World Vision Bosna i Hercegovina
article • Sunday, September 17th 2017

Očišćena riječna korita donose sigurnost zajednicama

Share Tweet Share

“Kiša uopšte nije padala taj dan. Bio je to dan kao ovaj” Džemila pokazuje u skoro potpuno čisto nebo, želeći da naglasi koliko je neočekivano i šokantno bilo kad je došla poplava. “Voda je iznenada došla. Čuli smo je kako dolazi niz brdo, tutnjajući, vukući kamenje za sobom” opisuje ona. “Sve je poplavilo”.

Slikoviti krajolik koji okružuje Džemilinu kuću promijenio se u sekundi prije više od tri godine kada su rekordne poplave, najgore u zadnjih sto godina, pogodile Bosnu i Hercegovinu.

Džemilin dom, smješten tek par metara od lokalne riječice, poplavio je zajedno sa okolnim kućama. Više od 1,5 miliona stanovnika Bosne i Hercegovine bilo je direktno pogođeno ovom katastrofom. Skoro 90.000 njih moralo je napustiti svoje domove. Usprkos nadolazećoj vodi, Džemila je ostala. “Nismo mogli izaći iz kuće tri dana” prisjeća se.

“Nije padala kiša taj dan” Rukib, Džemilin komšija, ponavlja njene riječi, kao da još uvijek ne može vjerovati. “Voda je odnijela sve iz prizemlja kuće. Imali smo više od 3,000 cipela koje smo planirali prodati” kaže on. Njegova porodica izgubila je svoj jedini izvor prihoda taj dan.

Iako su prošle tri godine od katastrofalnih poplava, porodice se i dalje brinu da se one mogu ponoviti. Dan je sunčan, bez oblaka na horizontu, ali ljudi se i dalje prisjećaju da “ni onaj dan kiša nije padala”. “Pogledajte kako mi je voda blizu” upozorava Džemila pokazujući rukom na riječicu, koja sporo teče duboko unutar svog korita.

Kako bi se odagnao ovaj strah, ali i spriječila moguća buduća katastrofa, Džemilina zajednica je učestvovala u projektu “Održivi oporavak na lokalnom nivou“. Projekat cilja da podrži održivi oporavak poplavama pogođenih zajednica u Bosni i Hercegovini. Projekat, finansiran od Evropske unije, se provodi u pet opština (Gračanica, Petrovo, Lukavac, Srebrenik I Kalesija) u kojima živi 180.000 stanovnika.

Kao dio ovog projekta, korito riječice pored Džemilinog doma se čisti, te se utvrđuju njegove obale. 

“Čišćenje korita i obala je od izrazite važnosti za prevenciju poplava. Čista korita rijeka, potoka i kanala mogu prihvatit veće količine vode i odvesti ih iz naseljenih mjesta, te na taj način znatno smanjiti rizik od poplava” kaže Sveto Đurđević, World Visionov projektni menadžer. “Situacija u područjima obuhvaćenim ovim projektom je bila alarmantna: postojale su prepreke normalnom vodotoku. Korita su bila sužena i zatrpana osutom zemljom i kamenjem sa obala, komunalnim i drugim otpadom” objašnjava on dodajući da su lokalni stručnjaci ocjenili ovo stanje kao prijetnju normalnom protoku vode, što povećava rizik od poplava.

Pored čišćenja korita i obala potoka i rijeka, ovaj projekat je također obuhvatio pošumljavanje, čišćenje drenažnih kanala i distribuciju džubriva kao dio rehabilitacije poljoprivrednog zemljišta, sve u skladu sa specifičnim potrebama lokalnih zajednica. Uz to, u zajednicama koje učestvuju u projektu, osnovane su mreže za smanjenje rizika od poplava gdje je World Vision edukovao članove zajednica kako bi imali kapacitete, znanje i vještine da spriječe poplave, ali i da odgovore na njih u slučaju da se dogode. Održani su sastanci u zajednicama u svih pet opština na kojima je stanovništvo naučilo kako mogu odigrati aktivnu ulogu u smanjenju rizika od poplava i ostalih katastrofa kako bi njihovi domovi, ali i izvori prihoda, ostali sigurni.

Kada Džemila pogleda svoju riječicu, ona i dalje osjeća nelagodu iako radovi na čišćenju već uveliko teku. “Strah me je da će voda opet uzeti sve”. Preko puta svoje kuće, ona je napravila malu drvenu šupu gdje je počela spremati potrepštine za zimu. “Stavila sam ugalj. Da nije uglja, bila bih manje zabrinuta. Voda neka uzme sve, ali ne ugalj. Previše je skup. Ne daj Bože!”

Nakon što se završi čišćenje riječice i nakon što se utvrde njene obale, Džemila može biti sigurna da je rizik od gubitka njene teško zarađene imovine, doveden na minimum.

Share Tweet

Slične priče