Auction of cars

Թեթև մարդատար ավտոմեքենաների աճուրդ

Վորլդ Վիժն Ինթերնեյշնլ ՄԲԿ հայաստանյան մասնաճյուղը հայտարարում է թեթև մարդատար ավտոմեքենաների աճուրդ7 ԼՈՏ-ից (տե՛ս կից ցանկը

Աճուրդի պայմաններ

1.      Ավտոմեքենաները կարելի է տեսնել 2021թ մարտիի 9-ից  17-ը ներառյալ ժամանակահատվածում ՝ նախապես զանգահարելով և այցի համար պայմանավորվելով Վորլդ Վիժն Հայաստանի համապատասխան լիազորված  աշխատակցի հետ ( 095 005369), Երկ-Ուրբ ժ․ 09:00 - 17։30

2.      Հայտերը պետք է լրացվեն   «Աճուրդային հայտ» ձևաչափով։

3.      Հայտերը և հայտատուների անձնագրերի/նույնականացման քարտերի պատճենները պետք է ներկայացվեն էլեկտրոնային տարբերակով arm_tenders@wvi.org  հասցեով, 2021թ մարտի 15-ից  մարտի 24-ը ներառյալ ժամանակահատվածում։

4.      Ելնելով երկրում ստեղծված իրավիճակից և համաճարակի հետագա զարգացումը սահմանափակելու նպատակով՝ հայտերը բացվելու են  աճուրդային հանձնաժողովի կողմից, առանց հայտատուների ներկայության։

5.      Աճուրդում հաղթող կարող են ճանաչվել այն հայտատուները, որոնք կառաջարկեն առավելագույն բարձր գին համապատասխան ավտոմեքենայի ձեռքբերման համար:  Ընդ որում՝ Վորլդ Վիժն Ինթերնեյշնլ ՄԲԿ հայաստանյան մասնաճյուղն իրավունք ունի հրաժարվել հաղթող ճանաչել որևէ ԼՈՏ-ի համար համապատասխան հայտատուին, եթե Աճուրդային հանձնաժողովի հիմնավոր կարծիքով տվյալ հայտով առաջարկված գինը ցածր է ԼՈՏ-ի իրական շուկայական արժեքից։

6.      Հավասար հայտերի ստացման դեպքում հաղթող ճանաչելու որոշումը կայացվում է Աճուրդային հանձնաժողովի կողմից։

7.      Վճարման պայմանները կներկայացվեն աճուրդում հաղթող ճանաչված հայտատուներին։

8.      Ավտոմեքենաների ձեռքբերման հետ կապված բոլոր ծախսերը (ներառյալ ճանապարհային ոստիկանությունում սեփականատիրոջ փոփոխության և հաշվառման հետ կապված) կրում են աճուրդային հանձնաժողովի կողմից հաղթող ճանաչված հայտատուները:

9.      Չի սահմանափակվում յուրաքանչյուր հայտատուի կողմից մեկից ավելի ԼՈՏ-ի ձեռքբերման համար հայտի (երի) ներկայացումը։


Աճուրդի ժամանակացույց

9 - 17 մարտի, 2021թ․ - ավտոմեքենաների դիտում
15 - 24 մարտի, 2021թ․ - հայտերի ներկայացում
29  մարտի, 2021թ․- աճուրդային փակ ժողով