World Vision Việt Nam
country

Việt Nam

World Vision (Tầm nhìn Thế giới) bắt đầu thực hiện các hoạt động cứu trợ khẩn cấp ở Việt Nam từ năm 1988 và mở văn phòng đại diện tại Hà Nội năm 1990.

Kể từ năm 1990, Tầm nhìn Thế giới hợp tác cùng chính phủ, người dân Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ quốc tế khác triển khai nhiều hoạt động cứu trợ, hỗ trợ phát triển và vận động chính sách.

Là tổ chức hoạt động vì trẻ em, Tầm nhìn Thế giới thực hiện các dự án hướng đến an sinh của trẻ em, trọng tâm vào các lĩnh vực y tế, giáo dục kỹ năng và giá trị sống, bảo vệ trẻ em và cải thiện sinh kế hộ gia đình. Hàng năm, hơn 200 nghìn trẻ em được hưởng lợi trực tiếp từ các chương trình của Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam tại 14 tỉnh, thành phố trên cả nước.

 

Fanpage: https://www.facebook.com/worldvisioninvietnam/