Պաշտպանության խնդիրներին առնչվող իրավական ծանուցագիր

Պաշտպանության խնդիրներին առնչվող իրավական ծանուցագիր

Պաշտպանության խնդիրներին առնչվող իրավական ծանուցագիր՝ հաղորդակցության միջոցների՝ ներառյալ սոցիալական ցանցերի և թվային տեխնոլոգիաների չափորոշիչների վերաբերյալ: