Uciteljica Amera Gabeljic sa porukom za osnovce

Učiteljice #SkriveniHeroji

Kroz dnevnu sobu u kojoj radi učiteljica Amera Gabeljić iz Breze odzvanja graja. Čuju se dječiji glasovi, međutim, Amera je sama u prostoriji, sjedi za računarom i smiješi se. Na ekranu njenog računara je petnestak nasmiješenih dječijih lica, razgovaraju o pozitivnim osobinama koje primjećuju jedni kod drugih.

Razgovor se odvija online jer je krajem marta i prve polovine aprila ove godine, u cilju suzbijanja pandemije COVID-19. potpunosti zabrannjeno kretanje djece na javnim mjestima. Sedmicu prije toga, kriza izazvana izbijanjem koronavirusa dovela je do zatvaranja svih škola i prelaska na online obrazovanje, gdje god je to bilo moguće.

Radionice životnih vještina koje World Vision BiH organizira za djecu od 10 – 14 godina, tokom godine donesu radost mnogobrojnoj djeci i Amera nije imala namjeru dopustiti da se one ove godine ne dese. Razumijevajući vrijednost ove neformalne edukacije i važnost podrške djeci u kriznom periodu, bila je jedna od prvih koja je radionice životnih vještina, prenijela online.

„Rano sam ostala bez oca i sjećam se koliko je meni bila potrebna podrška. Učitelj ima veliku ulogu u životu  svakog djetata”, kaže Amera.

Amera Gabeljic, uciteljica
Učiteljica Amera Gabeljić drži poruku za razred koji vodi.

 

Mnoga djeca u manjim, udaljenim naseljima širom BiH nemaju priliku učestvovati u aktivnostima prilagođenim njihovom uzrastu. Stoga su aktivnosti koje podržava World Vision BiH djeci iz ruralnih područja često jedina prilika za druženje, razgovor i učenje kroz igru. Amera, Selina i Vildana su neumorne u svojim nastojanjima da umanje dječije strahove u periodima neizvijesnosti. Uprkos ograničenjima koja nam nameće prisustvo bolesti COVID-19, one su pronašle načine da djecu okupe u online prostoru i pruže im neophodnu podršku. 

Razvoj životnih vještina ima za cilj da na zanimljiv način, kroz interaktivne radionice, unaprijede sposobnosti osobe, u ovom slučaju djece, da svoja stečena znanja primijene kako bi sa lakoćom prevazišli prepreke na koje nailaze u svakodnevnom životu.  Ključne životne vještine, prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciju, a koje djeca i mladi prolaze na radionicama su izgradnja odnosa, upravljanje emocijama, društvena odgovornost, kritičko razmišljanje i sposobnost djelotvorne komunikacije.

“Na online radionicama su  prisutni i oni učenici koji nisu aktivni na redovnoj nastavi, što pokazuje da  učenici žele nešto novo i drugačije”, kaže Amera.

Svjesni poteškoća koje je djeci i njihovim porodicama donio konstantan boravak u malom zatvorenom prostoru, manjak razgovora sa prijateljima i stalna neizvijesnost, World Vision je podržao ideju da se djeci omogući prostor za učenje, razgovor i druženje online, te je djeci širom BiH podijelio tablete kako bi se mogli povezati sa prijateljima i pratiti radionice i nastavu.

Uz podršku organizacije World Vision BiH, ovaj način rada je ubrzo zaživio širom BiH.

Selina Mehmedovic tokom online radionice
Selina Mehmedovic tokom online radionice

 

Djeca su mogla čuti kako odrasli novonastalu situaciju porede sa ratnim stanjem, zbog čega su pored planiranih tema, fasilitatori životnih vještina sa djecom razgovarali o bojaznima nastalim usljed širenja virusa.

„Djecu je trebalo ohrabriti, ali im i objasniti situaciju i podstaći na pridržavanje propisanih mjera“, kaže Selina Mehmedović iz Kalesije koja je putem online platformi održavala redovan kontakt sa djecom učesnicima radionica.

U međuvremenu je Vildana Đezić iz Banovića, fasilitatorica životnih vještina i učiteljica po struci i sama pratila online nastavu. Na molbu velikog broja djece i njihovih roditelja koje je poznavala iz komšiluka, sa različitih aktivnosti i iz škole, pratila je gradivo i djeci pregledala zadaće i pomagala pri učenju novih lekcija.

„Čitali smo lektire, vježbali matematiku, spremali se za testove i bilo je zabavno“, kaže Vildana.

U skladu sa obustavom nastave i preventivnim mjerama, otkazano je održavanje nastave u okviru Programa obaveznog predškolskog odgoja. Ovaj Program je po zakonu obavezan za svu djecu koja nisu pohađala obdanište i priprema ih za prvu godinu u školi. Saznavši ovu vijest, Vildana osniva „Pačju školu“, gdje roditeljima i djeci nudi da tokom nekoliko mjeseci prođu kroz gradivo predviđeno predškolskim kurikulumom.

„Mislim da je to pomoglo roditeljima, a posebno djeci koja nisu pohađala nikakve radionice niti imaju predstavu o školi“, kaže Vildana. Pačija škola je, prema izjavama roditelja, doprinijela da djeca razviju navike koje su im neophodne za redovnu nastavu, steknu osjećaj zajedništva, povjerenja i odvojenosti od roditelja za vrijeme boravka u školi.

Vildana Đezić tokom online radionice
Vildana Đezić tokom online radionice

 

Nije međutim uvijek bilo jednostavno ostati prisebnim i trezveno analizirati sutuaciju. Na internetu je dostupan veliki broj neprovjerenih informacija koje se, nalik požaru, šire zajednicama i izazivaju sumnju u učinkovitost prevencije.

Ipak, Amera, Selina i Vildana ne odustaju od svoje namjere da najmlađima pruže provjerene informacije o samozaštiti.

„Informisana sam, pratim podatke, nosim masku, koristim sredtsva za dezinfekciju, brinem o svom zdravlju i trudim se djeci da i djeca koja rastu u mojoj okolini imaju osnovna saznanja o svijetu koji ih okružuje“, kaže Vildana.

World Vision BiH je početkom augusta 2020. godine pokrenuo društveno odgovornu kampanju Skriveni heroji.

Kontinuirano odvajamo sredstva kako bi podržali rad skrivenih heroja.

Pozivamo i Vas da, u skladu sa Vašim mogućnostima, podržite naše napore da umanjimo poteškoće sa kojima se susreću ranjiva djeca i njihove porodice u BiH. Posjetite www.darujislavi.ba da vidite kako možete pomoći ili pozovite humanitarni telefon 17024! Pomozite nam da dopremo do što većeg broja ranjive djece i porodica u BiH!

Potaknite na djelo heroja u sebi tokom augusta i septembra 2020. i zajedno obradujmo što veći broj ranjive djece i njihovih porodica kako bi im bar djelimično osigurali sigurno i bezbrižno djetinjstvo u ovim teškim vremenima ali i dolazećoj jeseni i nastupajućoj školskoj godini.