկայացման վերջնաժամկետն է՝ 2019 թ. դեկտեմբերի 24-ը, ժամը` 17։00-ը:

Ազատամուտ համայնքում ցերեկային կենտրոնի վերանորոգման աշխատանքներ

Վորլդ Վիժն Հայաստան-ը հրավիրում է ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու «Ազատամուտ համայնքում ցերեկային կենտրոնի վերանորոգման աշխատանքներ/Renovation of Azatamut Day care center, WVA/IJEVAN/2019/12/1799» մրցույթին:  

Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր` ժ. 09։00-17։30-ը: Մեծ ծավալի տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ներկայացված փաստաթղթերի թվային/սքան տարբերակները անհրաժեշտ է ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով` կոշտ սկավառակների վրա,  վերը նշված փակ ծրարների մեջ։

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է  2019թ․ դեկտեմբերի 11-ը, ժ. 17։30:

Անրաժեշտ է  էլ․ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել  «Ազատամուտ համայնքում ցերեկային կենտրոնի վերանորոգման աշխատանքներ/Renovation of Azatamut Day care center, WVA/IJEVAN/2019/12/1799»։  Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։

Այն  կազմակերպությունները, որոնք ներգրավված չեն ՎՎ նախաորակավորման ցանկում, բայց ցանկանում են մասնակցել վերը նշված մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնեն նախաորակաորման փաստաթղթեր։ Հետաքրքրված կազմակերպությունները/անհատները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը․

 • Հակիրճ տեղեկատվություն Կազմակերպության/անհատի վերաբերյալ (Vendor registration ձևաձափ)
 • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով։
 • Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ։
 • Տեղեկանք հարկային տեսչությունից` հարկային պարտավորությունների մասին։
 • Տեղեկանք ՀՀ դատական դեպարտամենտից` սնանկության և լուծարման գործընթացի վերաբերյալ։
 • Պետական լիցենզիայի պատճեն(ներ)ը։
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ Պատվիրատուներից:
 • Հետևյալ փաստաթղթերը՝ ստորագրված և կնքված:


Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ
Վորլդ Վիժն Հայաստան
Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,
հեռ` 095005049
էլ․ հասցե` wvarmprocurement@wvi.org

 

Ամանորյա զվարճալի շոուների կազմակերպում Ապարանի համայնքներում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Ամանորյա զվարճալի շոուների կազմակերպում Ապարանի համայնքներում» 2019/12/1797 մրցույթին: Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝ 2019թ. դեկտեմբերի 5-ը` ժամը 17։00-ը: 

Վորլդ Վիժնի (ՎՎ) Հայաստանը հրավիրում է ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարների: Եթե ցանկանում եք մասնակցել այս մրցույթին, խնդրում ենք գնառաջարկի հետ մեկ տեղ ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը, որոնք թույլ կտան ձեր կազմակերպությանը լինել ՎՎ նախավորակավորված մասնակիցների ցուցակում.

 • Պետական գրանցման վկայականի պատճենն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով։ Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ։ 
 • Տեղեկանք հարկային տեսչությունից` հարկային պարտավորությունների մասին։ 
 • Տեղեկանք ՀՀ դատական դեպարտամենտից` սնանկության և լուծարման գործընթացի վերաբերյալ։ 
 • Պետական լիցենզիայի պատճեն(ներ)ը` լիցենցավորված գործունեության դեպքում։ 
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ Պատվիրատուներից:

Ձեր կազմակերպությունը նաև պետք է ստորագրի հետևյալ փաստաթղթերը: 

Եթե չեք ցանկանում մասնակցել մրցույթին, խնդրում ենք ուղարկել նամակ wvarm_procurement@wvi.org հասցեներով՝ նշելով մասնակցել չցանկանալու համառոտ պատճառը: 

 

Վարսահարդարման դասընթացների իրականացում

Կից ներկայացվում է «Վարսահարդարման դասընթացների իրականացում  / Provision of Hair dressing Training Services ԹԻՎ/NO. RFQ: 2019/05/0699» գնահարցմանը մասնակցելու հրավերը։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2019 թ. դեկտեմբերի 12-ը` ժամը 17։00-ը։

 

Ձմեռային անվադողերի մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Ձմեռային անվադողերի մատակարարում», 2019/11/1792 մրցույթին: Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2019 թ. դեկտեմբերի 10-ը` ժամը 15։00-ը:

 

Երեխաների համար ձմեռային բաճկոնների մատակարարում Հայաստանի տարբեր մարզեր

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու «Երեխաների համար ձմեռային բաճկոնների մատակարարում Հայաստանի տարբեր մարզեր», 2019/11/1771 մրցույթին և նախաորակավորման գործընթացին:

Գրանցված մատակարարները պետք է ներկայացնեն նախաորակավորման փաստաթղթերը վերը նշված մրցույթին մասնակցելու համար։ Հետաքրքրված կազմակերպությունները/անհատները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը․

 • Հակիրճ տեղեկատվություն Կազմակերպության/անհատի վերաբերյալ (Vendor registration ձևաձափ)
 • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով։ Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ։
 • Տեղեկանք հարկային տեսչությունից` հարկային պարտավորությունների մասին։
 • Տեղեկանք ՀՀ դատական դեպարտամենտից` սնանկության և լուծարման գործընթացի վերաբերյալ։
 • Պետական լիցենզիայի պատճեն(ներ)ը։
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ Պատվիրատուներից
 • Հետևյալ փաստաթղթերը՝ ստորագրված և կնքված
 • Մրցույթի հրավերը և հավելվածները

Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ
Վորլդ Վիժն Հայաստան
Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,
հեռ` 095005887
էլ․ հասցե` wvarmprocurement@wvi.org

Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժ 09։00-17։30: Մեծ ծավալի տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ներկայացված փաստաթղթերի թվային/սքան տարբերակները անհրաժեշտ է ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով` կոշտ սկավառակների վրա,  վերը նշված փակ ծրարների մեջ։

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2019թ․ դեկտեմբերի 11-ը` ժ. 17։30:

Անրաժեշտ է  էլ․ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել  «Երեխաների համար ձմեռային բաճկոնների մատակարարում Հայաստանի տարբեր մարզեր», 2019/11/1771։  Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։

Մրցույթին մասնակցելու մտադրությոն չունենալու դեպքում, խնդրում ենք ուղարկել նամակ wvarmprocurement@wvi.org  հասցենին՝ նշելով մասնակցել չցանկանալու համառոտ պատճառը:

 

Շիրակի մարզում Տրանսպորտային ծառայությունների մրցույթ

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու Շիրակի մարզում Տրանսպորտային ծառայությունների (միկրոավտոբուս, ավտոբուս) մրցույթին և նախաորակավորման գործընթացին:

Նախաորակավորված կազմակերպություններից 2 տարի ժամկետով կընտրվեն մի քանիսը, ում հետ RFP ձևաչափով սահմանված ծառայությունների գծով կկնքվեն երկարաժամկետ պայմանագրեր։

Գրանցված մատակարարները պետք է ներկայացնեն նախաորակավորման փաստաթղթերը վերը նշված մրցույթին մասնակցելու համար։ Հետաքրքրված կազմակերպությունները/անհատները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը․

 • Հակիրճ տեղեկատվություն Կազմակերպության/անհատի վերաբերյալ (Vendor registration ձևաչափ)
 • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով։ Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ։
 • Տեղեկանք հարկային տեսչությունից` հարկային պարտավորությունների մասին։
 • Տեղեկանք ՀՀ դատական դեպարտամենտից` սնանկության և լուծարման գործընթացի վերաբերյալ։
 • Պետական լիցենզիայի պատճեն(ներ)ը։
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ Պատվիրատուներից
 • Հետևյալ փաստաթղթերը՝ ստորագրված և կնքված
 • RFP ձևաթուղթը (թե՛ հարցաշարի, թե՛ գնառաջարկի հատվածները)

Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ
Վորլդ Վիժն Հայաստան
Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,
հեռ` 055 001161
էլ․ հասցե` wvarmprocurement@wvi.org

Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժ 09։00-17։30
Մեծ ծավալի տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ներկայացված փաստաթղթերի թվային/սքան տարբերակները անհրաժեշտ  է ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով` կոշտ սկավառակների վրա,  վերը նշված փակ ծրարների մեջ։

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝  2019թ․ դեկտեմբերի 10-ը` ժ. 17։30:

Անրաժեշտ է  էլ․ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել «Միկրոավտոբուս, ավտոբուս_Շիրակի մարզ»։  Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։

Մրցույթին մասնակցելու մտադրությոն չունենալու դեպքում, խնդրում ենք ուղարկել նամակ wvarmprocurement@wvi.org  հասցենին՝ նշելով մասնակցել չցանկանալու համառոտ պատճառը:

 

Ընտանի կենդանիների և անասնակերի մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու «Ընտանի կենդանիների և անասնակերի մատակարարում» մրցույթին և նախաորակավորման գործընթացին:

Նախաորակավորված կազմակերպություններից 2 տարի ժամկետով կընտրվեն մի քանիսը, ում հետ RFP ձևաչափով սահմանված ծառայությունների գծով կկնքվեն երկարաժամկետ պայմանագրեր։

Գրանցված մատակարարները պետք է ներկայացնեն նախաորակավորման փաստաթղթերը վերը նշված մրցույթին մասնակցելու համար։ Հետաքրքրված կազմակերպությունները/անհատները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը․

 • Հակիրճ տեղեկատվություն կազմակերպության/անհատի վերաբերյալ (Vendor registration ձևաձափ)
 • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով։ Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ։
 • Տեղեկանք հարկային տեսչությունից` հարկային պարտավորությունների մասին։
 • Տեղեկանք ՀՀ դատական դեպարտամենտից` սնանկության և լուծարման գործընթացի վերաբերյալ։
 • Պետական լիցենզիայի պատճեն(ներ)ը։
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ Պատվիրատուներից
 • Հետևյալ փաստաթղթերը՝ ստորագրված և կնքված
 • RFP ձևաթուղթը (թե՛ հարցաշարի, թե՛ գնառաջարկի հատվածները)

Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ`
Վորլդ Վիժն Հայաստան
Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,
հեռ` 055 001161
էլ․ հասցե` wvarmprocurement@wvi.org

Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժ 09։00-17։30: Մեծ ծավալի տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ներկայացված փաստաթղթերի թվային/սքան տարբերակները անհրաժեշտ  է ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով` կոշտ սկավառակների վրա,  վերը նշված փակ ծրարների մեջ։

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է  2019թ․ հունվարի 16` ժ. 17։30-ը:

Անրաժեշտ է  էլ․ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել «Ընտանի կենդանիների և անասնակերի մատակարարում»։ Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։

Մրցույթին մասնակցելու մտադրությոն չունենալու դեպքում, խնդրում ենք ուղարկել նամակ wvarmprocurement@wvi.org  հասցենին՝ նշելով մասնակցել չցանկանալու համառոտ պատճառը:

 

«Թատերական ներկայացումներ 3-6 տարեկան երեխաների համար

Վորլդ Վիժն Հայաստան-ը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Թատերական ներկայացումներ 3-6 տարեկան երեխաների համար»/ “Theatre performance for children of 3-6 years age”, 2019/11/1668 մրցույթին:
Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2019 թ. նոյեմբերի 15-ը` ժամը 17։00-ը

Սոցիալական ծառայությունների ամբողջական փաթեթների ծախսերի հաշվարկման մոդելի ձևավորում

Հրավիրում ենք ներկայացնելու գնառաջարկներ «Սոցիալական ծառայությունների ամբողջական փաթեթների ծախսերի հաշվարկման մոդելի ձևավորում»/ “Social services and alternative care new model’s cost estimation development” RFQ- 2019/11/1742 մրցույթին: Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2019թ. նոյեմբերի 15-ը` ժամը 17։00-ը:

 

Խաղահրապարակի համար խաղասարքերի մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Խաղահրապարակի համար խաղասարքերի մատակարարում»/ “Supply of goods for playground” / RFQ: 2019/10/1607, 1705 մրցույթին:
Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2019 թ. նոյեմբերի 14-ը` ժամը 17։00-ը:
 

Գեղարքունիքի մարզում սննդի մատակարարման մրցույթ և նախաորակավորում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու Գեղարքունիքի մարզում սննդի մատակարարման մրցույթին և նախաորակավորման գործընթացին:

Նախաորակավորված կազմակերպություններից 2 տարի ժամկետով կընտրվեն մի քանիսը, ում հետ RFP ձևաչափով սահմանված ծառայությունների գծով կկնքվեն երկարաժամկետ պայմանագրեր։

Գրանցված մատակարարները պետք է ներկայացնեն նախաորակավորման փաստաթղթերը վերը նշված մրցույթին մասնակցելու համար։ Հետաքրքրված կազմակերպությունները/անհատները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը․

 • Հակիրճ տեղեկատվություն կազմակերպության/անհատի վերաբերյալ (Vendor registration ձևաձափ)
 • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով։ Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ։ 
 • Տեղեկանք հարկային տեսչությունից` հարկային պարտավորությունների մասին 
 • Տեղեկանք ՀՀ դատական դեպարտամենտից` սնանկության և լուծարման գործընթացի վերաբերյալ (բացառության կարգով կարող է ներկայացվել ավելի ուշ)
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ Պատվիրատուներից
 • Հետևյալ փաստաթղթերը՝ ստորագրված և կնքված
 • RFP ձևաթուղթը (թե՛ հարցաշարի, թե՛ գնառաջարկի հատվածները)

Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ`
Վորլդ Վիժն Հայաստան
Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,
հեռ։ 055 001161
էլ․ հասցե։ wvarmprocurement@wvi.org

Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժ 09։00-17։30 կամ Վարդենիսի, Ճամբարակի և Գավառի գրասենյենկեր մինչև նշված ժամկետի ավարտը։ Մեծ ծավալի տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ներկայացված փաստաթղթերի թվային/սքան տարբերակները անհրաժեշտ  է ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով` կոշտ սկավառակների վրա,  վերը նշված փակ ծրարների մեջ։

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է  2019թ․ նոյեմբերի 15-ը` ժ. 17։30-ը:

Արհրաժեշտ է  էլ․ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել «Սննդի Մատակարարում Գեղարքունիք»։ Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։ Մրցույթին մասնակցելու մտադրություն չունենալու դեպքում խնդրում ենք ուղարկել նամակ wvarmprocurement@wvi.org  հասցենին՝ նշելով մասնակցել չցանկանալու համառոտ պատճառը:

 

Donate.am կայքի նոր կոնցեպտի և դիզայնի մշակում

Վորլդ Վիժն Հայաստան-ը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Donate.am կայքի նոր կոնցեպտի և դիզայնի մշակում»/ “Development of new concept and design for Donate.am site ” / RFQ: 2019/11/1709 մրցույթին: Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2019 թ. նոյեմբերի 28-ը` ժամը 17։00-ը:

Սույն թվականի նոյեմբերի է 13-ին` ժամը 14:30 -ին նախատեսվում է նախամրցութային հանդիպում մրցույթի մասնակցությամբ հետաքրքրված ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ։

 

Ձմեռային անվադողերի մատակարարում Գյումրի

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Ձմեռային անվադողերի մատակարարում Գյումրի», 2019/11/1675 մրցույթին: Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2019 թ. նոյեմբերի 8-ը` ժամը 15։00-ը: 
 

Էլեկտրոնիկայի, կենցաղային տեխնիկայի մատակարարման նախաորակավորման գործընթաց. մրցույթի վերահայտարարում

Սույնով տեղեկացնում ենք, որ Վորլդ Վիժն Հայաստանի Էլեկտրոնիկայի, կենցաղային տեխնիկայի մատակարարման նախաորակավորման գործընթացը և մրցույթը ՎԵՐԱՀԱՅՏԱՐԱՐՎՈՒՄ են։

Մասնակցության հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է  2019 թվականի նոյեմբերի 22-ը` ժամը 17։30-ը:

ՈևՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ։ Հայտ ներկայացրած մրցույթի մասնակիցներին խնդրվում է կրկին ներկայացնել մրցութային ամփոփ փաթեթը`

 • Հակիրճ տեղեկատվություն Կազմակերպության/անհատի վերաբերյալ (Vendor registration ձևաձափ)
 • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով։ Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ։
 • Տեղեկանք հարկային տեսչությունից` հարկային պարտավորությունների մասին։
 • Տեղեկանք ՀՀ դատական դեպարտամենտից` սնանկության և լուծարման գործընթացի վերաբերյալ։
 • Պետական լիցենզիայի պատճեն(ներ)ը։
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ Պատվիրատուներից
 • Հետևյալ փաստաթղթերը՝ ստորագրված և կնքված
 • RFP ձևաթուղթը (թե՛ հարցաշարի, թե՛ գնառաջարկի հատվածները)

 

Խաղերի և խաղալիքների մրցույթ

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու Խաղերի և խաղալիքների մրցույթին և նախաորակավորման գործընթացին:

Նախաորակավորված կազմակերպություններից 2 տարի ժամկետով կընտրվեն մի քանիսը, ում հետ RFP ձևաչափով սահմանված ծառայությունների գծով կկնքվեն երկարաժամկետ պայմանագրեր։

Գրանցված մատակարարները պետք է ներկայացնեն նախաորակաորման փաստաթղթերը վերը նշված մրցույթին մասնակցելու համար։ Հետաքրքրված կազմակերպությունները/անհատները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը․

 • Հակիրճ տեղեկատվություն Կազմակերպության/անհատի վերաբերյալ (Vendor registration ձևաչափ)
 • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով։ Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ։
 • Տեղեկանք հարկային տեսչությունից` հարկային պարտավորությունների մասին։
 • Տեղեկանք ՀՀ դատական դեպարտամենտից` սնանկության և լուծարման գործընթացի վերաբերյալ։
 • Պետական լիցենզիայի պատճեն(ներ)ը։
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ Պատվիրատուներից:
 • Հետևյալ փաստաթղթերը՝ ստորագրված և կնքված
 • RFP ձևաթուղթը (թե՛ հարցաշարի, թե՛ գնառաջարկի հատվածները)

Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ`
Վորլդ Վիժն Հայաստան
Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,
հեռ` 055 001161
էլ․ հասցե` wvarmprocurement@wvi.org

Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժ 09։00-17։30: Մեծ ծավալի տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ներկայացված փաստաթղթերի թվային/սքան տարբերակները անհրաժեշտ  է ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով` կոշտ սկավառակների վրա, վերը նշված փակ ծրարների մեջ։

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2019թ․ նոյեմբերի 12-ը` ժամը 17։30:

Անրաժեշտ է  էլ․ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել  «Խաղերի և Խաղալիքների գնում»։  Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։

Մրցույթին մասնակցելու մտադրություն չունենալու դեպքում, խնդրում ենք ուղարկել նամակ wvarmprocurement@wvi.org  հասցենին՝ նշելով մասնակցել չցանկանալու համառոտ պատճառը:

 

Տրանսպորտային ծառայության մրցույթ

Հրավիրում ենք ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու տրանսպորտային ծառայության (ավտոբուս) (Գեղարքունիք մարզ, Վարդենիս համայնք) մրցույթին և նախաորակավորման գործընթացին:

Նախաորակավորված կազմակերպություններից 2 տարի ժամկետով կընտրվեն մի քանիսը, ում հետ RFP ձևաչափով սահմանված ծառայությունների գծով կկնքվեն երկարաժամկետ պայմանագրեր։

Գրանցված մատակարարները պետք է ներկայացնեն նախաորակավորման փաստաթղթերը վերը նշված մրցույթին մասնակցելու համար։ Հետաքրքրված կազմակերպությունները/անհատները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը.

 • Հակիրճ տեղեկատվություն Կազմակերպության/անհատի վերաբերյալ (Vendor registration ձևաչափ)
 • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով։ Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ։
 • Տեղեկանք հարկային տեսչությունից` հարկային պարտավորությունների մասին։
 • Տեղեկանք ՀՀ դատական դեպարտամենտից` սնանկության և լուծարման գործընթացի վերաբերյալ։
 • Պետական լիցենզիայի պատճեն(ներ)ը։
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ Պատվիրատուներից
 • Հետևյալ փաստաթղթերը՝ ստորագրված և կնքված
 • RFP ձևաթուղթը (թե՛ հարցաշարի, թե՛ գնառաջարկի հատվածները)

Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ`
Վորլդ Վիժն Հայաստան
Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,
հեռ։ 055 001161
էլ․ հասցե։ wvarmprocurement@wvi.org

Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժ 09։00-17։30: Մեծ ծավալի տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ներկայացված փաստաթղթերի թվային/սքան տարբերակները անհրաժեշտ  է ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով` կոշտ սկավառակների վրա,  վերը նշված փակ ծրարների մեջ։

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է  2019թ․ նոյեմբերի 20-ը` ժ. 17։30:

Արհրաժեշտ է  էլ․ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել Տրանսպորտային Ծառայության (Ավտոբուս) (Գեղարքունիք մարզ, Վարդենիս համայնք)։  Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։

Մրցույթին մասնակցելու մտադրություն չունենալու դեպքում, խնդրում ենք ուղարկել նամակ wvarmprocurement@wvi.org  հասցենին՝ նշելով մասնակցել չցանկանալու համառոտ պատճառը:

 

Մեղվաընտանիքների և հարակից ապրանքների մատակարարում

Հրավիրում ենք ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու Մեղվաընտանիքների և հարակից ապրանքների մատակարարման մրցույթին և նախաորակավորման գործընթացին:
Նախաորակավորված կազմակերպություններից 2 տարի ժամկետով կընտրվեն մի քանիսը, ում հետ RFP ձևաչափով սահմանված ծառայությունների գծով կկնքվեն երկարաժամկետ պայմանագրեր։

Գրանցված մատակարարները պետք է ներկայացնեն նախաորակավորման փաստաթղթերը վերը նշված մրցույթին մասնակցելու համար։ Հետաքրքրված կազմակերպությունները/անհատները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը․

 • Հակիրճ տեղեկատվություն կազմակերպության/անհատի վերաբերյալ (Vendor registration ձևաչափ)
 • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով։ Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ։ 
 • Տեղեկանք հարկային տեսչությունից` հարկային պարտավորությունների մասին 
 • Տեղեկանք ՀՀ դատական դեպարտամենտից` սնանկության և լուծարման գործընթացի վերաբերյալ:
 • Պետական լիցենզիայի պատճեն(ներ)ը։ 
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ Պատվիրատուներից:
 • Հետևյալ փաստաթղթերը՝ ստորագրված և կնքված:
 • RFP ձևաթուղթը (թե՛ հարցաշարի, թե՛ գնառաջարկի հատվածները):

Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ`
Վորլդ Վիժն Հայաստան, Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,
հեռ` 055 001161
էլ․ հասցե` wvarmprocurement@wvi.org

Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր` ժ. 9։00-17։30: Մեծ ծավալի տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ներկայացված փաստաթղթերի թվային/սքան տարբերակները անհրաժեշտ  է ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով` կոշտ սկավառակների վրա,  վերը նշված փակ ծրարների մեջ։

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է  2019թ․ հունվարի 17-ը` ժ. 17։30-ը:

Արհրաժեշտ է  էլ․ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել «Մեղվաընտանիքներ և հարակից Ապրանքներ»։  Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։

Մրցույթին մասնակցելու մտադրություն չունենալու դեպքում, խնդրում ենք ուղարկել նամակ wvarmprocurement@wvi.org  հասցենին՝ նշելով մասնակցել չցանկանալու համառոտ պատճառը:

Բենզինի մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու բենզինի մատակարարման մրցույթին և նախաորակավորման գործընթացին:

Նախաորակավորված կազմակերպություններից 2 տարի ժամկետով կընտրվեն մի քանիսը, ում հետ RFP ձևաչափով սահմանված ծառայությունների գծով կկնքվեն երկարաժամկետ պայմանագրեր։

Գրանցված մատակարարները պետք է ներկայացնեն նախաորակավորման փաստաթղթերը վերը նշված մրցույթին մասնակցելու համար։ Հետաքրքրված կազմակերպությունները/անհատները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը․

 • Հակիրճ տեղեկատվություն Կազմակերպության/անհատի վերաբերյալ (Vendor registration ձևաձափ)
 • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով։ Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ։ 
 • Տեղեկանք հարկային տեսչությունից` հարկային պարտավորությունների մասին 
 • Տեղեկանք ՀՀ դատական դեպարտամենտից` սնանկության և լուծարման գործընթացի վերաբերյալ 
 • Պետական լիցենզիայի պատճեն(ներ)ը։ 
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ Պատվիրատուներից
 • Հետևյալ փաստաթղթերը՝ ստորագրված և կնքված
 •  RFP ձևաթուղթը (թե՛ հարցաշարի, թե՛ գնառաջարկի հատվածները)

Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ
Վորլդ Վիժն Հայաստան
Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,
հեռ։ 055 001161
էլ․ հասցե։ wvarmprocurement@wvi.org

Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժ 09։00-17։30
Մեծ ծավալի տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ներկայացված փաստաթղթերի թվային/սքան տարբերակները անհրաժեշտ  է ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով` կոշտ սկավառակների վրա,  վերը նշված փակ ծրարների մեջ։

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝  2019թ․ նոյեմբերի 22, ժ 17։30:

Արհրաժեշտ է  էլ․ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել «Բենզինի մատակարարում»։ Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։


Մրցույթին մասնակցելու մտադրությոն չունենալու դեպքում, խնդրում ենք ուղարկել նամակ wvarmprocurement@wvi.org  հասցենին՝ նշելով մասնակցել չցանկանալու համառոտ պատճառը:

Պրակտիկ գիտելիքների և հմտությունների ուսուցանում և աջակցային սուպերվիզիա

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու Արագածոտնի, Շիրակի, Լոռվա, Տավուշի և Սյունիքի մարզերի համայնքային սոցիալական աշխատողների համար պրակտիկ գիտելիքների և հմտությունների ուսուցանման և աջակցային սուպերվիզիայի տրամադրման մրցույթին և նախաորակավորման գործընթացին:

Նախաորակավորված կազմակերպություններից 2 տարի ժամկետով կընտրվեն մի քանիսը, ում հետ RFP ձևաչափով սահմանված ծառայությունների գծով կկնքվեն երկարաժամկետ պայմանագրեր։

Գրանցված մատակարարները պետք է ներկայացնեն նախաորակավորման փաստաթղթերը վերը նշված մրցույթին մասնակցելու համար։ Հետաքրքրված կազմակերպությունները/անհատները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը․

 • Հակիրճ տեղեկատվություն Կազմակերպության/անհատի վերաբերյալ (Vendor registration ձևաձափ)
 • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով։ Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ։ Անհատի դեպքում՝ ինքնակենսագրական:
 • Տեղեկանք հարկային տեսչությունից` հարկային պարտավորությունների մասին (կազմակերպության դեպքում):
 • Տեղեկանք ՀՀ դատական դեպարտամենտից` սնանկության և լուծարման գործընթացի վերաբերյալ (կազմակերպության դեպքում):
 • Պետական լիցենզիայի պատճեն(ներ)ը։ Անհատի դեպքում՝ դիպլոմ և համապատասխան որակավորումը հաստատող այլ փաստաթղթեր
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ Պատվիրատուներից:
 • Հետևյալ փաստաթղթերը՝ ստորագրված և կնքված:
 • RFP ձևաթուղթը (թե՛ հարցաշարի, թե՛ գնառաջարկի հատվածները):

Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ
Վորլդ Վիժն Հայաստան
Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,
հեռ։ 055 001161
էլ․ հասցե։ wvarmprocurement@wvi.org

Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժ 09։00-17։30: Մեծ ծավալի տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ներկայացված փաստաթղթերի թվային/սքան տարբերակները անհրաժեշտ  է ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով` կոշտ սկավառակների վրա,  վերը նշված փակ ծրարների մեջ։ 

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝  2019թ․ նոյեմբերի 13, ժ. 17։30:

Արհրաժեշտ է  էլ․ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել «Պրակտիկ գիտելիքների և հմտությունների ուսուցանում և աջակցային սուպերվիզիա»։  Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը չեն դիտարկվի։

Մրցույթին մասնակցելու մտադրությոն չունենալու դեպքում, խնդրում ենք ուղարկել նամակ wvarmprocurement@wvi.org  հասցենին՝ նշելով մասնակցել չցանկանալու համառոտ պատճառը:

 

Նախադպրոցական, դպրոցական և գրասենյակային կահույքի մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու Նախադպրոցական, դպրոցական և գրասենյակային կահույքի մատակարարման մրցույթին և նախաորակավորման գործընթացին:

Նախաորակավորված կազմակերպություններից 2 տարի ժամկետով կընտրվեն մի քանիսը, ում հետ RFP ձևաչափով սահմանված ծառայությունների գծով կկնքվեն երկարաժամկետ պայմանագրեր։

Գրանցված մատակարարները պետք է ներկայացնեն նախաորակավորման փաստաթղթերը վերը նշված մրցույթին մասնակցելու համար։ Հետաքրքրված կազմակերպությունները/անհատները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը․

 • Հակիրճ տեղեկատվություն Կազմակերպության/անհատի վերաբերյալ (Vendor registration ձևաչափ)
 • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով։ Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ։
 • Տեղեկանք հարկային տեսչությունից` հարկային պարտավորությունների մասին։
 • Տեղեկանք ՀՀ դատական դեպարտամենտից` սնանկության և լուծարման գործընթացի վերաբերյալ։
 • Պետական լիցենզիայի պատճեն(ներ)ը։
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ Պատվիրատուներից:
 • Հետևյալ փաստաթղթերը՝ ստորագրված և կնքված:
 • RFP ձևաթուղթը (թե՛ հարցաշարի, թե՛ գնառաջարկի հատվածները):

Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ
Վորլդ Վիժն Հայաստան
Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,
հեռ։ 055 001161
էլ․ հասցե։ wvarmprocurement@wvi.org

Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժ 09։00-17։30: Մեծ ծավալի տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ներկայացված փաստաթղթերի թվային/սքան տարբերակները անհրաժեշտ  է ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով` կոշտ սկավառակների վրա,  վերը նշված փակ ծրարների մեջ։

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է  2019թ․ նոյեմբերի 2-ը` ժ.17։30-ը: Արհրաժեշտ է  էլ․ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել «Նախադպրոցական, դպրոցական և գրասենյակային կահույքի մատակարարում»։  Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։

Մրցույթին մասնակցելու մտադրությոն չունենալու դեպքում, խնդրում ենք ուղարկել նամակ wvarmprocurement@wvi.org հասցենին՝ նշելով մասնակցել չցանկանալու համառոտ պատճառը:

 

Էլեկտրոնիկայի, կենցաղային տեխնիկայի մատակարարում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու Էլեկտրոնիկայի, կենցաղային տեխնիկայի մատակարարում մրցույթին և նախաորակավորման գործընթացին:

Նախաորակավորված կազմակերպություններից 2 տարի ժամկետով կընտրվեն մի քանիսը, ում հետ RFP ձևաչափով սահմանված ծառայությունների գծով կկնքվեն երկարաժամկետ պայմանագրեր։

Գրանցված մատակարարները պետք է ներկայացնեն նախաորակավորման փաստաթղթերը վերը նշված մրցույթին մասնակցելու համար։ Հետաքրքրված կազմակերպությունները/անհատները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը․

 • Հակիրճ տեղեկատվություն` Կազմակերպության/անհատի վերաբերյալ (Vendor registration ձևաձափ)
 • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով։ Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ։
 • Տեղեկանք հարկային տեսչությունից` հարկային պարտավորությունների մասին։
 • Տեղեկանք ՀՀ դատական դեպարտամենտից` սնանկության և լուծարման գործընթացի վերաբերյալ։
 • Պետական լիցենզիայի պատճեն(ներ)ը։
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ Պատվիրատուներից
 • հետևյալ փաստաթղթերը՝ ստորագրված և կնքված
 • RFP ձևաթուղթը (թե՛ հարցաշարի, թե՛ գնառաջարկի հատվածները)

Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ` դիմելով.

Վորլդ Վիժն Հայաստան,
Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,
հեռ` 055 001161
էլ․ հասցե` wvarmprocurement@wvi.org

Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր` ժ. 09։00-17։30-ը: Մեծ ծավալի տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ներկայացված փաստաթղթերի թվային/սքան տարբերակները անհրաժեշտ  է ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով` կոշտ սկավառակների վրա,  վերը նշված թակ ծրարների մեջ։

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է  2019թ․ նոյեմբերի 1-ը` ժ. 17։30-ն:

Արհրաժեշտ է  էլ․ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել «Էլեկտրոնիկայի, կենցաղային տեխնիկայի մատակարարում»։  Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։

Մրցույթին մասնակցելու մտադրությոն չունենալու դեպքում, խնդրում ենք ուղարկել նամակ wvarmprocurement@wvi.org  հասցենին՝ նշելով մասնակցել չցանկանալու համառոտ պատճառը:

 

Բնապահպանական «Կանաչ վարքագծի ուղեցույց» մշակում  և միջոցառումների կազմակերպում

Կից ներկայացվում է «Բնապահպանական «Կանաչ վարքագծի ուղեցույց» մշակում  և միջոցառումների կազմակերպում» 2019/10/1643 գնառաջարկին մասնակցելու հրավերը: Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2019թ. նոյեմբերի 15-ը` ժամը 17։00-ը: 

 

Խաղահրապարակի համար խաղասարքերի մատակարարում

Կից ներկայացվում է «Խաղահրապարակի համար խաղասարքերի մատակարարում»/ “Supply of goods for playground” / RFQ: 2019/10/1607, 1608 գնառաջարկին մասնակցելու հրավերը: Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2019 թ. նոյեմբերի 1-ը` ժամը 17։00-ը:

Եթե ցանկանում եք ներգրավված լինել այս և նմանատիպ այլ մրցույթներին, խնդրում ենք գնառաջարկի հետ մեկտեղ ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը, որոնք թույլ կտան ձեր կազմակերպությանը լինել ՎՎ նախաորակավորված մասնակիցների ցուցակում:  

 • Պետական գրանցման վկայականի պատճենն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով։ Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ։
 • Տեղեկանք հարկային տեսչությունից` հարկային պարտավորությունների մասին։
 • Տեղեկանք ՀՀ դատական դեպարտամենտից` սնանկության և լուծարման գործընթացի վերաբերյալ։
 • Պետական լիցենզիայի պատճեն(ներ)ը` լիցենցավորված գործունեության դեպքում։
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ պատվիրատուներից:

 

Ձեր կազմակերպությունը նաև պետք է ստրագրի հետևյալ փաստաթղթերը:

 

Սոցիալական կարիքների գնահատում և սուպերվիզիա Վանաձորում


Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ «Սոցիալական կարիքների գնահատում և սուպերվիզիա Վանաձորում»/ “Social needs assessment and supervision in Vanadzor” RFQ- 2019/10/1605 գնահարցմանը:

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2019 թ. հոկտեմբերի 17-ը` ժամը 17։00-ը:

 

Կարի մեքենաների մատակարարում

Սույնով տեղեկացնում ենք, որ Վորլդ Վիժն Հայաստանի «Կարի մեքենաների մատակարարում»/“Supply of sewing machines,” 2019/10/1604 մրցույթին մասնակցության հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը երկարացվում է մինչև 2019 թվականի հոկտեմբերի 25-ը, ժամը`17։00:

 

Մարզերում երեխայի և ընտանիքի զարգացման ծրագրին աջակցող մասնագետների խմբի  ստեղծում. մրցույթ և նախաորակավորում

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու Մարզերում երեխայի և ընտանիքի զարգացման ծրագրին աջակցող մասնագետների խմբի  ստեղծում մրցույթին և նախաորակավորման գործընթացին:

Նախաորակավորված կազմակերպություններից 2 տարի ժամկետով կընտրվեն մի քանիսը, ում հետ RFP ձևաչափով սահմանված ծառայությունների գծով կկնքվեն երկարաժամկետ պայմանագրեր։ 

Գրանցված մատակարարները պետք է ներկայացնեն նախաորակաորման փաստաթղթերը վերը նշված մրցույթին մասնակցելու համար։ Հետաքրքրված կազմակերպությունները/անհատները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը

 • Հակիրճ տեղեկատվություն Կազմակերպության/անհատի վերաբերյալ (Vendor registration ձևաչափ)
 • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով։ Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ։
 • Տեղեկանք հարկային տեսչությունից` հարկային պարտավորությունների մասին։
 • Տեղեկանք ՀՀ դատական դեպարտամենտից` սնանկության և լուծարման գործընթացի վերաբերյալ։
 • Պետական լիցենզիայի պատճեն(ներ)ը։
 • Երաշխիքային նամակներ նախորդ Պատվիրատուներից
 • Հետևյալ փաստաթղթերը՝ ստորագրված և կնքված
   
 • RFP ձևաթուղթը (թե՛ հարցաշարի, թե՛ գնառաջարկի հատվածները)
   
  Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ`
  Վորլդ Վիժն Հայաստան,
  Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,
  հեռ` 055 001161
  էլ․ հասցե։ wvarmprocurement@wvi.org
   
  Փաստաթղթերը պետք է  ներկայացնել  փակ ծրարներով՝ Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․ հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժ 09։00-17։30:
  Մեծ ծավալի տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ներկայացված փաստաթղթերի թվային/սքան տարբերակները անհրաժեշտ  է ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով` կոշտ սկավառակների վրա,  վերը նշված թակ ծրարների մեջ։
   
  Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝  2019թ հոկտեմբերի 18, ժ 17։30
   
  Արհրաժեշտ է  էլ նամակների և/կամ ծրարների առարկա բաժնում նշել «Մարզերում երեխայի և ընտանիքի զարգացման ծրագրին աջակցող մասնագետների խմբի  ստեղծում»։  Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը  չեն դիտարկվի։
   
   
  Մրցույթին մասնակցելու մտադրություն չունենալու դեպքում, խնդրում ենք ուղարկել նամակ wvarmprocurement@wvi.org  հասցենին՝ նշելով մասնակցել չցանկանալու համառոտ պատճառը: