Work-based learning initiatives in Armenia

Աշխատանքի վրա հիմնված ուսումնառության ոլորտում Վորլդ Վիժն Հայաստանի նախաձեռնությունները

Անցյալ երեք տարիների ընթացքում մեծ ջանքեր են ներդրվել` բարելավելու աշխատանքի վրա հիմնված ուսումնառությունը Հայաստանում:

Հպարտությամբ ներկայացնում ենք մեր ձեռքբերումները այս ոլորտում, որ գրանցել ենք Գլոբալ զարգացումներ հիմնադրամի հետ համատեղ և Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ

  • ‍Կարճաժամկետ ուսումնական պլաններ են կազմվել հետևյալ չորս մասնագիտությունների համար՝ «Պանրագործություն», «Գինեգործություն», «Գյուղատնտեսական մեքենաների սպասարկում», «Անասնաբուժություն»։ Այս ուսումնական պլաններն այսօր արդեն կիրառվում են Հայաստանի մասնագիտական քոլեջներում:
  • Չորս մասնագիտական քոլեջներում հիմնվել են լիովին կահավորված լաբորատորիաներ:
  • Կրթական նախաձեռնություններում ներգրավվել է 112 ուսանող:
  • Ինը բիզնեսների ներկայացուցիչներ ներգրավվել են ուսումնական պլանների մշակման և մասնագիտական դասընթացների վարման գործում:
  • Կարիերայի կենտրոններ են հիմնվել ծրագրի շահառու չորս քոլեջներում։ Այս կենտրոնները համալրվել են անհրաժշետ սարքավորումներով, և այստեղ աշխատում են վերապատրաստված մասնագետներ:
  • Մենք մասնակից ենք եղել Աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցման հայեցակարգի մշակման գործընթացին, որն այս պահին արդեն ընդունվել է Հայաստանի կառավարության կողմից:
  • Մենք մշակել ենք նաև ինֆորմալ և ոչ-ֆորմալ կրթական արդյունքների վերաբերյալ առաջարկությունների փաթեթ, որն ուղարկվել է Հայաստանի կառավարություն հնարավոր վերանայման և ընդունման համար:

 

Work-based learning initiatives in Armenia

 

Work-based learning initiatives in ArmeniaWork-based learning initiatives in ArmeniaWork-based learning initiatives in ArmeniaWork-based learning initiatives in ArmeniaWork-based learning initiatives in Armenia