World Vision Azerbaijan response to recent media reports

World Vision is reviewing  unsubstantiated claims questioning our organisation’s neutrality.  We have a strict policy against seeking to convert beneficiaries of our work to Christianity, and comply with the laws and regulations that apply to non-governmental organisations in Azerbaijan. Our Azeri staff are proud to partner with the government of Azerbaijan and other Azeri organisations in seeking to improve the well-being of vulnerable children and their families in Azerbaijan.

Mətbuatda bizim fəaliyyət haqqımızda yazılanlar barəsində açıqlama

Hal-hazırda World Vision Azərbaycan nümayəndəliyi bizim neytralitetimizi sual altına qoyan əsassız iddiaları araşdırır. World Vision layihələrimizdən bəhrələnənlərin hər hansı dini cərəyana ( o cümlədən xristianlığa) cəlb olunmasına və onlar arasında hər hansı təbliğatın aparılmasına qarşı ciddi qaydaları var.  Nümayəndəliyin bütün fəaliyyəti Azərbaycanda qeyri-hökümət təşkilatlarının fəaliyyətini idarə edən yerli qanunvericiliyə uyğun qurulur. Bizim təşkilatımızın işçiləri Azərbaycan höküməti və bu ölkədə olan təşkilatlar ilə əməkdaşlıq etməkdən qürür duyur. Bu əməkdaşlıq Azərbaycanda ehtiyyaclı ailələrdən olan uşaqların rifah halının yaxşılaşdırılması naminədir. 

Заявление в связи информацией в прессе о нашей деятельности

Гуманитарная организация «World Vision International» рассматривает необоснованные заявления, которые подвергают сомнению нейтралитет нашей организации. У нас существует строгая политика, запрещающая обращение бенефициаров нашей работы в христианство. В своих программах и проектах мы соблюдаем законы и правила, которые регулируют работу  неправительственных организаций в Азербайджане. Сотрудники азербайджанского представительства гордятся сотрудничеством с правительством Азербайджана и другими организациями Азербайджана в стремлении улучшить благосостояние уязвимых детей и их семей в Азербайджане.