Supplier Code of Conduct (Kodeks ponašanja za dobavljače WV)

World Vision is strongly committed to observe the highest ethical and moral standards in all its procurement activities including safeguarding of children and adults in our programmes.  This Code of Conduct provides a set of principles and behaviours in our everyday conduct of business, ensuring internationally recognized procurement ethics are followed. 

---

World Vision je snažno opredijeljen da poštuje najviše etičke i moralne standarde u svim svojim aktivnostima nabavke, uključujući zaštitu djece i odraslih u našim programima. Ovaj kodeks ponašanja pruža skup principa i ponašanja u našem svakodnevnom poslovanju, osiguravajući poštovanje međunarodno priznate etike nabave.