Odabrani radovi s nagradnog konkursa

Zadovoljstvo nam je objaviti rezultate nagradnog konkursa „Najbolje prakse na području razvoja životnih vještina kod učenika“.

Na nagradni konkurs je pristiglo 147 radova nastavnika i nastavnica iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Komisija za pregled radova se sastojala od osam članova, a činili su je uposlenici i uposlenice Pedagoških zavoda sa područja na kojima World Vision djeluje: Zeničko-dobojskog kantona (ZDK), Bosansko-podrinjskog kantona (BPK), Tuzlanskog kantona (TK), Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske (RPZ), te predstavnica organizacije World Visiona BiH.

Nagrađeni su radovi sljedećih nastavnika i nastavnica:  

  1. nagrada – Apple Ipad Air 2 (9,6“) – Jasna Spajić, O.Š. „Ruđer Bošković“, Grude
  2. nagrada – Smartphone Samsung Galaxy S7 Edge – Branka Bojčetić, O.Š. „13. rujan“, Jajce
  3. nagrada – Laptop ASUS – Amela Mešić, O.Š. Ruđer Bošković“, Donja Mahala, Orašje
  4. nagrada – Tablet Samsung Galaxy Tab 10“ – Mladen Kubatlija, O.Š. „Mokro“, Pale
  5. nagrada – Tablet Samsung Galaxy Tab 7“ – Elzina Faić Okanović, O.Š. „Poljice“, Lukavac

Svečana dodjela narada bit će održana početkom oktobra 2017. godine o čemu će nagrađeni nastavnici i nastavnice biti obaviješteni telefonom nakon što stupimo u kontakt sa njihovim školama.

Zahvaljujemo se svima koji su poslali svoje radove i, što je još važnije, na svojim časovima/satima primijenili tehnike i metode koje omogućavaju razvoj životnih vještina kod učenika i na taj način doprinijeli njihovoj boljoj spremnosti za suočavanje obrazovnim ali i životnim izazovima.