ԱՂՋԻԿ (ԵՎ ՏՂԱ) ԵՐԵԽԱՅԻ ՏԵՍԱՆԵԼՈԻԹՅՈՒՆԸ զեկույց

ԱՂՋԻԿ (ԵՎ ՏՂԱ) ԵՐԵԽԱՅԻ ՏԵՍԱՆԵԼՈԻԹՅՈՒՆԸ

Սույն զեկույցը գրվել է Վորլդ Վիժն կազմակերպության «Հոգատարություն հանուն հավասարության» ծրագրի շրջանակներում, որի նպատակն է կանխել և փոխել կանանց ու աղջիկներին վնասող կարծրատիպային վերաբերմունքն ու վարքագիծը, նպաստել այնպիսի միջավայրի ստեղծմանը, ուր աղջիկներն ու տղաները ծնվում ու արժևորվում են հավասարապես: