World Vision Tedarikçi Davranış İlkeleri

World Vision Tedarikçi Davranış İlkeleri

Son güncelleme Eylül 2022

Sürüm 3.0

World Vision International (WVI), tüm satın alma faaliyetlerinde en üst düzey etik ve ahlaki standartları yerine getirmeye son derece kararlıdır. Bu Davranış Kuralları, günlük işlerimizi yürütürken uluslararası kabul görmüş satın alma, etik ve iyi iş uygulamalarının takip edilmesini sağlayan bir dizi ilke ve davranış sunmaktadır. World Vision / VisionFund ve bağlı kuruluşlarının (WV/VF) her birinin bağışçı talebi doğrultusunda hareket etmesini sağlamak için, geçerli olduğu durumlarda bağışçıların satın alma gerekliliklerine uyacağız. Bu nedenle WV/VF, tedarikçilerinin, yüklenicilerinin ve bunların alt yüklenicilerinin buradaki ilkelere uymayı kabul ettiklerini gösteren Davranış Kurallarını imzalamalarını bekler.

WV/VF tedarikçilerinden aşağıdakileri bekler:

1)    Paranın değerini artırmak için çaba göstermek-

a)     Sözleşmenin ve/veya Satın Alma Siparişlerinin kullanım ömrü boyunca aktif olarak sonuçları ortaya koymaya ve iyileştirmeye ve maliyetleri azaltmaya çalışmak.

b)     Gereksinimleri ve riskleri yansıtacak şekilde uygun ve dürüst fiyatlandırma yapmak.

2)     Profesyonellik ve dürüstlükle hareket etmek –

a)     Teklif verirken kapasite ve kabiliyet konusunda dürüst ve gerçekçi olmak.

b)     World Vision, tedarikçilerinin kendi tedarikçilerini ve alt yüklenicilerini bu Davranış Kurallarının ilkelerini yerine getirmeye gayret etmelerini sağlamak için onları teşvik etmelerini ve onlarla birlikte çalışmalarını ve gerektiğinde bunu gösterebilmelerini bekler.

c)     WV/VF ile profesyonel ve etik bir iş ilişkisinin geliştirilmesini destekleyecek şekilde hareket etmek.

d)     Kurumsal Sosyal Sorumluluğa açık ve aktif bir bağlılık göstermek.

3)    Sorumluluk sahibi olmak –

a)     Ödemeleri sonuçlarla uyumlu hale getiren ve performans riskinin daha dengeli bir şekilde paylaşılmasını yansıtan fiyatlandırma yapıları uygulamak.

b)     Beklenmedik sonuçlardan sorumlu tutulmayı beklemek ve ders çıkarılabilmesi için işler ters gittiğinde dürüst olmak da dahil olmak üzere rollerin gerektirdiği sorumlulukları kabul etmek.

4)     WV/VF ile uyum sağlamak –

a)     Kırılgan ve çatışmalardan etkilenen bölgeler de dahil olmak üzere tüm WV/VF ofislerinde faaliyet göstermeye istekli olmak.

b)     Genel kalkınma etkisini en üst düzeye çıkarmak için yenilikleri ve en iyi uygulamalara ilişkin bilgileri paylaşmak ve aktarmak.

5)     Çıkar Çatışmasından kaçınmayı taahhüt etmek—

Tedarikçi veya Yüklenici, World Vision veya VisionFund Çıkar Çatışması Politikası kapsamında herhangi bir ilişkileri, iş bağlantıları, katılımları, birliktelikleri, pozisyonları, finansal çıkarları olmadığını ve herhangi bir hediye, kredi almadıklarını veya açıklama gerektiren başka bir işlemde bulunmadıklarını onaylar.

6)     Uluslararası Çalışma Sözleşmelerine ve yürürlükteki iş kanununa uymak.

7)     Güçlü bir Çevre Politikasına sahip olmak –

a) WV/VF, tedarikçilerinden etkili bir çevre politikasına sahip olmalarını ve çevreyi korumak için mevcut mevzuat ve düzenlemelere uymalarını bekler.

WV Tedarikçi Davranış Kuralları Kabul Beyanı

Aşağıdaki imzam ile, benim/bizim/tedarikçinin World Vision'ın yukarıda belirtilen Tedarikçi Davranış Kuralları ilkelerini okuduğumu(zu), tam olarak anladığımı(zı) ve kabul ettiğimi(zi) tasdik ediyorum. Bu Tedarikçi Davranış Kurallarına aykırı herhangi bir eylemin World Vision ile olan iş ilişkisinin sona ermesine neden olabileceğini anlıyorum.

 

 

El yazısıyla Adı Soyadı ve Tedarikçi Temsilcisinin Unvanı                  İmza

 

 

Şirket / Tedarikçi Adı                                                                                               Tarih