World Vision Монгол улс
country

Монгол улс

Дэлхийн Зөн ОУБ нь Монгол улсад 1995 онд өөрийн суурин төлөөлөгчийн газраа нээн үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлжээ.

Анх зудын гамшгийн үеэр хүмүүнлэгийн яаралтай тусламж үзүүлж эхэлсэн ба түүнээс хойш үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн, өдгөө 4 гол чиглэл болох эрүүл мэнд, боловсрол, хүүхэд хамгаалал, эдийн засаг болон амьдрах орчныг сайжруулах төсөл хөтөлбөрүүдээр дамжуулан хувьсан өөрчлөлт хийж, ядуурлыг бууруулах зорилготойгоор 17 аймагт, 33 Орон Нутгийн Хөгжлийн Хөтөлбөрөөр дамжуулан ард иргэдэд хүрч ажиллаж байна.